27 noiembrie – Ziua profesională a lucrătorilor din agricultură și industria prelucrătoare.Interviu cu Eugeniu Șipcalov – vicepreședintele raionului Ocnița responsabil de sectorul agrar și investiții.

0
106


Plugarii Ocnițeni au strâns și depozitat rodul toamnei.

Cor: A rămas puțin timp până la sfârșitul anului și precum e și firesc plugarii ocniţeni pun pe cântarul realizărilor rezultatele înregistrate pe parcurs, scot în vileag neajunsurile și lacunele admise, trasează noi obiective pe viitor.
Deși am avut un an cu condiții climaterice complicate, afectat de o secetă fără precedent, producătorii agricoli din r-l Ocnița s-au străduit să facă față provocărilor dificile, să adune în hambare și acel puțin pe care i-a răsplătit ogorul, pregătind, astfel, o întâmpinare destoinică sărbătorii lor profesionale – Ziua lucrătorilor din agricultură și industria prelucrătoare.
Acest adevăr vine să ni-l confirme și Eugeniu Șipcalov – vicepreședintele raionului Ocnița responsabil de sectorul agrar și investiții.
Eugeniu Șipcalov: Pentru nimeni nu este secret că sectorul agar constituie coroana vertebrară a economiei naționale, sursa de existență pentru fiecare dintre noi. De aceea și în circumstanțe destul de anevoioase plugarii ocnițeni au dat dovadă de maximă responsabilitate și mobilizare pentru ca truda lor să fie răsplătită cu un rezultat final scontat.
Pentru a confirma acest adevăr țin să menționez că au fost luate din timp toate măsurile necesare, valorificate rezervele existente, identificate modalități pentru a obține rezultate pozitive atît la cultivarea culturilor din prima grupă, cât și din a doua.
Dacă e să mă refer la culturile de grâu și orz de toamnă apoi ele au ocupat în gospodăriile raionului Ocnița respectiv 7770 și 725 hectare. Însă din motivul secetei severe o bună parte din recoltă a fost compromisă.
Bunăoară, dacă în anul 2021 de pe fiecare hectar în medie pe raion s-au strâns 52 chintale de grâu și tot atâtea de orz, apoi în acest an cu mult mai puțin. Salutabil e doar că precum am specificat anterior, securitatea alimentară și cea furajeră a fost asigurată integral.

Cor: Este, bineînțeles, benefic că ploile căzute din belșug pe parcursul lunii septembrie au favorizat în mare parte de a pune o temelie sigură recoltelor de grâu și orz de toamnă din anul viitor.
Ce ne puteți relata concret la compartimentul dat?
Eugeniu Șipcalov: Ploile căzute au constituit o mană cerească pentru plugarii ocnițeni și nu numai. Deși unele probleme, inclusiv cele ce țin de majorarea prețurilor la carburanți și lubrifianți au persistat și în timpul semănatului culturilor de toamnă.
Iar dacă e să vorbim la general, stăpânii ogoarelor au dat dovadă la executarea semănatului de toamnă de har gospodăresc și maximă responsabilitate.
Este de notat că în toamna curentă cu grâu, orz și rapiță au fost însămânțate respectiv 7000, 800 şi 500 de hectare. Plantele deja au răsărit uniform și covorul verde bucură și încântă inima omului de la țară.

Cor: O lucrare importantă care se execută în toamnă este aratul terenurilor eliberate de vegetație. La sigur că precipitațiile căzute au favorizat și acest proces care are o însemnătate primordială pentru viitoarele însămânțări?
Eugeniu Șipcalov: Într-adevăr, din motivul lipsei îndelungate de precipitații această lucrare a fost întru – câteva stopată pentru perioada de toamnă rămânând de prelucrat undeva 12 mii de hectare. Dar a dat domnul și ne-a bucurat cu ploi şi carul, precum se spune, urnindu-se mai rapid din loc. Pînă în prezent în raionul Ocnița s-au arat de zăble circa o mie hectare de terenuri, urmînd pentru ca asemenea lucrări să se execute încă pe 11 mii de hectare.
La un grad agrotehnic avansat execută aratul de toamnă Societățile cu Răspundere Limitată Inatol-Agro din Gîrbova(conducător Ion Tomai), „Plai Bîrlădean (Tatiana Pavliuc), gospodăria țărănească „Condrațchii Eugeniu” din Corestăuți și altele.

Cor: În popor se afirmă și consider justificat că ,,Semința bună – rod adună” și în acest context țin să vă întreb, d-le Eugeniu Șipcalov, la ce etapă se află rezolvarea acestei probleme importante de care va depinde în mare măsură ponderea viitoarelor recolte.
Eugeniu Șipcalov: Dacă e să mă refer la acest subiect apoi voi menționa că plugarii ocniței sunt gospodari adevărați și acestei probleme îi acordă o atenție sporită. Țin să remarc aici că deși până la primăvara viitoare mai e timp, unele gospodării precum ar fi cele din Gîrbova, Mihălășeni, Lencăuți, Bîrnova și altele pregătesc de acuma materialul seminicier necesar pentru ca în sol să se încorporeze seminţe calitative și tolerante la secetă.

Cor: ziceam în debutul acestui interviu că și în pofida secetei toamna totuși le-a răsplătit sacrificiile plugarilor ocnițeni cu darurile sale. Deși trebuie s-o spunem din capul locului că aceste daruri n-au fost la înălțimea așteptărilor.
Eugeniu Șipcalov: Într-adevăr, n-au fost acele pe care le dorim dar într-un asemenea an cu provocări dificile suntem într-o oarecare măsură satisfăcuți.
Din motivul precipitaților abundente a fost mai ales compromisă recolta de floarea soarelui, care a ocupat o suprafață destul de impunătoare – 6900 de hectare. În medie pe raion roada de această cultură a constituit doar 19 chintale de semințe oleogenoase, ceea ce e cu mult mai redusă decât în anii precedenți.
Și totuși, acolo unde s-au aplicat tehnologii inovative, s-a respectat întreg ciclul de măsuri agrotehnice, recolta de floarea soarelui a fost mult mai înaltă decât media pe raion. Se are în vedere Societățile cu Răspundere Limitată „Dîngenarul”, „Palmoc-Agro” din Rediul-Mare, gospodăria țărănească „Condrațchii Eugeniu” din Corestăuți și altele.

Cor: Sfecla pentru zahăr a fost și rămâne una dintre culturile tehnice tradiționale aici, la Nordul Moldovei, și care ocupă în trecutul nu îndepărtat suprafețe considerabile. Nu face excepție nici raionul Ocnița.
Care e la moment, d-le Eugeniu Șipcalov, situația la compartimentul dat?
Eugeniu Șipcalov: Țin să menționez că și producătorii de sfeclă pentru zahăr își adună în toamnă rodul muncii depuse. Deși terenurile ocupate cu această cultură tehnică prețioasă se extinde doar pe 1234 de hectare, ceea ce e de 4-5 ori mai puțin decât în anii 80-90 ai secolului trecut, unele gospodării printre care SRL „Dîngenarul”, „Plai Bîrlădean”, asociația „Agro-biznesgrup” din Bîrnova nu numai că au majorat terenurile cu cultura respectivă, dar și înregistrează rezultate palpabile.
Succint spus, plugarii ocnițeni se bucură ca și de totdeauna de toamnă, de rodul adunat despre care s-a vorbit la sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sectorul agrar care a avut loc la Ocnița urmând să finalizeze de curând întreg ciclul de lucrări proprii acestui anotimp, punând astfel o temelie sigură recoltelor din anul viitor.
Iar faptul că sectorul agrar al raionului funcționează eficient meritul le aparține nu numai celor care se află la cârma gospodăriilor agricole, membrilor acestora, dar și conducerii raionului Ocnița, inclusiv președintelui Iurie Plopa.
Un aport considerabil în realizarea unor rezultate pozitive le aparțin Adelinei Carabeț – șefa Direcției Consiliului Raional Agricultură, Economie, Turism, Relații Funciare și Cadastru, Igor Oboroc șeful Serviciul Consiliului Raional Agricultură, Alimentație și Privatizare, altor factori decizionali.

Cor: Și dat fiind că în a 4-a duminică a lunii noiembrie marcăm Ziua profesională a lucrătorilor din agricultură și industria alimentară, doriţi cu siguranță, să le adresați producătorilor agricoli din raion, tuturor celor care și-au legat destinul de pamînt un mesaj de felicitare?
Eugeniu Șipcalov: Le urez din suflet tuturor angajaților din sectorul agrar multă sănătate, optimism, perseverență, pace și lumină în suflet iar anul care vine să le încununeze munca cu rezultate mult mai meritorii, să le aducă cît mai multe bucurii și realizării.

A intervievat:
Mircea Ciobanu

PUBLICITATE