MMPS lansează Concursul Premiul Național pentru vârstnici “Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediţia 2022

0
84

Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul Premiul Național pentru vârstnici “Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediţia 2022. La concurs pot participa vârstnicii de 60 de ani și peste, care au realizat performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale etc.

Doritorii de a participa la concurs pot expedia dosarele până la data de 01 septembrie 2022, inclusiv. Comisia de examinare va analiza dosarele participanților la concurs şi va nominaliza premianţii, până la data de 09 septembrie 2022.

Dosarul trebuie să conțină:

• numele, prenumele candidatului/ei;

• denumirea completă a instituţiei/persoanei care înaintează dosarul la concurs, confirmată prin semnătură (ştampilă, după caz);

• materialele care demonstrează performanțele în domeniile specificate;

• Curriculum Vitae;

• copia buletinului de identitate a candidatului/ei;

• scrisoare de recomandare;

• un video de maximum un minut despre performanţele candidatului.

Concursul Premiului Național pentru vârstnici este instituit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și se acordă cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice. Câștigătorilor li se vor înmâna Diplome de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru Vârstnici şi un premiu bănesc.

Dosarele pot fi expediate la adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe str. Vasile Alecsandri 1, mun. Chișinău sau la adresa electronică andriana.birca@social.gov.md, cu mențiunea Concursul național de acordare a Premiului Național pentru Vârstnici ’’Pentru o viață activă la orice vârstă’’.

Regulamentul concursului îl găsiți aici. Pentru mai multe detalii, puteți scrie la adresa de email: andriana.birca@social.gov.md sau contacta la numărul de telefon 0691 37 571.

PUBLICITATE