CTAS – Pensia de urmaş. Cui și cum se acordă?

0
806

Corr.: – Am fost întrebaţi recent cine şi cum are dreptul la pensia de urmaş.
M,C.: – Răspunde Şeful Direcţiei stabilirea pensiilor şi alocaţiilor din cadrul Casei teritoriale de asigurări sociale Soroca

Marina Cojocari: Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinere unei pensii de dizabilitate.
Pensia de urmaş se acordă următoarelor categorii:
1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.
2) soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, în cuantum de 50%;
3) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.
Pensia de urmaş se stabileşte de pe perioada cât se confirmă dreptul de la data decesului susţinătorului dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată;
În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

Corr.: – Cine are dreptul la pensia soţului după deces concomitent să primească şi pensia sa?
Marina Cojocari: – În Republica Moldova, de la 1 ianuarie 2020 există indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți.
Indemnizaţia în cazul decesului soţului se stabileşte dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

  • la data decesului, soţul decedat beneficia de pensie pentru limită de vârstă stabilită în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii mai puţin de 5 ani după stabilirea pensiei;
  • decesul a survenit începând cu 01.01.2020;
  • soţul supravieţuitor, indiferent de vârstă, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată;
  • indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi se acordă indiferent dacă soţul supravieţuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, cu condiţia că pensia aflată în plată a soţului supravieţuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesului soţului nu depăşeşte de 1,5 ori minimul de existenţă pentru pensionari, conform datelor Biroului Naţional de Statistică disponibile la momentul solicitării indemnizaţiei;
  • indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi a fost solicitată în termen de 3 ani de la data decesului.
    „Exemplu: un bărbat a decedat la 65 de ani. Timp de doi ani a beneficiat de pensie pentru limita de vârstă. Soția sa, având 15 ani de căsătorie cu el, fiind beneficiară de pensie pentru limita de vârstă, primește o pensie incompletă, cuantumul căreia este de 1000 de lei, poate solicita indemnizația soțului încă pentru trei ani. Ea va beneficia atât de pensia ei, cât și de această indemnizație în cuantum de 100% a pensiei soțului decedat, timp de trei ani. Numai în cazul dat pot fi două prestații sociale care se plătesc concomitent”.

Corr.: – Au dreptul la pensia de urmaş copii al căror părinţi nu au lucrat (nu realizat stagiu pentru stabilirea unei pensii de asigurări sociale)?
Marina Cojocari: De dreptul la alocaţie socială beneficiază copii în cazul pierderii întreţinătorului de la vârsta de 18 ani sau până la 23 ani dacă îşi continuă studiile la zi, în cazul în care persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.
Alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte din ziua decesului întreţinătorului dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la ziua decesului; În cazul în care termenele au fost depăşite, alocaţiile respective se stabilesc şi se plătesc de la data depunerii cererii cu actele necesare.
Copiii care au pierdut întreţinătorul beneficiază de 40% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil; Ceea ce de la 01.10.2021 constituie 2000 lei x40%= 800 lei.

PUBLICITATE