Trăind emoţiile salvării. Eugen Nichiforciuc şi Ştefan Paniş i-au felicitat pe cei ce stau la paza sănătăţii oamenilor

0
331

O sărbătoare frumoasă a fost organizată în ajunul zilei profesionale a lucrătorului din domeniul ocrotirii sănătăţii la Floreşti. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta casei culturii din centrul raional, la care au participat reprezentanţi ai tuturor colectivelor medico-sanitare din mediul urban şi cel rural.

Cei prezenţi au fost felicitaţi de Eugen Nichiforciuc, deputat al PDM în Parlamentul ţării. Dl Nichiforciuc a menţionat, că, personal, s-a născut şi a crescut într-o familie de medici, apoi a absolvit universitatea de medicină. De aceea e profund pasionat de această umană profesie şi nutreşte un deosebit respect faţă de cei ce se află în serviciu protecţiei sănătăţii oamenilor. Eugen Nichiforciuc a accentuat, ca în calitate de deputat, împreună cu colegii din parlament reuşesc să adopte legi şi acte normative cu privire la perfecţionarea sistemului de sănătate publică, de majorare a salariilor angajaţilor în instituţiile medicale, de alocare a indemnizaţiţiei unice pentru tinerii specialişti. În ultima vreme au fost deschise 50 de centre ale serviciului de urgenţă, inclusiv 2 în raionul Floreşti şi se preconizează de a inaugura încă 2 de astfel de instituţii medicale. Adică, dezvoltarea medicinii e o activitate prioritară în agenda politicienilor.

Eugen Nichiforciuc a înmânat Diplome de gradul I ale Guvernului Republicii Moldova directorului centrului medicilor de familie Floreşti Svetlanei Rusu şi directorului spitalului raional Valeriu Nichiforciuc.

– Am avut emoţii fericite, făcând acest lucru, în special când am înmânat Diploma semnată de primul ministru Pavel Filip tatălui meu, care m-a îndemnat să îmbrăţişez profesia de medic, – avea să spună Eugen Nichiforciuc.

Diploma Guvernului tatălui i-a transmis-o fiul, deputatul în Parlamen Eugen Nichiforciuc

Ştefan Paniş, preşedintele raionului Floreşti a accentuat importanţa medicinii şi a angajaţilor în acest domeniu pentru întreaga societate.

– Medicina este nu doar o ştiinţă, ci şi o artă specifică, grea şi responsabilă, – a spus preşedintele. – Deoarece specialiştii în domeniu păzesc cea mai scumpă comoară a noastră – sănătatea, care pe cât este de preţioasă, pe atât e şi uşor de a o pierde, dacă nu ne-ar veni în ajutor medicii.

Ştefan Paniş şi directorul centrului medicilor de familie din Floreşti Svetlana Rusu, menţionată cu Diplomă de gradul I a Guvernului Republicii Moldova

Pentru ardoare şi profesionalism în protejarea şi salvarea vieţii oamenilor Ştefan Paniş a înmânat Diplome ale Ministerului Sănătăţii şefului secţiei traumatologie şi ortopedie Valerius Olaru, asistentei medicale de operaţii Vioricăi Braşnueva şi şefului de gospodărie a spitalului raional Valeriu corolevschii.

Un grup de lucrători în diferite instituţii medicinale a fost distins cu Diplome ale Consiliului raional Floreşti.

Directorul spitalului raional Valeriu Nichiforciuc şi-a felicitat colegii cu  ocazia sărbătorii profesionale şi a înmânat Diplome de merit din partea administraţiei instituţiei.

– Acum spitalul e dotat cu utilaj performant, iar potenţialul uman permite de a executa orice operaţie în instituţie, – a declarat Valeriu Nichiforciuc.

Valeriu Nichiforciuc cu Viorica Braşnieva, menţionată cu Diplomă din partea Ministerului Sănătăţii

Evenimentul a coincis cu jubileul de 75 de ani al şefului secţiei otorinolaringologie şi oftalmologie Petru Conovali, care o viaţă a muncit în medicină, cucerind simpatia pacienţilor şi a colegilor.

Mesaje de felicitare au adresat celor fideli jurământul lui Hippocrates şi alţi conducători ai instituţiilor medicale.

Evenimentul a devenit mai solemn, dar şi mai sărbătoresc graţie prestaţiilor artistice ale colectivelor de muzică şi dans, chemaţi în scenă de moderatorii Ina Litra şi Dora Odobescu. Iar parlamentarul Eugen Nichiforciuc a amplificat sărbătoarea prin organizarea unui concert festiv cu participarea interpreţilor  Corina Ţepeş şi Ian Raiburg.

PUBLICITATE