Pentru cotă – 700 kilograme de grâu

0
378

Iurie Cojocaru dădea semnale că bunkărul „Nivei” sale e plin. Descarcă încă 4 tone de grâu şi iarăşi porni combina pe câmpul din preajma satului Alexandru cel Bun.
– E cel mai harnic plugar al nostru, – afirmă directorul întreprinderii agricole „Cobgeanca-sor” Vladimir Eremiţa. – Deja e la al douăzecilea seceriş, dar cu mecanismele e „frate” şi mai de demult.
Partener de schimb a experimentatului plugar e Ion Cazac. Iar pe altă „Nivă” lucrează Ion Craveţ cu Iurie Colesnic. De la ambele combine reuşeşte să transporte roada la depozit Vladimir Coţaga, care e la volanul automobilului deja 46 de ani.
Echipa lui Eremiţa nu e numeroasă, căci şi suprafaţa de recoltare e redusă – 105 hectare. Dar se munceşte aici cu multă abnegaţie, fiindcă mecanizatorii sunt plătiţi, iar proprietarilor de pământ pentru cota de 1,27 hectare li se achită câte 700 kilograme de grâu. E un indice destul de impresionant.
A doua zi detaşamentul lui Eremiţa a trecut pe alt masiv, ultimul ocupat cu grâu, unde roada e şi mai bună.

PUBLICITATE