Diplome, premii, cântece și dansuri. Toate pentru plugari.

0
237

Ziua agricultorului la Florești a fost organizată mai diferit decât în anii precedenți. Șeful direcției agricultură și alimentație Anatolie Cocerovschi împreună cu șefa direcției cultură Ina Litra și specialistul acestei direcții Dora Odobescu au elaborat un scenariu original. Luările de cuvânt și înmânarea Diplomelor cu premii celor mai buni agricultori erau anticipate sau urmate de cuvintele alese ale moderatoarelor, de cântece și dansuri selecte interpretate de colectivele artistice cu titlu „model” din diferite localități ale raionului. Toate acestea i-au dat evenimentului un aspect de adevărată sărbătoare.

În sala mare a Casei culturii au fost prezenți nu numai conducătorii și specialiștii din agricultură, ci și consilierii raionali, primarii localităților, reprezentanții serviciilor decentralizate și desconcentrate în teritoriu și, desigur cei mai fruntași plugari.

Cu cuvânt de salut către cei prezenți s-a adresat președintele raionului Ștefan Paniș. Pentru floreșteni, a spus președintele, acest an nu a fost din cei favorabili. Dar în pofida disensiunilor climatice, a secetei, s-a muncit cu abnegație și s-au obținut rezultate bune. E îmbucurător faptul că în sectorul agrar vine tineretul. Tehnica și tehnologiile performante, dar și salariile crescânde au devenit atractive pentru ei.

Președintele i-a îndemnat pe agricultori să participe activ la implementarea noilor proiecte, inclusiv sociale, în mediul rural și aplicând experiența acumulată să asigure o creștere continuă a volumului de producție.

Ștefan Paniș a înmânat Diplome și premii bănești unui grup de fruntași din sectorul agrar.

De această dată șeful direcției agricultură și alimentație Anatolie Cocerovschi a recurs la o trecere în revistă succintă referitor la rezultatele anului agricol, deoarece un raport amplu a fost publicat anterior în presa locală.

Potrivit datelor operative, agricultorii floreșteni în anul curent au produs 130626 tone de cereale, inclusiv 54735 tone de grâu și 58600 tone de porumb, 39152 tone de semințe de floarea soarelui, peste 78700 tone de sfeclă de zahăr, 10890 tone de fructe, 1530 tone de legume, peste 4670 tone de carne în masă vie, 13280 tone de lapte și altă producție. Conform calculelor preliminare, volumul producției agricole în prețuri comparabile, v-a constitui 353 milioane 723 mii de lei.

Cel mai des nominalizat în obținerea roadelor înalte de culturi cerealiere a fost colectivul SRL „Valen Agro Com”, conducător Oleg Zabica, agronom șef Andrei Josan. În această gospodărie s-a recoltat 21246 tone de grâu, orz, mazăre și porumb.

La culturile tehnice superioritatea e de partea colectivului SRL „Tetracom-agro”, conducător Vladimir Novac. Sfeclă de zahăr harnicii plugari au strâns peste 2,7 tone de semințe la hectar.

Rezultatele fenomenale în acest an au înregistrat mai mulți mecanizatori. Tractoriștii Alexandru Rusu și Alexei Cornos de la SRL „Valen Agro Com” au prelucrat 1750 de hectare de terenuri agricole. Iar Sergiu Martîniuc și Ion Deleu din această gospodărie au semănat în anul curent o suprafață de 2438 hectare. Mecanizatorii Marin Ciumac și Vitalie Prisăcari din SRL „Bio-Alianța” au prelucrat cu pesticide 15180 de hectare.

Anatolie Cocerovschi în special a menționat colectivele agricole, care primele în raion au finalizat absolut toate lucrările de recoltare și prelucrare a solului, au pus tehnica la păstrare, s-au achitat cu arendatorii și angajații în muncă, și-au onorat obligațiunile față de bugetul consolidat. Acestea sunt SRL „Sorforjar”, director Gheorghe Pînzaru, SRL „Agocirip”, director Victoria Lupu, SRL „Chipagro”, director Ion Goracioc, CP „Nordflor”, președinte Grigore Romanciuc, SRL „Tetracom-agro”, director Vladimir Novac, SRL „BioAlianța”, director Viorel Scorpan.

Rezultate crescânde au înregistrat și colectivele din sectorul de procesare a materiei prime. La fabrica de conserve „Natur-Bravo” a sporit volumele de achiziție a fructelor și de producere a sucului concentrat respectiv cu 50 și 69 procente.

Peste 16100 tone de lapte a colectat în 10 luni fabrica de unt din Florești în frunte cu Pavel Grigoraș. Volumul vânzărilor în această perioadă a constituit 137 milioane 383,5 mii lei.Au fost menționate și alte colective ce activează în producerea și prelucrarea materiei prime agricole. La sărbătoare au ieșit în scenă pentru a aprecia succesele plugarilor președintele uniunii teritoriale a lucrătorilor din agricultură Grigore Bumbac și șeful – adjunct al oficiului Soroca con al Cancelariei de Stat Daniel Turculeț.

Specialistul principal al direcției agricultură și alimentație Tatiana Gorbievschi a dat citire ordinului de primire a 80 de fruntași din sectorul agrar. Iar Anatolie Cocerovschi le-a înmânat diplome și premii bănești.

Diplome de onoare şi premii băneşti colectivele agricole, care au înregistrat în decursul anului cele mai înalte rezultate în producere, n-au admis în timpul anului încălcări ale tehnicii securităţii muncii şi regulilor antiincendiare, şi-au onorat obligaţiunile faţă de proprietarii de pământ, au însămânțat pentru roada anului 2018 suprafeţe optime de culturi cerealiere de toamnă şi contribuie activ la soluţionarea problemelor sociale a localităţilor.

Gospodăriile ce gestionează de la 50 până la 600 ha

– locul III, SRL „Improvizaţie” conducător Bogdan Ion.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 800 lei.

– locul II, SRL „Lunca Văscăuţului” conducător Scripcari Ion, agronom, Ursu Andrei.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 900 lei.

– locul I, GŢ „Vartan Ghenadie”, primăria Prajila, conducător Vartan Ghenadie.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1000 lei.

Gospodăriile ce gestionează de la 600 până la 1500 ha

– locul III, CP „AgroRodCom” preşedinte Turculeţ Leonid, agronom Bujor Veaceslav.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1000 lei.

– locul III, CP „Nordflor” preşedinte Romanciuc Grigore.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1000 lei.

– locul II, SRL „SanFrank”, Gaţcan Serghei, agronom, Zosim Mihail.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1100 lei.

– locul I, SRL „Agrocirip”, conducător Lupu Victoria, agronom Burnusuz Vladimir, inginer Niculiţa Mihail.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1200 lei.

Gospodăriile ce gestionează peste 1500 ha

– locul III, SRL „Sorforjar” conducător Pînzaru Gheorghe, agronom Covali Valeriu.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1300 lei.

– locul II, SRL „ValenAgro-Com”, conducător Zabica Oleg, agronom Josan Andrei.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1400 lei.

– locul I, SRL „Tetracom-Agro”, conducător Novac Vladimir, agronom Igori Popovschi, inginer Tocan Mihail.

Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1500 lei.

Cea mai înaltă roadă

La floarea soarelui – SRL „Tetracom-Agro”, conducător Novac Vladimir, care a recoltat câte 27,07 q/ha de pe suprafaţa de 644 ha.

La porumb boabe – GŢ „Cobzari Grigore”, conducător Cobzari Grigore, care a recoltat câte 69,0 q/ha de pe suprafaţa de 140 ha.

La sfecla de zahăr – SRL „Tetracom-Agro”, conducător Novac Vladimir, care a recoltat câte 430,7 q/ha de pe suprafaţa de 296 ha.

La fructe – SRL „Domulterra”, conducător Mandatii Aliona, care a recoltat câte 467,4 q/ha de pe suprafaţa de 36,0 ha.

La grâul de toamnă – SRL „Valenagro-Com”, conducător Zabica Oleg, care a recoltat câte 54,0 q/ha de pe suprafaţa de 1387 ha.

La orz – SRL „Valenagro-Com”, conducător Zabica Oleg, care a recoltat câte 65,1 q/ha de pe suprafaţa de 313 ha.

La mazăre – SRL „Sorforjar”, conducător Pînzaru Gheorghe, care a recoltat câte 34,1 q/ha de pe suprafaţa de 100 ha.

La rapiţă – SRL „Panclip”, manager Clima Ion, care a recoltat câte 30 q/ha de pe suprafaţa de 300 ha.

La legume – GŢ „Plugaru Mihail”, conducător Plugaru Mihail, care a recoltat câte 345,0 ch/ha de pe suprafaţa de 20 ha.

PUBLICITATE