Simfonia secerișului: Ultimele acorduri

0
604

La Florești, în Casa Culturii din centrul raional, într-o atmosferă solemnă s-au desfășurat festivitățile de celebrare a fruntașilor primului seceriș. Evenimentul  a fost organizat de direcția agricultură și alimentație în comun cu direcția cultură, turism, tineret și sport a consiliului raional.La solemnitate au participat conducătorii, specialiștii și fruntașii colectivelor agricole, fermierii, primarii satelor, comunelor și orașelor, specialiștii serviciilor desconcentrate în teritoriu, liderii sindicali, consilierii raionali, șefii direcțiilor și secțiilor consiliului raional, specialiștii din cadrul aparatului președintelui raionului, conducători ai altor structuri raionale și orășenești.

Un raport bine structurizat și argumentat a prezentat șeful direcției agricultură și alimentație Anatolie Cocerovschi.Ca și în anii precedenți, la seceriș floreștenii au muncit cu multă hărnicie. Grație organizării corecte a proceselor de recoltare, producătorii agricoli au finalizat cu succes strânsul cerealelor din prima grupă, mazărei și rapiței pe întreaga suprafață de 18460 de hectare. Roada medie la hectar constituie 39,4 chintale de boabe, asigurându-se un volum de 70831 tone de pâine. De pe 13718 hectare s-au recoltat 54735 tone de grâu de toamnă, roada medie fiind de 39,9 chintale. Orzul de toamnă de pe 1300 hectare a rodit cu 45,5 chintale iar cel de primăvară a dat câte 42,5 chintale pe o suprafață de 1224 hectare. Mazărea a fost cultivată pe 1501 hectare, recolta medie fiind de 28,8 chintale.

Cele mai înalte rezultate în acest an le-a înregistrat colectivul SRL „ValenAgroCom”: grâu de toamnă – câte 54 q pe o suprafață de pe 1387 hectare, orz de toamnă – 71 q de pe  110 ha, orz de primăvară – 62 q de pe 203 ha, mazăre – 34 q pe 149 ha, cedând întâietatea la această cultură doar SRL „Sorforjar”.

O cultură profitabilă, care, practic, aduce în colective primii bani și permite producătorilor de a soluționa unele probleme financiare în mod mai operativ, este rapița de toamnă. La această cultură în raion de pe fiecare hectar s-a recoltat în medie câte 28,3 chintale, iar în SRL „Panclip” de pe 300 ha s-au strâns câte 30 chintale de semințe.

Anatolie Cocerovschi a menționat, că în condițiile climaterice dificile din toamna trecută și din anul curent rezultatele secerișului sunt bune. Aceasta a fost posibil datorită aplicării tehnologiilor avansate, respetării asolamentelor, utilizării mai eficiente a fertilizanților și mijloacelor de protecție a plantelor.

Un rol deosebit în toate acestea revine lucrului creativ al specialiștilor, conducătorilor, mecanizatorilor, fermierilor. În acest aspect raportorul i-a menționat pe agronomul Igor Popovschi, inginerul Mihail Tocan și brigadierul Iurie Popovschi de la SRL „Tetracom-Agro”, agronomul Vladimir Burnusuz și inginerul Mihail Niculiță de la SRL „Agrocirip”, managerul Ion Clima și inginerul Nicolae Litețchi de la SRL „Panclip”, agronomul SRL „ValenAgro-Com” Andrei Josan, managerul SRL „Agroclit” Igor Pavelco, managerul SRL „Ecomondial” Grigore Cebanu, agronomul SRL „WeTrade-Agro” Victor Singurean, agronomul SRL „Chipagro” Anatolie Topcienco, agronomul SRL „Agrostoc-Prim” Nicolae Lapaciuc.

La primul seceriș în raionul Florești au fost antrenate 93 de combine, sarcina medie pentru fiecare fiind de 197 hectare. Majoritatea producătorilor agricoli au organizat și desfășurat compania de recoltare în 8-12 zile lucrătoare. Primii în raion au finalizat secerișul detașamentele de recoltare – transportare ale SRL „Agrocirip”, SRL „Inolisa Agria” și SRL „Sorforjor”.Participanții la seceriș au fost asigurați cu hrană caldă, în majoritatea gospodăriilor mecanizatorii au fost deja menționați material și moral.O campanie clasică la strânsul spicoaselor, mazărei și rapiței a fost organizată în SRL „BioAlianță”, SRL „Panclip”, SRL „Agrocirip”, SRL „Agroelit”, SRL „Antagro CBS” și altele, unde paralel cu lucrările de recoltare a fost pregătit solul pentru semănatul de toamnă.Anatolie Cocerovschi menționând aportul colectivelor de muncă în obținerea roadelor înalte, i-a îndemnat pe agricultori tot atât de activ să se pregătească către compania de recoltare a culturilor târzii și de creare a unei baze trainice pentru roada anului viitor.

O alocuțiune în fața celor prezenți la festivitate a rostit președintele raionului Ștefan Paniș, care a apreciat munca cu abnegație a agricultorilor și a accentuat necesitatea de a dezvolta succesele în viitor.În semn de recunoștință a succeselor plugarilor floreșteni, și pentru un considerabil aport personal în dezvoltarea sectorului agricol și susținerea activității agricultorilor Ștefan Paniș a fost distins cu o Diplomă specială a „Ziarului Nostru” și i s-a înmânat un colac cu logotipul publicației regionale, un prosop ornamentat și un buchet de flori.La acest eveniment important a fost prezentă și o delegație din Kîrgîzstan, care a primit din partea agricultorilor floreșteni colaci din roada nouă.Și-au expus opiniile și doleanțele agronomul-șef de la SRL „Ecomondial” Grigore Cebanu, inginerul-șef de la SRL „Tetracom-Agro” Mihail Tocan, primarul comunei Prodănești Sveatoslav Hîncu.Veronica Tertea, șef al direcției protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală de la Ministerul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului a înmânat unui grup de specialiști Diploma de Onoare ale instituției ce o reprezintă.Anatolie Cocerovschi a înmânat unui numeros grup de agricultori Diplome, premii bănești și colaci conform rezultatelor înregistrate în compania de recoltare.La Sărbătoarea Pâinii, a fost prezent șeful Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu Vladimir Ceban.Fruntașilor secerișului cântece și dansuri le-au dedicat colectivele artistice din mai multe localități din raion.Festivitatea a fost regizată și prezentată de șefa direcției cultură, turism, tineret și sport Ina Litra și specialistul principal al acestei direcții Feodora Odobescu.

Fruntaşii campaniei de recoltare

  1. În grupul de colective cu suprafeţele de gestionare de la 50 ha pînă la 600 ha.
  2. a) Pentru combinele SC-5

Locul II – mecanizatorului Cojocari  Ivan din   GȚ “Cojocaru Ion”, Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 500 lei.

Locul I – se atribuie mecanizatorilor  Furtună Leomid și Perețchi Iurie din SRL ”Frumagro-Terra”, Diplome de Onoare şi premiu de 550 lei.

  1. b) Pentru celelalte mărci de combine

Locul III – mecanizatorilor Somca Ivan și Somca Igori din SRL „Antadro”, Diplome de Onoare şi premiu de 450 lei.

Locul II – mecanizatorului Bodiu Dmitrii din GȚ „Rudenciuc Vladimir”, Diplomă de Onoare şi premiu de 500 lei.

Locul I – mecanizatorilor Cenușa Igor şi Chirău Igor din CAP “Cenușa-Agro”, Diplome de Onoare şi premiu de 550 lei.

  1. În grupul de colective cu suprafeţele de gestionare de la 600 ha pînă la 1500 ha.
  2. a) Pentru combinele SC-5

Locul II – mecanizatorului Zaricinîi Mihail din SRL “Chipagro”, Diplomă de Onoare şi premiu de 550 lei.

Locul I – mecanizatorului Clapatiuc Vladimir din SRL “Chipagro”, Diplomă de Onoare şi premiu de 600 lei.

  1. b) Pentru celelalte mărci de combine

Locul III – mecanizatorului Guței Viorel din CP „Nordflor”, Diplomă de Onoare şi premiu de 500 lei.

Locul II – mecanizatorului Vlas Iurie din  CP “AgroRodCom”, Diplomă de Onoare şi premiu de 550 lei.

Locul I – mecanizatorilor Arhirii Serghei și Andrieș Serghei din  SRL   „Agrocirip”, Diplome de Onoare şi premiu de 600 lei.

  1. În grupul de colective cu suprafeţele de gestionare mai mare de 1500 ha.
  2. a) Pentru combinele SC-5

Locul III – mecanizatorilor Boțco Serghei și Boțco Vitalie din SRL „Demeder-Com”, Diplome de Onoare şi premiu de 550 lei.

Locul II – mecanizatorilor Slutu Valeriu și Abușahmanov Alexandru din SRL „Tetracom-Agro”, Diplome de Onoare şi premiu de 600 lei.

Locul I – mecanizatorilor Buzdugan Valeriu și Levițchi Valeriu  din SRL “Tetracom-Agro”, Diplome de Onoare şi premiu de 650 lei.

  1. b) Pentru celelalte mărci de combine

Locul III – mecanizatorului  Movilă  Mihail din SRL „Sorforjar”, Diplomă de Onoare şi premiu de 550 lei.

Locul II – mecanizatorilor  Ceban Mihail și Vetreniuc Sergiu din SRL „BioAlianța”, Diplome de Onoare şi premiu de 600 lei.

Locul I – mecanizatorilor  Deleu Ion și Martiniuc Sergiu din SRL ”Valenagro-Com”, Diplome de Onoare şi premiu de 650 lei.

Se menţionează colectivele de producători agricoli, care au obţinut cele mai înalte roade la hectar în ansamblu pe culturile cerealiere şi leguminoase din I grupă, n-au admis încălcări a regulilor securităţii muncii şi  antiincendiare:

I grupă – colectivele de producători agricoli cu suprafețele de gestionare de la 50 ha – la 600 ha.

Locul III – GȚ  „Cobzari Grigore”, conducător Cobzari Grigore, Diplomă de Onoare şi premiu de 600 lei.

Locul II – GȚ „Donțov Semion”, conducător Donțov Semion, Diplomă de Onoare şi premiu de 700 lei.

Locul I – GȚ „Fiodorciucova Zoia”, conducător Fiodorciucova Zoia, Diplomă de Onoare şi premiu de 800 lei.

II-grupă – colectivele de  producători  agricoli  cu  suprafețele de gestionare de la 600 ha pînă  la 1500 ha.

Locul III – CP ”AgroRodCom”, președinte Turculeț Leonid, Diplomă de Onoare şi premiu de 800 lei.

Locul II – SRL “SanFrank”, conducător Gațcan Serghei, Diplomă de Onoare şi premiu de 900 lei.

Locul I – SRL “Agrocirip”, conducător Lupu Victoria, Diplomă de Onoare şi premiu de 1000 lei.

III-grupă – colectivele de  producători  agricoli  cu  suprafețele de gestionare mai mare  de 1500 ha.

Locul III – SRL “Tetracom-Agro”, conducator Novac Vladimir, Diplomă de Onoare şi premiu de 1000 lei.

Locul II – SRL “Sorforjar”, conducator Pînzaru Gheorghe, Diplomă de Onoare şi premiu de 1200 lei.

Locul I – SRL “Valenagro-Com”, director executiv Zabica Oleg, Diplomă de Onoare şi premiu de 1400 lei

Au fost menţionaţi cei mai buni tractorişti şi conducătri auto la transportarea roadei, participanţii la lucrările auxiliare şi fermierii ce au obţinut cele mai înalte rezultate la cultivarea culturilor cerealiere. Toţi au fost distinşi cu Diplome şi premii băneşti.

PUBLICITATE