Ministrul mediului în vizită de lucru la Florești

0
27

La 4 aprilie, dl Sergiu Lazarenco, Ministrul Mediului, a întreprins o vizită de lucru în raionul Florești. Dumnealui a avut o întrevedere cu președintele raionului Florești, dl Vasile Tîltu, vicepreședinții raionului Florești, Vlas Iurie, Martirosian Vrej și Cojocaru Aliona, reprezentanții administrațiilor publice de nivelul întâi, ai Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, ai serviciilor publice desconcentrate în teritoriu.

Dl Vasile Tîltu, Președintele raionului Florești, a reiterat că este binevenită această vizită și că sunt probleme în raionul Florești care speră că vor fi rezolvate cu suportul domnului Ministru.

La întrunire a fost prezentă dna Larisa Novac, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, care a specificat că este foarte important ca problemele care sunt la Florești să fie rezolvate în măsura posibilităților ministerului și că dumneaei este deschisă spre colaborare și conlucrare în scopul deblocării anumitor situații în unele localități din raion.

Domnul Ministru, Sergiu Lazarenco a îndemnat audiența la un dialog deschis pentru a vedea care sunt problemele și pentru a găsi soluții de rezolvare. A fost discutat modul în care este implementat Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor și Planul de acțiuni de realizare a acestuia pentru anii 2022 – 2032 prin plantarea arborilor/puieților și de reabilitare/promovare a vegetației forestiere pe încă cel puțin 7 mii ha de teren, continuarea dezvoltării cadrului de politici de mediu și reforma instituțională de mediu, Strategia de gestionare a managementului deșeurilor, transpunerea legislației europene în practică. Este o muncă grea, dar va aduce rezultate bune.

Ministrul mediului a discutat cu primarii din raion despre salubrizarea localităților, curățarea râului Răut și creșterea suprafețelor împădurite. ,,Am mulțumit celor 22 de primari care au acordat în jur de 930 de hectare pentru plantare în cadrul Planului național de împădurire și am îndemnat să ne implicăm și mai mult în creșterea suprafețelor împădurite”, a menționat ministrul.

Totodată, în discuții a fost abordată problema salubrizării și a gunoiștilor neautorizate din zonă. „În acest an, Ministerul a alocat bani pentru amenajarea unui spațiu autorizat de depozitare a gunoiului, de care vor beneficia locuitorii din satele Mărculesți, Lunga și orașul Mărculești. Amenajarea gunoiștii include: construcția a 700 m gard, construcția a 200 m drum de acces, plantarea a 1 ha de fâșie forestieră și alte lucrări”, a punctat ministrul Sergiu Lazarencu.

Au fost propuse unele soluții cu referire la aplicarea în practică a strategiei de gestionare a deșeurilor. Raionul Florești are 74 de localități, dintre care doar 22 de localități dispun de serviciu de evacuare a gunoiului. Dl Lazarenco a specificat că la momentul actual este necesar să existe un operator general care să se ocupe de problema data și este necesară conștientizarea cetățenilor din toate localitățile pentru a achita taxele pentru gunoi.

Dl Dumitru Colța, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, sector Floreşti a menționat că important este să demarăm programul de sortare a deșeurilor.

Au fost discutate și alte chestiuni stringente apoi participanții la întrunire s-au deplasat în teritoriu.

PUBLICITATE