Peste 40 de concerte şi spectacole au fost prezentate în raionul Soroca, în cadrul Festivalul  Internaţional  de Muzică  „Mărţişor -2024”

0
393

Timp de zece zile raionul şi municipiul  Soroca  a  găzduit  Festivalul  Internaţional  de Muzică  „Mărţişor -2024”.  În cadrul Festivalului  au fost prezentate   mai mult  de  40 concerte şi spectacole  muzicale ( 7  spectacole la Soroca  şi  33  în teritoriu) cu evoluarea a  96 de  colective  artistice:

28 -colective artistice cu titlul „model”,68  colective  de amatori,  5 colective  profesioniste  ,18  interpreţi de muzică populară  şi uşoară  din  raion şi republică, cu  cca  1200  de participanţi,    7, 1 mii spectatori, 4 centre de meşteşuguri populare şi  80  meşteri populari.

Colectivele artistice „model”  din raion  au susţinut  concerte  muzicale   în localităţile:  Parcani, Dubna,Voloviţa, Rubleniţa,  Şolcani, Pîrliţa, Vărăncău, Bădiceni, Racovăţ, Trifăuţi , Ocolina, Ţepilova, Şeptelici, Stoicani, Cosăuţi, Băxani, Vădeni, Dumbrăveni, Ruslanovca , Redi –Cereşnovăţ  şi.a.

Spectacole  artistice de zile mari  s-a desfăşurat  în localităţile:  Bădiceni , Pîrliţa  şi Vădeni cu participarea  ansamblurilor  folclorice ”Rostăriţa” ,„ Frunze de dor”şi ”Ţărăncuţa”,  Parcani şiRacovăţ  cu participarea   colectivelor artistice:, „Ţărăncuţa”, „Doina Nistrului” „Arcaşii lui Ştefan”Vatra”,, „Sînzîenele”,  Rubleniţa ,  Vărăncău  şi Stoicani  cu participarea  ansamblurilor  folclorice. „ La izvoare”, „Ţărăncuţa”,Floare de –nu-mă-uita”, Voloviţa , Şolcani şi Dubna  cu participarea  ansamblurilor  folclorice „Floare de noroc”, „ Busuioc”,”Stejarul”  şi.a. creîndu-se  o atmosferă  de sărbătoare, iar colectivele  din scenă  au avut  parte  atît  de un public  select, dar şi de  susţinerea  Primarilor din aceste localităţi.

Evenimente artistice de excepţie consacrate  Zilei Internaţionale a  femeii, cît  şi a „Mărţişorului” a avut loc în s. Rubleniţa cu participarea orchestrei de muzică populară  MUGUREL  din mun. Chişinău, dirilor, Ion Dascăl, în  sala Palatului de Cultură  Soroca  cu participarea  Band Orchestra  Consiliului raional Soroca, conducător artistic şi dirijor – Ion Vorotneac  şi ansamblul vocal  din or. Viniţa, Ukraina, conducător Tetiana  Conaniska –Gavriş,  trupa Nemuritorii , cel mai iubit  grup folcloric   din judeţul  Buzău, România, trupa  AKORD  din mun. Chişinău  şi a inrepreţilor de muzică uşoară şi populară:  Olga Ciolacu, Victoria Lungu, Mariana  Şura ,Rodica Buhnă, Nătăliţa Munteanu,  Felicia Nevodaru, Tamara Coşciug, Constantin Rotaru, Ghenadie Stratu, Svetlana Bazic, Valeriu  Cebanu, Oxana  Stati   şi.a.

Deschiderea  şi închiderea Festivalului „Mărţişor”  a  fost  organizată  în baza colectivelor artistice a Palatului  de Cultură : orchestra de fanfară, dirijor- Mihai Boldescu, ansamblul de  dans popular „Nistrenii”,  coregraf –N.adejda Gorpin, teatrul „Prometeu”, regizor –Iurie Babii, ansamblurile folclorice„Colinda”,„Floare de –nu-mă- uita”,conducători -Valentin  Coşciug , Sergiu Ungurean, orchestra de muzică populară „Doina Nistrului” şi ansamblul de dans popular „Vatra”, conducători  – Nicolae Zabulică, dirijor,  Ion Alexei, coregraf, Mihai Chiriliuc, studiourile muzicale: „Golden –Star”, „Bravo-Star”, „Media –Ton”, conducători – Olga Avramioti, Ludmila Ceban şi Ruslan Zabolotnîi,  formaţiile de dansuri populare şi sportive: „Dumbrăviţa”,conducător – Victor Toderaş, „Prestige” şi ”Elegance”, conducători –  Mihai şi Oxana Ţapu, Lucia  Zabrian, corul „Orantis”, dirijor – Veronica  Chiţan; ansamblurile vocale „Divinitate”şi „Bujoreii”, conducători – Ion Rotari şi Tatiana  Rudei şi  formaţia  de muzică uşoară „Olhionia”,  conducător – Valeriu Ceban.

Totodată  Festivalul a  oferit  posibilitatea  tinerelor  talente  de a se manifesta  în cadrul concertului  susţinut  de colectivele  aristice a  Şcolii de Arte „E. Coca”: corurile de copii şi ansamblule folcloric e„Do Re Micii”, „Belcanto”,”Licurici„Busuioc”,”Flueraşii” conducători  – Angela Rezuş, Ludmila Samarin,  Svetlana  Saharova , Tudor Tarusov, ansamblul de fluerişti, orchestra de fanfară, conducător-  Vladimir Zagaevschii, orchestra  de muzică populară , conducător –  Ion Alexei şi colectivul artei teatrale, regizor – Lucia Bazic.

Din partea Secţiei Cultură şi Turism  aducem  mulţumiri  Consiliului  Raional Soroca, Primarilor  din municipiu şi raion pentru  aportul şi susţinerea colectivelor  la organizarea  acestor  evenimente culturale, conducătorilor  formaţiilor artistice pentru  prestaţia  la nivel înalt  în scenă şi a meşterilor populari pentru  organizarea  expoziţiei originale de mărţişoare şi a lucrărilor de artizanat, iar spectatorilor  pentru clipele frumoase  trăite împreună  în cadrul  Festivalului „Mărţişor 2024”.

L. Focşa  – sp. principal  în activitatea  formaţiilor „model”.

PUBLICITATE