Tinerii pedagogi încurajați să se angajeze în instituțiile de învățământ din țară

0
54

Angajarea în instituțiile publice de învățământ general a tinerilor specialiști din domeniul educației și noile măsuri sociale de susținere a acestora au fost discutate, în cadrul unui seminar republican cu genericul „Plasarea în câmpul muncii a absolvenților”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul s-a desfășurat în format online și a întrunit circa 90 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic cu programe de studii în educație, specialiști din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și manageri – potențiali angajatori din mai multe instituții publice de învățământ general. 

Seminarul a avut drept obiectiv consolidarea parteneriatului între instituțiile implicate în procesul de angajare în câmpul muncii a tinerilor specialiști în domeniul pedagogic.

La eveniment au fost prezentate rezultatele monitorizării procesului de plasare în câmpul muncii al tinerilor, realizat de către minister. Au fost evidențiate și exemple de succes privind angajarea prin repartizare a cadrelor didactice. 

Participanții s-au expus pentru organizarea unor sesiuni de informare de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului pentru directorii și reprezentanții instituțiilor publice de învățământ general din toată țara privind angajarea prin repartizare a absolvenților, beneficii și actuale oportunități.  

Ministerul Educației și Cercetării încurajează angajarea prin repartizare a tinerilor în instituțiile publice de învățământ general, astfel beneficiind de facilități din partea statului. În susținerea tinerilor specialiști, la începutul lunii mai curent, Guvernul a aprobat modificarea Codului educației, care se referă la acordarea indemnizației anuale din partea statului pentru o perioadă de 5 ani, și nu de 3, cum a fost până în prezent. Se majorează și suma indemnizațiilor de la 120 mii lei la 200 mii lei, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, şi de la 96 mii lei la 160 mii lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar. Beneficiile mai includ reducerea la 75% a normei didactice, tinerii specialiști fiind remunerați cu un salariu de funcție integral, precum şi de asistență din partea cadrului didactic mentor. 

De asemenea, personalul didactic angajat în instituțiile publice de învățământ din mediul rural şi din centrele raionale, inclusiv în UTA Găgăuzia, va beneficia, pe o perioadă de 5 ani de activitate de la începutul carierei, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică din bugetul de stat. 

În anul de studii 2022-2023, în cadrul instituțiilor publice de învățământ general s-au angajat prin repartizare de către minister 288 de persoane.   

PUBLICITATE