Școala mea – Gimnaziul „Eva Gudumac”, Tătărăuca Veche, Soroca

0
529

În fiecare poveste de viață, există un punct de pornire, un loc sacru al cunoașterii și dezvoltării personale – școala. Pentru mulți dintre noi, acesta este locul unde primim primele noastre lecții despre lumea din jur și despre sine. Într-un sens mai profund, școala nu este doar un simplu edificiu în care venim să învățăm, este un sanctuar al transformării și al descoperirii de sine.

Gimnaziul „Eva Gudumac” din comuna Tătărăuca Veche, a devenit în timp pentru elevi, nu doar o instituție de învățământ, ci o poartă către cunoaștere, o fereastră către lumea largă. Aici, în sălile de clasă, discipolii au început să-și sculpteze calea, să-și contureze visurile și să-și descopere pasiunile. IP Gimnaziul „Eva Gudumac” este o instituție educațională care se remarcă prin angajamentul său ferm față de studii calitative, ore interactive cu tehnologii moderne și dezvoltarea multilaterală a elevilor. Instituția nu se limitează doar la predarea materiilor de bază, ci își propune să ofere o experiență educațională holistică, care să pregătească elevii pentru provocările și oportunitățile complexe ale lumii moderne.

Aliona Ciobanu, directoarea Gimnaziului „Eva Gudumac”

Școala noastră este o instituție foarte veche, clădirea în care învățăm acum însă, a fost construită în anul 1972. În luna mai 2006, la decizia Consiliului Asociației de Părinți, s-a propus ca școala să poarte numele doamnei Eva Gudumac, medic, pediatru, academician, doctor habilitat, om emerit, băștinașa noastră. Instituția noastră, chiar dacă este preconizată pentru 400 de elevi, cu an ce trece, găzduiește tot mai puțini copii.  Migrația populației fiind tot mai mare ca și în toată lumea, ultimii ani însă, rămânem la un număr stabil de elevi.

În instituția noastră, activează 12 cadre didactice, din care 11 sunt angajați de bază. Din cei 11 profesori care activează acum în gimnaziu cei mai mulți sunt absolvenți ai instituției noastre. Faptul că au revenit înapoi în școală spune ceva. Mulți din profesorii noștri sunt descendenți din dinastie de profesori.  Nouă cadre didactice dețin grade didactice, avem și câteva cadre didactice pensionate, dar sunt foarte active, încă apte de a face față cerințelor actuale, se dezvoltă, cresc odată cu cerințele moderne.

În instituție sunt 96 de elevi și din ei 65 de copii sunt transportați în localitățile vecine. Avem două autobuse școlare care transportă copiii din 8 sate. Școala este din 1972 și a avut nevoie de investiții, care s-au făcut în mare parte grație resurselor oferite din consiliul raional. În ultimii ani, au fost schimbate, geamurile, ușile, a fost renovată sistema de încălzire, a fost renovată sala de sport și cantina școlară. Am termoizolat clădirea, fiindcă este o clădire foarte mare și era foarte greu de menținut temperatura maximă în clase, după termoizolarea clădirii în câteva etape am reușit să schimbăm situația spre bine. Acum am făcut proiectul tehnic pentru renovarea acoperișului. În tot ce facem este și suportul foarte bun al părinților, ne sunt mereu alături și cu munca fizică și la reparația instituției.

Unul din punctele forte a activității fiecărei instituții ar fi relațiile de parteneriat pe care le are instituția. În acest context dezvoltăm relații durabile de parteneriat cu administrația publică locală, cu biserica, în special cu părintele Mihail Sârbu din localitate, cu biblioteca comunală și centru medicilor de familie. În fiecare an, primarul care este în funcție ne alocă surse pentru premierea elevilor. Aceste colaborări ne bucură și sperăm să fie cât mai productive și frumoase în continuare.

Profesorii din gimnaziu demonstrează pasiune și devotament remarcabil în a altoi în elevi dragostea pentru discipline și pentru învățare în fiecare zi. Ei înțeleg că educația nu se limitează doar la predarea de lecţii, ci implică și cultivarea unei atitudini pozitive față de învățare și explorare. Fie că este vorba despre utilizarea tehnologiilor moderne, organizarea de dezbateri interactive sau crearea de proiecte practice, profesorii își adaptează metodele de predare pentru a răspunde nevoilor și preferințelor elevilor.

Stela Cujbă, profesoară de istorie și cadru didactic de sprijin

Activez în cadrul gimnaziului „Eva Gudumac”, în calitate de cadru didactic de sprijin, dar și profesor de istorie. Instituția noastră dintotdeauna a promovat educația copiilor la egalitate. Odată cu deschiderea Centrului de Resurse pentru Educație Incluzivă și cu aportul Ludotecii, deschisă tot în acest centru, s-au mai adăugat și jocuri inclusiv pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, dar și pentru toți elevii din școală. În fiecare an, elevii participă la săptămână educației incluzive. Elevii cu cerințe educaționale speciale participă de rând cu toți elevii la diversele activități organizate în cadrul instituției, dar sunt și abordați din perspectiva tuturor posibilităților lor intelectuale. Adică le sunt create condiții referitoare la curriculum modificat, le sunt create activități de grup, activități psihoterapeutice, ca să corespundă tuturor cerințelor educației incluzive. În acest an avem înscriși cinci elevi cu cerințe educaționale speciale, toți ei se bucură de o atenție deosebită.

Stela Herța, profesoară de limba și literatura română

Activez în instituția publică, Gimnaziul “Eva Gudumac”, mai bine de 37 de ani. Sunt băștinașă, am absolvit facultatea de litere la Universitatea din Bălți și m-am întors înapoi în școala natală. Mă bucur foarte mult că sunt în sat, că am posibilitatea să învăț copiii acestui sat. Orele de limba română îmi dau posibilitatea ca să educ la copii multe valori de care au nevoie, mai ales în zilele noastre. Mă refer la bunătate, onestitate, dragoste. Dragoste față de școala natală, față de satul natal, față de oamenii acestui sat. O dată ce pornesc pe drumul vieții, absolvenții gimnaziului nostru i-au cu ei bunătatea, onestitatea, omenia. Sunt niște valori care în zilele noastre au importanță foarte mare.

Rodica Dub, director adjunct pe educație, profesoară de limba și literatura română

În gimnaziul nostru și activitățile extracurriculare sunt foarte importante. Împreună cu consiliul elevilor, consiliul de administrație, programăm activitățile și ținem cont de tot ce își doresc elevii. La propunerea lor și la datele calendaristice importante, permanent în școală sunt activități, începând cu săptămânile pe obiecte, zilele de naştere a scriitorilor, sărbătorile, precum Crăciunul, Paștele, permanent suntem în acțiune și totdeauna promovăm valorile, istoria. Activitățile extracurriculare sunt la nivel înalt în gimnaziul nostru și totdeauna avem spre ce tinde și avem ce învăța. Unele discipline interculturale, interdisciplinare îi aduc pe elevi în viața de zi cu zi, îi pregătesc pentru viitor, să se integreze mai departe în liceu sau în colegiul care vor merge. Ei aud, ei știu, ei pot să promoveze, să învețe.

O altă componentă esențială a filozofiei educaționale a gimnaziului este utilizarea orei interactive. Profesorii din această instituție adoptă metode moderne de predare, care implică participarea activă a elevilor în procesul de învățare. Prin utilizarea tehnologiilor educaționale, jocuri de rol, discuții de grup și proiecte colaborative, orele devin mai captivante și mai relevante pentru elevi.

Angela Herța, profesoară, director adjunct

Activez în școală de 33 de ani. Cel mai important pentru mine a fost faptul că am fost călăuzită de părinții mei, care ambii au fost profesori în această școală. Dragostea față de copii, față de școală, a fost cultivată de mama. Și mă strădui pe parcursul vieții să duc această dragoste mai departe. Obiectivul care mi l-am pus în activitatea mea de profesor ar fi cultivarea la copii a dragostei față de tot ce este sfânt și tot ce este drag inimii noastre. Și ne mai străduim să cultivăm la copii așa capacități de care să aibă nevoie pe parcursul vieții. Tot ce învață școala este un lucru nu numai important, dar și un lucru sfânt pentru sufletul fiecărui om.

Gimnaziul „Eva Gudumac” din comuna Tătărăuca Veche a fost și va rămâne întotdeauna locul de unde mulți au pornit în călătoria vieții. Aici au căpătat cunoștințe și abilități esențiale, au dezvoltat relații valoroase și au descoperit cine sunt și cine doresc să devină. Cu toate că și actualii elevi vor absolvi, la fel ca mulți alții această etapă, ceea ce au învățat și au experimentat în școală va continua să-i influențeze și să le ghideze pașii în viitor.

PUBLICITATE