Serbează cine bine lucrează

0
324

Drochienii, au făcut totalurile anului agricol. Conducerea raionului a manifestat multă atenție față de agenții economici din domeniu, organizând o sărbătoare pe cinste fruntașilor în producție, conducătorilor și specialiștilor agricoli. Evenimentul s-a desfășurat într-un local din centrul raional, la care au participat și consilieri raionali, primari din mediul rural, veterani ai agriculturii.

Vasile Grădinaru, președintele raionului, şi el agricultor de profesie și vocație, a adresat colegilor săi cuvinte de apreciere a muncii depuse pentru obținerea roadelor înalte. La majoritatea culturilor rodnicia hectarului drochian a crescut față de anul precedent cu 20-30 la sută și e mai înaltă decât media pe republică. Președintele și-a exprimat satisfacția că agenții economici pe deplin s-au achitat, conform contractelor, cu deținătorii de arte de pământ, cu angajaţii și cu impozitele față de bugetul consolidat.

Vasile Grădinaru a înmânat Diplome de Onoare ale Ministerului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului pentru Ala Burlacu, directorul SRL „Bursemcom” din Zgurița, Ion Babără, directorul SRL „Valea Sofiei”, Mihail Nedelciuc, directorul SRL „Zgura Agro”, Mihail Mazurchevici, directorul SRL  „Dimazcom Nord”, Mihail Bostan, directorul SRL „Agroelit”.

Șeful direcției agricultură, alimentație și relații funciare Ion Nicora a făcut o trecere în revistă a activității colectivelor de muncă, a rezultatelor înregistrate, problemelor ce mai persistă și a planurilor trasate pentru anul viitor. S-a menționat, că în sectorul agrar din raion sunt înregistrați 7500 de agenți economici de diferite forme de organizare. 81 la sută din terenuri sunt consolidate. În mediul rural muncesc 80 de procente din numărul angajaților din raion.

Ion Nicora a vorbit despre succesele înregistrate de plugari la îngrijirea culturilor de câmp și recoltarea roadei. A menționat, că cea mai multă roadă de cereale a obținut colectivul SRL „Valea Sofiei”, condus de Ion Babără – 53,44 chintale la hectar. La cultivarea porumbului s-au evidențiat agricultorii de la „Zgura-Agro” și „Mhailena Agro” – respectiv 81 și 80 ha. Cel mai înalt rezultat la obținerea semințelor de floarea soarelui îi aparține colectivului SRL „Agroelit ” – 33 g/ha. Mihai Mazurchevici cu agricultorii săi de la Hăsnășenii Mari au strâns în medie de pe fiecare hectar câte 68 tone de sfeclă de zahăr. Iar Aurica Obrejanu, cu livădarii de la „Interfruct”, a înregistrat o roadă de 558 chintale de mere la hectar.

Au fost făcute totalurile concursului raional „Cea mai bună organizare și desfășurare a lucrărilor agricole în 2017”. Concursul s-a desfășurat în trei etape. Prima – organizarea campaniei agricole de primăvară și îngrijirea culturilor de câmp – până la 16 iunie. A doua – recoltarea culturilor spicoase și leguminoase de prima grupă. Etapa a treia – totalurile activității sectorului agrar în 2017.

Președintele raionului Vasile Grădinaru, șeful și șeful adjunct al direcției agricultură Ion Nicora și Valerian Gherman au înmânat diplome, premii și colaci celor mai prosperi agricultori.

Cele mai multe mențiuni i-au revenit lui Ion Babără, care a primit tocmai 10 diplome. Victor Burlacu, directorul SRL „Bursemcom” a dus la Zgurița 7 diplome, iar directorul SRL „ Zgura Agro” – 6. Astfel la Zgurița au plecat 13 diplome și premii. E lăudabil și faptul, că tânărul director al SRL „Agroelit” Mihail Bostan a fost evidențiat în 4 nominalizări.

Cu diplome și premii au fost menționați veteranii în muncă, foștii conducători ai întreprinderilor agricole.  Au fost premiați și învingătorii concursului „Cea mai verde, mai salubră și amenajată localitate rurală din raionul Drochia”.

Agricultorii au fost salutați și felicitați de vicepreședinții raionului Vitalie Josanu și Igor Grozavu, primarul comunei Pervomaiscoia Raisa Vacari. Eroul Muncii Socialiste din Măcăreuca, care 40 de ani a fost președinte de gospodărie Andrei Grigoraș, Victor Lopatenco de la Sofia, consilierii raionali Ion Nicorici și Ghenadie Morcov, primarul satului Țarigrad Petru Bărbieru. A urmat schimb de opinii și experiență, actualii conducători ai colectivelor de muncă au discutat într-o atmosferă plăcută cu agricultorii veterani. Sărbătoarea agricultorilor a fost moderată de metodista Casei raionale a culturii Sorina Mațibon.

Recordurile plugarilor

Întreprinderile agricole care au obţinut mai înaltă productivitate la recoltarea porumbului,

Suprafaţa peste 100 ha

Locul I –  1200 lei – SRL „Mihailena-Agro”, director Tudor Chilari – 80,0 q/ha

Locul II –  1000 lei – SRL „Bursemcom”, director Ala Burlacu – 76,7 q/ha

Locul III –  800 lei – SRL „Agro-ZSM”, director Victor Hropotinschi – 71,3 q/ha

Suprafaţa – 70-100 ha

Locul I – 1000 lei – SRL „Zgura-Agro”, director Mihail Nedelciuc – 81,0 q/ha

Locul II – 800 lei – SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 75,0 q/ha

Locul III – 600 lei – CAP „SofAgroPrezent”, director Ion Babără – 55,9 q/ha

Pentru întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea florii soarelui,

Suprafaţa – peste 300 ha

Locul I – 1200 lei – SRL „Bursemcom”, director Ala Burlacu 30,18 q/ha

Locul II – 1000 lei – SRL „CubVasAgro”, director Vasile Cubei – 29,4 q/ha

Locul III – 800 lei – SRL „Dealul Ochialbean”, director Victor Zbancă 27,3 q/ha

Suprafaţa – 100- 300 ha

Locul I – 1000 lei – SRL „Agroelit”, director Mihail Bostan – 33,0 q/ha

Locul II – 800 lei – SRL „Tavis-Prof”, director Tatiana Climăuţan – 31,0 q/ha

Locul III – 600 lei – SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 27,2 q/ha

Întreprinderile agricole care au obţinut mai înaltă productivitate la recoltarea sfeclei de zahăr

Suprafaţa – peste 200 ha

Locul I – 1400 lei – SRL „Agro-SZM”, director Victor Hropotinschi – 440,0 q/ha

Locul II – 1200 lei – SRL „Grildos Agro”, director Grigorii Lupaşco – 370,8 q/ha

Locul III – 1000 lei – SRL „Glia Şurenilor”, director Viorel Grădinaru – 345 q/ha

Suprafaţa – 50- 200 ha

Locul I – 1200 lei – SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 620,0 q/ha

Locul II – 1000 lei – SRL „Eco-Agro-Grup”, director Mihail Cebotari – 514,1 q/ha

Locul III – 800 lei – SRL „Miragrocom”, director Dumitru Gaidău – 450,0 q/ha

„Gospodarul gliei”

Acest titlu onorific a fost oferit următorilor conducători agricoli

Ala Burlacu, director SRL „Bursemcom” – gradul I – 3000 lei

Mihail Nedelciuc, director SRL „Zgura Agro” – gradul II – 2000 lei

Ion Babără, director SRL „Valea Sofiei” – gradul II – 2000 lei

Mihail Mazurchevici, director SRL „Dimazcom Nord” – gradul III – 1000 lei

Mihail Bostan, director SRL „Agroelit” – gradul III – 1000 lei

Învingătorii concursului „Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate rurală a raionului Drochia”

I grupă – UAT cu o populaţie mai mare de 3000 locuitori

Locul I – satul Mîndîc, primar Ion Lupaşcu – 2500 lei

Locul II – satul Ţarigrad, primar Petru Bărbieru – 2000 lei

Locul III – satul Sofia, primar Veaceslav Magaleas – 1500 lei

II grupă – UAT cu o populaţie de 1500-3000 locuitori

Locul I – satul Zguriţa, primar Victor Guţu – 2000 lei

Locul II – satul Gribova, primar Chiril Macoveţchi – 1500 lei

Locul III – satul Ochiul Alb, primar Tudor Şonţu – 1000 lei

III grupă – UAT cu o populaţie de până la 1500 locuitori

Locul I – comuna Pervomaiscoe, primar Raisa Vacari – 1500 lei

Locul II – comuna Petreni, primar Valeriu Tizu – 1000 lei

Locul III – comuna Fîntîniţa, primar Veaceslav Babuci – 800 lei

Se menţionează buna organizare şi desfăşurare a concursului raional „Cea mai verde, salubră şi mai amenajată localitate rurală a raionului Drochia” participarea activă a cetăţenilor în lucrările de înverzire, amenajare şi curăţare sanitară a localităţilor: Chetrosu (primar Ion Prodan), Maramonovca (primar Vasile Cubei), Moara de Piatră (primar Valentina Bejenaru), Hăsnăşenii Noi (primar Roman Caraseni).

PUBLICITATE