Cine seamănă – culege! Asta-i lege! Agricultorii din regiune au desfăşurat campania de primăvară

0
211

Culturi noi

În raionul Ocniţa pentru prima dată s-au semănat 12 hectare cu mazăre de toamnă şi 44 hectare cu năut. Acest risc şi l-a asumat Tatiana Pavliuc, directorul SRL „Plaiul Bîrlădenean”. Gospodăria agricolă din Bîrlădeni e una mereu prosperă, iar Tatiana Pavliuc e o împătimită a pământului, o directoare permanent în căutare şi care soluţionează nu doar problemele economice, dar şi cele sociale. Acum aici se seamănă sfecla de zahăr şi concomitent se execută alte operaţiuni tehnologice.

Organizat a început campania agricolă de primăvară şi în alte gospodării din raion. Exemplu pot servi colectivele din satul Hîrbova SRL „Inatol Agro”, director Ion Tomai, SRL „Dînjenarul”, director Igor Popov, SA „Interagroinvest” din Hădărăuţi, director Valerian Cebuc, GŢ „Condriţchii Eugeniu” din Corestăuţi.

Până în prezent, în ansamblu pe raion au fost aplicate îngrăşăminte minerale pe 5200 hectare ocupate cu grâu – câte 100-150 kilograme de salpetru amoniacal sau uree la hectar, în dependenţă de premergători, bonitatea solului şi posibilităţile agenţilor economici. Zilele acestea decurge a doua etapă de fertilizare în sol cu semănătorile a plantaţiilor de grâu şi orz. Anterior câte 150-200 kilograme de silitră amoniacală au fost aplicate şi pe 1450 hectare de rapiţă. Această cultură la noi e bine dezvoltată şi iniţial promite o roadă bună.

E pe sfârşite tăierea în uscat în livezi ce ocupă în raion 4800 hectare. S-a semănat orzul de primăvară şi continuă încorporarea în sol a seminţelor de sfeclă de zahăr. Pentru celelalte culturi agenţii economici sunt asiguraţi cu material semincer, îngrăşăminte şi chimicale de protecţie a plantelor, toată tehnica e pregătită bine pentru desfăşurarea cu succes a campaniei agricole de primăvară.

Veaceslav Pîslaruc, şeful direcţiei agricole, Ocniţa

Fertilizăm şi semănăm

Lucrările agricole de primăvară au început cu nivelarea terenurilor arate din toamnă. Această operaţiune a fost executată pe o suprafaţă de peste 24 mii de hectare, ce constituie 100 de procente din necesităţi. Pe 12 mii de hectare pentru culturile semănate au fost introduse câte 150-180 kilograme de îngrăşăminte minerale combinate. Acum a fost aplicată şi hrană suplimentară pentru grâul de toamnă – câte 150 kilograme de silitră amoniacală pe o suprafaţă de 15 mii de hectare, dar şi pentru orz pe 1000 de hectare.

Deja a fost semănat orzul de primăvară şi mazărea. Continuă semănatul sfeclei de zahăr.

Cu regret şi raionul Drochia a fost afectat de furtuna din 11 martie. Mă refer, în special, la grâul de toamnă. Plantele fiind mai slab dezvoltate din cauza secetei din anul trecut, au fost pe unele câmpuri smulse din pământ sau acoperite cu praf şi ţărână. Ne-au semnalat despre acest fapt agenţii economici din Pelenia, Petreni, Dominteni şi satul Drochia. Totuşi nu e cazul să facem panică, căci suprafeţele afectate constiuie doar 4 procente din întreaga suprafaţă de grâne, iar gradul de afectare nu e catastrofal.

Ion Nicora, şeful direcţiei agricultură, Drochia

Ritm şi calitate

Compania noastră finalizează semănatul sfeclei de zahăr. Această cultură tehnică importantă la „AgroSZM” în acest an va ocupa 2620 de hectare. La semănat sunt antrenate 10 agregate performante care zilnic încorporează în sol seminţele pe o suprafaţă de 300 de hectare. Cele mai extinse plantaţii de sfeclă le avem în raioanele Drochia – 800 hectare, Donduşeni – 750, Făleşti – 450 hectare.

Bine au fost organizate lucrările la filiala companiei noastre „Agro-Baraboi”, unde e manager Igor Mocanu. La Baraboi au fost însămânțate 486 hectare cu sfeclă şi încă 265 – la Pivniceni, unde primul an gestionăm pământul.

Noi ne străduim să facem o agricultură modernă. La semănat cu stricteţe se respectă toate regulile tehnologice. Spre exemplu, la Baraboi „pe linia întâi” au mers stropitoarele pentru erbicidarea solului. Apoi cultivatorul de pregătire a patului germinativ (5-6 cm) şi semănatul propriu-zis cu agregate Monotill de 24 rânduri, lăţimea 8,1 metri. Productivitatea complexului ce taie brazda, pune semința, o apasă şi tăvălugeşte solul pe 4,5 hectare pe oră. Calitatea şi operativitatea lucrărilor au asigurat-o mecanizatorii Teodor Bîlici, Veaceslav Pilipenco şi Constantin Burbulea.

Anul trecut compania noastră a cultivat sfecla pe o suprafaţă de 2600 hectare, obţinând o roadă medie de 51 tone de rădăcini la hectar.

Victor Hropotinschi, directorul întreprinderii „AgroSZM”, Drochia

Semănături spulberate de furtună

Compania agricolă de primăvară pentru mai multe gospodării din raionul Floreşti a început cam cu probleme. Şi au fost cauzate de furtuna ce s-a abătut asupra câmpurilor. În ansamblu pe raion au fost afectate 3005 hectare de grâu, 533 – de orz de toamnă, 252 – de rapiţă şi 100 hectare de mazăre.

Cel mai mult au avut de suferit semănăturile în SRL „SorForJar” din Băhrineşti. Aici au fost afectate la nivel de 90 la sută 400 hectare de grâu, 183 – de orz şi 100 hectare de mazăre. Plantaţiile pe aceste câmpuri au fost smulse de vântul puternic, sau acoperite cu praf şi ţărână. Acest fapt l-a stabilit comisia raională pentru situaţii excepţionale, care urmează să aprecieze şi pierderile provocate de furtună. Specialiştii în domeniu afirmă, că dacă asupra plantaţiilor se va abate o ploaie de 15 milimetri, apoi pe parcursul a vreo 2 săptămâni o parte din plante pot reveni la normalitate. Dar aceasta e doar o constatare.

Au fost distruse şi semănăturile din alte gospodării fruntaşe din raion. La SRL „Tetracom-agro” sunt afectate 373 hectare de grâu şi 87-de orz. La SRL „Antagro CBS” – 554 hectare de grâu şi 182 – de rapiţă. La SRL „ValenAgroCom” – 625 hectare de grâu şi 67 – de orz.

Acum, împreună cu specialiştii locali, cei din direcţia agricolă şi de la instituţiile ştiinţifice de profil analizăm situaţia creată. Concluzia e următoarea: dacă pe aceste câmpuri afectate, după o perioadă de vreme, cum am mai accentuat, vom avea cantitatea necesară de precipitații atmosferice şi la metrul pătrat o să rămână cel puţin 250 de plante productive, apoi o să recomandăm să se păstreze semănăturile. În caz contrar va fi necesar de reînsemânţat aceste terenuri.

Iată ce patimă s-a abătut asupra plugarilor floreşteni. În rest, gospodăriile s-au pregătit bine către lucrările de primăvară. S-a semănat orzul, mazărea, sfecla de zahăr, urmează alte operaţiuni agricole ce se efectuează conform tehnologiilor de producere cu respectarea asolamentului.

Sperăm ca această calamitate naturală să fie unica pe parcursul acestui an agricol.

Anatolie Cocerovschi, şeful direcţiei agricultură, Floreşti

Muncesc cu entuziasm

În raionul Donduşeni lider în campania de primăvară e compania „Climăuţanul Agro”, director general Alexei Chiriac. Aici e şi cea mai extinsă suprafaţă destinată sfeclei de zahăr – 1400 de hectare. Firma deţine pământuri în mai multe sate. Deja a fost semănată sfecla la Plop şi Tîrnova, se apropie de sfârşit această lucrare la Corbu, Cernoleuca şi Climăuţi. La semănatul sfeclei sunt antrenate două agregate. Iurie Braşoveanu şi Valeriu Delecsiu cu tractoarele lor de forţă „Johndeere” seamănă cu sfeclă în 24 de ore 80 de hectare.

Sunt în plină desfăşurare lucrările agricole şi în alte gospodării. Cu mult entuziasm muncesc plugarii firmelor „Agroelit” şi „RomCris”. Se fertilizează semănăturile de grâu şi orz de toamnă, de rapiţă. Se seamănă sfecla de zahăr, care în acest an în raionul Donduşeni va ocupa 3400 de hectare.

În livezi se finalizează tăiatul în uscat a pomilor. S-au evidenţiat pomicultorii SRL „Bucuria Saturn”, director general Vsevolod Dabija şi gospodăriilor ţărăneşti din Pocrovca, Frasin şi Ţaul. În ansamblu livezile în raionul Donduşeni ocupă 4818hectare.

E semnificativ şi faptul că mai insistent ca în alţi ani se lucrează în sere. În gospodăria Angelei Bejenari din satul Plop cresc castraveţii şi ridichea. Aici serele au o suprafaţă de 12 mii de metri pătraţi.

Iurie Şaragov, şeful direcţiei agricultură, Donduşeni

În câmp – cu permis

În raionul Soroca e pe sfârşite revizia tehnică a tractoarelor şi agregatelor agricole. O comisie specială apreciază gradul de gătinţă a tehnicii ce e antrenată în campania de primăvară. O atenţie deosebită se acordă excluderii oricărui risc în timpul funcţionării agregatelor şi respectării regulilor securităţii de către mecanizatori. E de menţionat că tuturor rigorilor corespunde pregătirea tehnicii în SRL „Tehrubsor”, director Angela Muntean, SRL „Agrovis”, director Vladimir Ivanov, SRL „Oclanda Agro”, director Pavel Cebotari şi în alte gospodării.

Comisia ce inspectează tehnică şi pregătirea profesională a mecanizatorilor către executarea proceselor agricole permite ieşirea în câmp a agregatelor. Astfel, deja au fost aplicate îngrăşăminte minerale pe circa opt mii de hectare de semănături de toamnă, a fost semănată mazărea şi orzul de primăvară, e în desfăşurare semănatul sfeclei de zahăr ce va ocupa în raion circa 2000 de hectare.

De menţionat un moment specific. La AMG „Kernel”, director Victor Guţu, pe o suprafaţă de 22 de hectare a fost semănat muştar, iar pe altele 79 – in. Sunt culturi netradiţionale pentru agricultorii noştri, dar care generează profit.

Constantin Purice,  specialist principal în direcţia agricultură, Soroca

PUBLICITATE
DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAu rămas fără acoperiş
Articolul următorRădulenii Vechi