Profesori dedicați – elevi cu performanțe

0
1102
Foto: Ludmila Talmazan

Elevii și cadrele didactice cu performanţe deosebite în anul de studii 2017 -2018, din r-nul Soroca, au fost premiați de către Direcția de Învățământ Soroca, şef – dna Mușenco Angela, în coordonare cu Consiliul Raional, în cadrul Galei Olimpicilor ”Profesori dedicați – elevi cu performanțe” desfășurate sâmbătă, 19 ianuarie, în incinta Palatului de Cultură Soroca.

85 de elevi au primit diplome și premii, dintre care  LT ”C. Stere” – 51 elevi, LT ”P. Rareș” – 16 elevi, LT A. ”Pușkin” – 9 elevi, LT ”I. Creangă” – 4 elevi, LT Visoca – 2 elevi, gimnaziul Vărăncău – 1 elev, gimnaziul Rudi – 1 elev, gimnaziul ,,D. Romanciuc”, Vădeni – 1 elev.  De asemenea au fost premiați 57 de cadrelor didactice din 8 instituţii de învăţământ.

https://www.facebook.com/1586247704944113/videos/1185290704972935/

Conform totalurilor au fost oferite premii pentru  :

  • Locul I la olimpiada raională – 58 elevi.
  • Performanţe la olimpiada republicană – 10 premii.
  • Performanțe la concursurile republicane (Ars Adolescentina, concursurile de fizică ”Galileo, ” „In memoriam M. Marinciuc”, „În memoriam P. Medveţchi”, concursul de matematică ” Belousov”, ”Gutuia de aur”.
  • Performanțe la concursuri internaționale (”La izvoarele înțelepciunii”, ”Paint Artist”, concursul de matematică ” D. Pompeiu”.

Pentru performanțe deosebite  la olimpiadele și concursurile școlare au fost premiați următorilor elevi:

Lupaşco Andrei, clasa a IX, LT „C. Stere”

Rusu Iulian, clasa a XII, LT „C. Stere”

Cernatînschi Dan, clasa a VII, LT „C. Stere”

Cebotari Leonid , clasa a XI, LT „C. Stere”

Malachii Mihail, clasa a IX, LT „C. Stere”

Cuzneţova Alexandra, clasa a XII, LT „A. Puşkin”

Baş Cristina, clasa a XI, LT „C. Stere”

Guzun Dmitrii, clasa a XII, LT „C. Stere”

Focşa Andrea, clasa a XI, LT „P. Rareş”

Tarlev Călin, clasa a VI, LT „C. Stere”

Zăbreanu Andrei, clasa a VIII, LT „C. Stere”

Ranga Andreea, clasa a IX, LT „C. Stere”

Dobrovolschi Christian, clasa  a X, LT „C. Stere”

Mîra Nichita, clasa a VI, LT „C. Stere”

Rusnac Ecaterina, clasa a X, LT „I. Creangă”

Caldare Elena, clasa a IX, LT „P. Rareş”

Zăbreanu Daniel, clasa  a X, LT „C. Stere”

Lupu Vitalia, clasa a VI, LT „C. Stere”

Burlacu Dumitru, clasa  a X, LT „C. Stere”

Tagadiuc Emilia , clasa a IX, LT „C. Stere”

Negru Ana-Maria, clasa a XI, LT „C. Stere”

Ranga Mădălina, clasa a XII, LT „C. Stere”

Rusu Elena, clasa a XII, LT „C. Stere”

Ciubuc Vlada, clasa a XI, LT „P. Rareş”

Gordic Nadejda, clasa a X, LT „C. Stere”

Dobrovolschi Eugen, clasa a VII, LT „C. Stere”

Coşleţ Nicoleta, clasa a IX, LT „C. Stere”

Rotar Marius, clasa a IX, LT „C. Stere”

Garbuz Cătălin, clasa a XI, LT Visoca

Griţco Vladislava, clasa a XII, LT „I. Creangă”

Bordian Cristi, clasa a IX, LT „P. Rareş”

Nicolai Vlada, clasa a VIII, LT „C. Stere”

Arhip Carolina, clasa a VI, LT „C. Stere”

Cioca Mihai, clasa a VI, LT „C. Stere”

Porcescu Ana, clasa a VII, LT „C. Stere”

Sotnic Mihai, clasa a VII, LT „C. Stere”

Rusu Irina, clasa a XI, LT „C. Stere”

Ciumac Victor, clasa a XI, LT „C. Stere”

Armaş Mihaela, clasa a XI, LT „C. Stere”

Zmeu Romana, clasa a X, LT „P. Rareş”

Ilco Eugen, clasa a IX, LT „P. Rareş”

Iavorschi Rodica, clasa a XI, LT „P. Rareş”

Tofan Cezar, clasa a V, LT „C. Stere”

Evelina, clasa a VIII, LT „C. Stere”

Andriuţă Andreea, clasa a VIII, LT „C. Stere”

Radu Vlada, clasa  a VIII, LT „C. Stere”

Covali Vlad, clasa a VIII, LT „C. Stere”

Bârliba Valeria, clasa a V, LT „C. Stere”

Ţurca Valeria-Maria, clasa a VI, LT „C. Stere”

Afanas Neonila, clasa a VII, LT „C. Stere”

Casco Alexandru, clasa a VII, LT „C. Stere”

Păunescu Alexandrina , clasa a IX, LT „C. Stere”

Gatman Robert, clasa a IX, LT „C. Stere”

Tofan Lucian, clasa  a X, LT „C. Stere”

Muşcinschi Nicoleta, clasa  a X, LT „C. Stere”

Roşca Ion, clasa a XI, LT „C. Stere”

Nicorici Maria, clasa a XI, LT „C. Stere”

Ţapu Tatiana, clasa a XI, LT „C. Stere”

Ocerednîi Anastasia, clasa a XI, LT „C. Stere”

Cebotărescu Igor, clasa a XII, LT „C. Stere”

Ţurcan Cătălina, clasa a XII, LT „C. Stere”

Popovschaia Ecaterina, clasa a IX, LT „A. Puşkin”

Şehovţova Marta, clasa a XI, LT „A. Puşkin”

Curmanschii Anton, clasa a XI, LT „A. Puşkin”

Vacari Ana, clasa a X, LT „A. Puşkin”

Cristal Ana, clasa a IX, LT „A. Puşkin”

Protopopova Zlata, clasa a X, LT „A. Puşkin”

Secară Anastasia, clasa a XI, LT „A. Puşkin”

Rusnac Natalia, clasa a XII, LT „A. Puşkin”

Cotai Cătălin, clasa a IX, gimn. Vărăncău

Vlas Cătălin, clasa a IX, gimn. Rudi

Andronic Maria, clasa a XI, LT Visoca

Croitor Adriana, clasa a XII, LT „I. Creangă”

Corovlean Victoria, clasa a XI, LT „I. Creangă”

Coliţa Ana, clasa a XII, LT „P. Rareş”

Alexandrov Victor, clasa a XII, LT „P. Rareş”

Ciuntu Eugenia, clasa a XI, LT „P. Rareş”

Idricean Ala, clasa a XI, LT „P. Rareş”

Ilieş Ilinca, clasa a VII, LT „P. Rareş”

Sîrghi Tatiana, clasa a XII, LT „P. Rareş”

Tincu Corina, clasa a XII, LT „P. Rareş”

Rotari Cristina, clasa a IX, LT „P. Rareş”

Focşa Ion, clasa a VII, LT „P. Rareş”

Vataman Anastasia, clasa a VI, Gimnaziul ,,D. Romanciuc”, Vădeni

Sîli Milena , clasa a V, LT „C. Stere”.

Pentru performanțe deosebite ale discipolilor  la olimpiadele și concursurile școlare următoarelor cadre didactice ale instituțiilor de învățământ din raionul Soroca:

 Ciuvaga Victor, profesor de fizică, LT C. Stere

Roman Rodica, profesor de fizică, LT C. Stere

Baş Ludmila, profesor de matematică, LT C. Stere

Ceban Valentina, profesor de matematică, LT C. Stere

Cebotari Diana,  profesor de  l. franceză, LT C. Stere

Vovc Mihail, profesor de limbă şi lit. română,  LT C. Stere

Ungureanu Larisa, profesor de  geografie,  LT C. Stere

Iavorschi Maria, profesor de  limba română,  LT „P. Rareş”

Bulat Vladimir, profesor de limbă engleză,  LT C. Stere

Vlas Diana, profesor de  limba engleză,  LT „P. Rareş”

Gînga Sergiu, profesor de informatică, LT C. Stere

Ignativ Raisa, profesor de biologie,  LT „P. Rareş”

Clobuţcaia Raisa, profesor de  limba rusă,  LT „A. Puşkin”

Muşenco Angela, profesor de  istorie,  LT „I. Creangă”

Zgardan Nelea, profesor de  limba română,  LT „P. Rareş”

Bujor Lucia, profesor de  biologie, LT C. Stere

Morneală Natalia, psiholog şcolar,  LT „I. Creangă”

Popa Maria, profesor de  limba română,  LT „A. Puşkin”

Zeamă Angela, profesor de  istorie,  LT C. Stere

Ţaulean Ema, profesor de  informatică,  LT  Visoca

Dnei Dorogan Elena, profesor de chimie,  LT „P. Rareş”

Bunescu Lucia, profesor de  limba română,  LT „P. Rareş”,

Toderaş Valeriu, profesor de  educaţie fizică,  LT C. Stere

Uspenscaia Marina, profesor de  limba rusă,  LT „A. Puşkin”

Baltă Rodica, profesor de matematică,  LT C. Stere

Manea Valeria, profesoare de  biologie, LT C. Stere

Tonconog  Ala, profesor de  limba engleză, LT C. Stere

Florea Aliona, profesor de  limba şi lit. română,  LT C. Stere

Golub Lidia, profesor de  chimie,  LT C. Stere

Golub Maria, profesor de limba şi lit. română,  LT C. Stere

Hanganu Valentina, profesor de  limba franceză,  LT C. Stere

Mănăscurtă Margareta, profesor de  chimie,  LT C. Stere

Mazniuc Ariadna, profesor de  geografie,  LT C. Stere

Lipovanciuc Silvia, profesor de  istorie,  LT C. Stere

Zasmenco Liliana, profesor de  limba franceză,  LT C. Stere

Orlov Serghei, profesor de matematică,  LT „A. Puşkin”

Andon-Spinei Marina, profesor de geografie,  LT „A. Puşkin”

Cuţuruba Svetlana, profesor de  limba română,  LT „A. Puşkin”

Lisnic Valeriu, profesor de  istorie,  LT „A. Puşkin”

Taşnic Ala, profesor de  limba franceză,  gimn. Vărăncău

Bîcu Loreta  profesor de limba franceză,  LT  Visoca

Voiniţchi Vitalii, profesor de  educaţie fizică gimn. Rudi

Cveatcovschi Ariadna,  bibliotecară,  LT „I. Creangă”

Palamari Amalia, profesor de chimie,  LT „I. Creangă”

Voina Maria, profesor de limba rusă,  LT „I. Creangă”

Dnei Prisacari Cristina, profesor de  limba română,  LT „P. Rareş”

Ciubuc Lilia, profesor de  geografie,  LT „P. Rareş”

Gînga Olga, profesor de  informatică,  LT „P. Rareş”

Cobîlaş Zinaida, profesor de istorie  LT „P. Rareş”

Marica Ina, profesor de  limba franceză,  LT „P. Rareş”

Izvorean Elena, profesor de  limba engleză,  LT „P. Rareş”

Dlui Istrati Oleg, profesor de  educaţie fizică,  LT „P. Rareş”

Dnei Cojocari Gabriela, profesor de limba română,  LT „P. Rareş”

Dnei Cebanu Ala, bibliotecară,  LT „P. Rareş”

Dnei Vataman Silvia, profesor de istorie, Gimnaziul ,,D. Romanciuc”, Vădeni

Ţurcan Ludmila, profesor de  limba română,  LT „I. Creangă”

Grujinschi Stela, profesor de  limba română,  LT „I. Creangă”.

Suma totală pentru premiere constituie 118898 lei, dintre care pentru premierea elevilor – 55050 lei, a cadrelor  didactice  – 53848 lei. Scopul activității este de a valorifica potențialului elevilor și profesorilor cu performanțe la nivel de raion și motivarea acestora pentru creșterea profesională.

PUBLICITATE