Un grup de acţiuni locale a fost creat la Nicolaevca

0
50
Serghei Malai, primarul comunei Nicolaevca, raionul Floreşti

– În primul rând în acest am reuşit să asfaltăm o bună porţiune de drum din satul Nicolaevca. Aceste lucrări au fost posibile datorită proiectului „Drumuri bune” şi fondului rutier. Şi în acest scop au fost cheltuiţi 1 mln 217 mii lei. Am făcut lucrări de salubrizare la un pod din sat, mai planificăm şi altele. Un lucru bun este şi iluminarea comunei. La moment se schimbă pilonii electrici. În loc de cei din lemn, care sunt vechi se instalează alţii din beton. Dacă vorbim de reţelele electrice, apoi s-au mai făcut lucrări în această direcţie la şcoala şi grădiniţa sătească. Instituţiile au fost divizate la două contoare, iar la grădiniţă au fost renovate toate reţelele electrice. Aici am primit ajutor şi de la consiliul raional – 34 mii lei. Acum doi ani am instalat iluminarea stradală la Rădoaia şi abia în acest an am putut aprinde felinarele, am reuşit să aducem la îndeplinire toate normele şi restricţiile puse de angajaţii în cauză. Am reuşit să reparăm fântâna arteziană din sat. Şi un lucru nu mai puţin important este că am creat un grup de acţiuni locale, care nu numai vor depista problemele comunei, dar şi vor scrie şi înainta proiecte pentru soluţionarea acestora. Alt moment, pe care vreau să-l menţionez este aportul agenţilor economici din teritoriu şi anume sprijinul financiar în diferite activităţi. Bunăoară în acest an am donat pentru construcţia unui perete, ce a separat punctul medical de grădiniţa satului.

PUBLICITATE