Modificări importante ale Codului Muncii

0
528
Sursa foto - institutulmuncii.md

În Monitorul Oficial Nr.364-370/ 622 din 20.10.1017 a fost publicată Legea Nr. 188 din 21.09.2017 prin care a fost modificat esențial Codul Muncii și anume:

Art. 9, alineatu (2) a fost completat cu lit. (g) cu următorul cuprins:

Salariatul este obligat ”sa informeze de indată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu,și să prezinte în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența”

Este o completare care era necesară în Codului Muncii deoarece deseori angajatorii nu erau informați la timp despre cauza și timpul absenței angajaților de la serviciu și deseori apăreau litigii de muncă care durau ani buni de examinări în instanțele de judecată cu pierdere a timpului și resurselor financiare din partea angajatorilor atît și din partea salariaților.

Angajații pot pleca în concedii de boală , pot fi citați de către organele de ocrotire a normelor de drept (instanțele de judecată, poliție,procuratură etc.) sau alte cauze de absențe motivate de la serviciu, dar nicăeri nu era stipulat timpul de informare a angajatorului și termenii de prezentare a documentului confirmativ (poate fi citația,buletinul de boală sau alt document), care justifică absența de la locul de muncă.

Deasemenea o modificare esențială este perfectarea documentelor la angajare, art.56 al Codului muncii (contractul individual de muncă) și art. 65 al Codului Muncii (ordinul de angajare), dacă pînă în prezent legislația stipula că angajatorul la angajare semnează cu salariatul contractul individual de muncă în două exemplare , i se atribuie un număr din registrul unității și se aplică ștampila unității, după modificare a fost exclus faptul aplicării stampilei și înregistrarea în registrul unității. A fost menținută norma juridică privind aplicarea ștampilei pentru contractele individuale de muncă unde angajatorul este organul administrației publice. Privind art. 65 al Codului muncii în redacția veche angajatorul era obligat să emită ordinul de angajare ,dar după modificările recente după semnarea contractului individual de muncă angajatorul „poate emite un ordin(dispoziție, decizie, hotărîre) de angajare care urmeză a fi adus la cunoștință în termen de 3 zile lucrătoare”.

Adică dacă avem semnat un contract individual de muncă și un exemplar a fost eliberat salariatului la mînă, ordinul de angajare se emite la discreția angajatorului.

O altă modificare, este exluderea din art.62 literii (a) al Codului Muncii ce ține despre interzicerea aplicării perioadei de probă unor categorii de salariați și anume după modificare perioada de probă va fi aplicată și tinerilor specialiști, și în cazul cînd rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător salariatul pînă la expirarea perioadei de probă, fara plata indemnizației de eliberare din serviciu, va fi eliberat iar „angajatorul nu are obligația să motiveze decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă”.

Perioada concediului pentru îngrijirea copilului a fost modificat pentru o perioadă de pînă la 4 ani în conformitate cu art. 78 al Codului Muncii.

Un motiv pentru desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului poate servi atingerea vîrstei de pensionare pentru limită de vîrstă modificat prin introducerea literii y1 la art. 86 al (1) al Codului Muncii. Alte modificări ale Codului muncii vor fi elucidate în următoarea publicație.

  Angela Gherega, inspector principal

al Inspecției Teritoriale de Muncă Drochia

PUBLICITATE