Raionul Dondușeni vizitat de o delegație din Polonia

0
127

Recent,  Poviatul Stașovskiy din  Polonia a afectuat o vizită oficială în raionul Dondușeni. Agenda vizitei a inclus întâlnirea oficialilor, deplasarea la Gimnaziul din s. Cernoleuca, vizita parcului din satul Rediul Mare, ședință  de lucru la consiliul raional Dondușeni. Vizitele  la Cernoleuca, Rediul Mare și Țaul au scos în evidență aspecte pozitive dar și obiecte care necesită și investiții. La compartimentul opinii și păreri a fost organizată o masă rotundă în sala de protocol a consiliului raional unde sau întrunit consilieri, șefi de secții și direcții. Aici au fost abordate întrebări de serviciu, comparații în managementul APL în Republica Moldova și Polonia.

 Au fost aduse mulțumiri reciproce la adresa oficialilor din Polonia și la adresa gazdei, nemijlocit președintelui raionului, Vadim Lesnic.  S-a convenit asupra colaborării ulterioare și respectarea acordului de colaborare între Poviatul Stașovskiy și raionul Dondușeni, semnat la data de 13 aprilie 2014 și a Actului Adițional de Colaborare, semnat la data de 11 iunie 2016 pentru a atinge obiectivele principale în parteneriatul raionul Dondușeni și Poviatul Stașovskiy, precum și  implementarea proiectelor ce țin de Euroregiunea Nistru.

  La final Starosta Stașovskiy Mihail Scotnițchi a înmânat președintelui raionului, Vadim Lesnic, o invitație oficială de a vizita Poviatul Stașovskiy la finele lunii august curent, când va avea loc ,,Festivalul roadei Powiatului  Stașovskiy”.

PUBLICITATE