Ședința extraordinară a Consiliului Raional Drochia

0
167

Într-o atmosferă lucrativă  s-a desfășurat în ziua de 29 martie, curent, ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia, conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru. Din cei 33 consilieri raionali s-au prezentat 28 persoane. Ședința a fost prezidată de Ion Dascăl, ales președintele ședinței și Oxana Grigoriță, secretarul Consiliului raional și raionului Drochia. Consilierul Artur Roșca a fost numit, pentru a  semna deciziile Consiliului în caz dacă președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna.

La ședință au fost prezenți Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Marin Novac, şef- adjunct, inspectoratul de poliţie, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate și mass-media.

La  ședință au fost  aprobate proiectele de decizii pentru următoarele întrebări, care fuseseră discutate  anterior la comisiile de specialitate):

 1. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional, adoptate anterior
 2. Cu privire la raportul, privind rezultatele Inspectoratului de Poliție Drochia pentru anul 2017.
 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional.
 4. Cu privire la modificările și completările, ce se operează în unele decizii ale Consiliului raional.
 5. Cu privire la aprobarea unor Regulamente: ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional (aparatul președintelui raionului, Direcției agricultură, alimentație și relații financiare,Direcției Economie, construcții și politici investiționale,Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, Direcției Finanțe și Secției Cultură.
 6. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ”Casa de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate.
 7. Regulamentul cu privire le organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin familial pentru familiile cu copii.
 8. Regulamnetul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ”Cea mai bună organizare și desfășurare a lucrărilor agricole în anul 2018.
 9. Regulamnetul cu privire la organizarea, desfășurarea și totalurile rezultatelor concursului raional ”Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2018” (raportori: Vasile Grădinaru și Ion Nicora).
 10. Regulamentul și statele de personal a IMSP ”Centrul de Sănătate Chetrosu”
 11. Cu privire la indicii de performanță a instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2018.
 12. Cu privire la numirea în funcție publică de conducere a Șefului Direcției Economie, Construcții și Politici Investiționale a Consiliului raional Drochia pe d-nul Viorel Chircă.
 13. Cu privire la casarea unor bunuri de proprietate public.
 14. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Drochia.
 15. La ședința extraordinară a fost pusă în discuție și chestiunea suplimentară Cu privire la angajarea în funcție a Șefului IMSP ”Centrul de Sănătate Chetrosu”. În funcţia respectivă a fost angajat d-nul Sergiu Fiştic.

Cei prezenți au examinat proiectele de decizii, au luat cuvînt în baza celor expuse, au înaintat propuneri și-au exprimat opinii la întrebările abordate. Ședința s-a desfășurat concis și productiv, votînd unanim pentru aprobarea deciziilor.

                                                                                                                     Ala Bugai

 

PUBLICITATE