La Florești a avut loc Târgul Locurilor de Muncă pentru lucru în agricultură

0
87

Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești în parteneriat cu Primăria com. Cuhureștii de Sus au organizat la data de 25.05.2023 Târgul Locurilor de Muncă pentru lucru sezonier în agricultură.

Au susținut participarea la evenimentul dat reprezentanții din așa instituții ca:

Cancelaria de Stat RM:

 Oficiul Teritorial Soroca;

– Consiliul Raional Florești cu subdiviziunile structurale:

 Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei Florești;

 Direcția Agricultură și Alimentație Florești.

– Serviciul Fiscal de Stat:

 Direcția Deservire Fiscală Florești;

– Inspectoratul Național de Probațiune:

 Biroul de Probațiune Florești

Evenimentul a avut drept scop de a informa populația despre oportunitățile de angajare și promovarea politicilor, strategiilor și programelor de stat în domeniul dezvoltării pieței forței de muncă, sporirea vizibilității ANOFM ca instituție prestatoare de servicii gratuite pe piața muncii, selectarea candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor angajatorilor, crearea unei comunicări eficiente între angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

În cadrul evenimentului dat au fost abordate mai multe teme de discuții și consultări cu participarea reprezentanților instituțiilor de stat prezenți cum ar fi:

– piața muncii în raionul Florești,

– prevederile legislației în vigoare ce ține de angajarea în câmpul muncii,

– laturile negative a muncii nereglementate,

– alte aspecte ce țin de angajarea în câmpul muncii.

Pe parcursul desfășurării serviciului de ocupare, cum este Târdul Locurilor de Muncă, toți participanții au avut posibilitatea de a discuta în direct cu angajatorii, fiind cunoscuți mai detailiat cu condițiile oferite pentru locuri propuse.

Pentru o colaborare mai productivă între cerere și ofertă la dispoziția participanților au fost puse materiale informative, formulare privind oferta locurilor de muncă vacante, fiind selectați în urma convorbirii directe.

La Târgul Locurilor de Muncă pentru lucru în agricultură au acceptat invitațiile 14 angajatori, dar au participat reprezentanții de la 10 angajatori cu declararea peste 140 de locuri de muncă la sezon în agricultură, inclusiv și pentru refugiații din Ucraina. Conform datelor preliminare peste 50 de persoane au fost selectate pentru a lucra la sezon în agricultură. Angajatorii s-au arătat deschişi şi cointeresaţi de a identifica candidaţii potriviţi la locurile de muncă propuse.

OFM Florești

PUBLICITATE