Vladimir Novac: „Trei componente – toate importante”

0
253

Secerişul la întreprinderea „Tetracom Agro” din Ghindeşti, Floreşti, are nuanţe deosebite. Aici roada de pe câmpuri e direcţionată spre trei puncte de depozitare

– pentru producţia marfară, seminceră şi cea ecologic pură. Desigur, toate aceste componente sunt importante. Directorul gospodăriei Vladimir Novac nu le aranjează conform gradaţiei.

– Cu producerea grâului ecologic ne ocupăm al treilea an şi acum suntem în prag de a obţine certificate verde, ce ne va permite exportul, – spune Vladimir Novac. Grâul ecologic e cultivat de echipa lui Victor Brânza din satul Hârtop.

Câmpul ocupă 79 de hectare cu soiul „Blagodarca-Odeskaia”. Iar recoltarea e încredinţată lui Viorel

Vlas şi Radu Pulbere, mecanizatori experimentaţi ce lucrează cu combina de marca „John-Deere”. Pe zi ei strâng recolta de pe 30 de hectare, adunând circa 150 tone de boabe aurii. La transportarea grâului e antrenat Alexei Urechean, ce munceşte în calitate de şofer cinci decenii în şir. Iată ce agricultori devotaţi are Vladimir Novac. În preajmă, unde deja a fost recoltată mazărea ecologică, Nicolae Frencheli cu un tractor, ce poartă în motor 310 cai putere, prelucrează solul, efectuând concomitent 4 operaţiuni tehnologice.

La „Tetracom Agro” de mai mulţi ani se ocupă de producerea materialului semincer. Împreună cu savanţii institutului ştiinţific din Odesa se testează 9 soiuri de grâu, care mai apoi sunt acceptate spre producerea seminţelor. Tehnologul gliei Igor Popovschi, agronom de înaltă calificare, urmăreşte ca să fie respectate toate rigorile la recoltare. Acum din câmp se adună soiurile de „Zolotocolosaia” „Mudristâi”, „Kuialnik”, „Blagodarca” în bază de elită şi „Pâsanca” „Epoca”, „Kuialnik” şi „Blagodarca” de prima reproducţie. E recoltat orzul de soiurile „Dostoinâi”, „Deveatâi val” şi „Snejnaia coroleva” – toate pentru seminţe cu menţiunea „elita”. Deja sunt depozitate 170 tone de orz şi 140 tone de grâu. Iar în ansamblu întreprinderea produce peste 800 de tone de grâu şi orz semincer destinat spre comercializare gospodăriilor din regiune.

– Seminţele produse la „Tetracom Agro” sunt de înaltă calitate şi nu cedează în productivitate soiurilor de import. Dar, accentuez, ele sunt adaptate condiţiilor climaterice şi solurilor din regiune, concomitant pot fi procurate la un preţ mult mai scăzut decât cele aduse de companiile străine sau de intermediary a accentuat Vladimir Novac. Unii agenţi economici deja au şi început a cumpăra seminţe de grâu şi orz de la „Tetracom Agro” pentru semănatul de toamnă.

Dacă recoltarea la aceste două compartimente se face selectiv, apoi pentru producerea grâului marfă sunt încadrate

cele mai multe forţe. Căci această cultură ocupă în gospodărie 830 de hectare. În marea de spice de la Ghindeşti „plutesc” trei „NI ve”, conduse de Valeriu Slutu cu Alexandru Abuşahmanov, Nicolae Roman cu Ion Stropşa şi echipajul lui Valeriu Buzdugan cu Valeriu Liviţchi.

– Toate împreună recoltează zilnic câte 50 de hectare. Acest masiv îl „dăm jos” în două zile, – declară brigadierul mecanizatorilor Iurie Popovschi, care mereu se află în preajmă.

– Aici avem grâu de soiul „Blagodarca”. Ieri, însă, am strâns câte 4,8 tone de boabe de „Kuialnik” de pe un masiv de 104 hectare, – precizează Vladimir Novac.

Ritmul sporit la seceriş se menţine mereu. Şi azi-mâine se vor putea face totalurile acestei campanii agricole importante. La „Tetracom” au ce socoti şi cu ce se mândri.

PUBLICITATE