Bâtaia vântului produce schimbarea

0
150

Un principiu străvechi de rotire a elicelor în bătaia vântului, aplicat încă pe timpuri la explotarea morilor de vânt , a ajuns astăzi în rangul celor mai avansate tehnologii de producere a Eco Energiei regenerabile. E vorba de turbinele Eoliene, care folosesc energia vântului și o transformă în enegie electrică.

La Nordul țării, în orașul Dondușeni, unde viteza  medie anuală  a vântului este cuprinsă între  6,5 – 8,0 m/s , au fost deja instalate două turbine Eoliene. Fiecare din ele au o înălțime de 60 de metri și o capacitate de 1,3MW,  fiind conectate la rețea. Procesul de furnizare este monitorizat de  ENERGOCOM S.A, numit furnizor central al energiei , care are atribuții de bază precum achiziționarea de la producător a energiei electrice și distribuirea  ei către beneficiari.

Instituirea unui furnizor central de energie electrică are la bază și asumarea obligației Republicii Moldova față de Comunitatea Energetică, privind realizarea, până în anul 2020, a unei ponderi a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de cel puțin 17%, care ulterior a fost transpusă şi în Legea privind promovarea utilizării energie regenerabile.

Vântul, în sensul direct al cuvântului,  poate face schimbări esențiale pe piața de producere și consum a energiei electrice , în plan mondial, iar  la nordul țării noastre, prin instalații eoliene, poate deveni o sursă curată ecologic de energie  regenerabilă cu un  mare potențial.

PUBLICITATE