Învățăm, deci ne dezvoltăm

0
131

La Primăria Băhrinești, din raionul Florești, a luat start sesiunea de formare a reprezentanților Grupului de Acțiune Locală nr. 2 Lunca Răutului, din care fac parte localitățile Alexeevca, Băhrinești, Frumușica, Gura – Căinarului, Iliciovca, Izvoare, Lunga, orașul Mărculești, satul Mărculești, Nicolaevca, Prajila, Putinești, Sevirova și Trifănești.
Instruirile se adresează liderilor formali și informali din cele 14 localități: aleși locali, funcționari publici, conducători de instituții, reprezentanți ai sectorului asociativ și economic. În cadrul activităților de formare participanții vor dobîndi cunoștințe privind managementul proiectului, Lobby și Advocacy, dezvoltarea comunitară, parteneriatul public – privat și colectarea de fonduri.
Inițiativa aparține Asociației Obștești Pro Cooperare Regională din mun. Bălți, care, începînd cu anul 2015, promovează intens modelul european al dezvoltării rurale în baza abordării LEADER. Elemente semnificative pentru abordarea LEADER sunt elaborarea și implementarea strategiilor după principiul „de jos în sus” (bottom-up), parteneriate publice-private locale de acțiune locală (GAL), acțiuni integrate și multisectorale, dar și inovare, cooperare, crearea de rețele (networking) și planuri de dezvoltare locală.

Sursa: Primăria Băhrinești

PUBLICITATE