Noi modificări la Codul Muncii, țintite să protejeze exploatarea prin muncă a copiilor și să ofere mai multă flexibilitate unor categorii de angajați

0
33
Foto: stirilekanald.ro

Executivul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii nr. 154/2003 și Codului Contravențional nr. 218/2008, care asigură armonizarea cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene și internaționale în domeniul muncii.

Modificările la Codul Muncii se axează în special pe 3 direcții importante:

– diminuarea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor;

– oferirea flexibilității normative de organizare a muncii pentru unele categorii de salariați; 

– introducerea unui nou tip de concediul social neplătit.

Prevederile proiectului vor contribui în particular la diminuarea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor, prin definirea muncilor ușoare și stabilirea exhaustivă că persoanele fizice la împlinirea vârstei de 15 ani pot fi angajate în câmpul muncii doar pentru exercitarea unor astfel de munci, în condiții specifice stabilite de către Guvern.

De asemenea, proiectul prevede contravenții în cazul utilizării muncii copiilor în sectorul informal, iar în cazul în care sunt depistate multiple victime la utilizarea muncii nedeclarate legea se completează prin norme ce prevăd sancțiuni mai mari. Noile modificări vor contribui la rezultate pozitive în ceea ce privește eliminarea formelor grave de exploatare prin muncă a copiilor și creșterea nivelului de protecție a acestora.

Proiectul promovează norme de îmbunătățire a proceselor de organizare a muncii în schimburi, oferirea oportunităților mai mari de activitate în câmpul muncii și asigurării unei flexibilități normative privind munca femeilor gravide, femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează.

Proiectul propune completarea Codului muncii cu un articol nou, care prevede că salariații vor putea beneficia de un concediu neplătit cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul.

Normele propuse corelează cu prevederile Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru și Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

Proiectul a fost consultat în prealabil cu partenerii sociali.

PUBLICITATE