LACRIMILE LE TRANSFORMĂ ÎN ZÂMBETE ŞI BUCURII

0
778

Recunoştinţă şi aprecieri

La Floreşti lucrătorii din sfera protecţiei sociale a populaţiei în mod solemn au marcat ziua lor profesională. Evenimentul s-a desfăşurat în  incinta casei culturii din centrul raional şi a fost marcat prin luări de cuvânt, felicitări, menţiuni şi evoluări ale colectivelor artistice din mai multe localităţi floreştene.

Preşedintele raionului Ştefan Paniş a adresat un mesaj de salut lucrătorilor din sfera protecţiei sociale a populaţiei şi a menţionat aportul lor în nobila şi necesara activitate în acest domeniu. Constatăm, a menţionat preşedintele, că graţie străduinţei şi abnegaţiei Dumneavoastră, drepturile şi aşteptările multor cetăţeni de a fi protejaţi de stat sunt respectate. Profesând această ocupaţie aţi ales să faceţi un bine întregii noastre societăţi, să veniţi cu soluţii şi sunteţi mereu prezenţi acolo unde e necesar.

Ştefan Paniş a rostit cuvinte de  apreciere a activităţii colectivelor direcţiei asistenţă socială, sănătate şi protecţie a familiei, a casei teritoriale de asigurări sociale, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, a inspectoratului teritorial de muncă.

– În pofida tuturor dificultăţilor, pe care le întâmpinaţi în activităţile zilnice, Dumneavoastră vă faceţi cu demnitate şi multă dăruire datoria, întotdeauna sunteţi receptivi şi generoşi, – a accentuat preşedintele.

Cu prilejul zilei profesionale Ştefan Paniş le-a dorit angajaţilor şi voluntarilor ce activează în domeniu, forţe suficiente pentru a fi alături de cei pentru care sunt sprijin şi speranţă, şi-a exprimat recunoştinţa pentru munca depusă şi aprecierile ce pe deplin le merită.

Vicepreşedintele raionului Vladimir Gutium în alocuţiunea sa a menţionat, că un vechi proverb spune: „O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde altă lumânare”. Anume acesta este genericul, ce caracterizează agenda zilnică a unui lucrător din sfera protecţiei sociale a populaţiei. Iar ca răsplată ei primesc bucuria şi zâmbetul copilului sau bătrânului, care ceva timp în urmă avea ochii în lacrimi şi durere.Aceste detalii vă face profesia şi mai nobilă, şi mai necesară, a mai zis Vladimir Gutium.

Cu alocuţiuni şi felicitări s-au adresat către cei prezenţi Vladimir Ceban, şeful oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Maria Tîrgoală, şefa direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din Ialoveni, Petru Rusu, şeful direcţiei asistenţă socială, sănătate şi protecţie a familiei din Floreşti, Nina Vasilachi, directorul casei teritoriale de asigurări sociale, irina Gusac, şef-interimar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă, Daniela Anton, reprezentantul primăriei oraşului Floreşti.

Colectivul DASSPF i-a făcut o plăcută surpriză dlui Petru Rusu înmânându-i o diplomă de excelenţă şi conferindu-i titlul de „Cel mai bun şef”.

Festivitatea a fost susţinută prin frumoase cântece şi dansuri interpretate de colective artistice de la casa raională a culturii şi din localităţile raionului Floreşti.

 

Petru RUSU: „Suntem vâslaşii bărcii cu speranţe”

(Din alocuţiunea rostită la festivitatea consacratăzilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei)

Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” avem un prilej de a face bilanţul acelor lucruri frumoase pe care le întreprindem zi cu zi, noi, colaboratorii DASSPF a CR Floreşti, pentru crearea unui set de măsuri orientate spre îmbunătăţirea condiţiilor de trai, asigurarea unui nivel de bunăstare pentru întreaga populaţie şi, în special, pentru anumite grupuri sociale. Or, toate acestea nu ar fi posibile dacă la originea tuturor lucrurilor frumoase nu ar sta măria sa Omul – funcţionarul public, specialistul, asistentul social comunitar, asistentul social din centrul de asistenţă a familiei şi copilului, managerul de caz, lucrătorul social, pedagogul social, asistentul personal, asistentul parental profesionist, părintele educator, lucrătorii azilului pentru bătrâni şi persoane cu dezabilități, specialiştii din serviciul echipa mobilă, lucrătorii auxiliari.

Prin însăşi firea sa lucrătorul din sfera protecţiei sociale a populaţiei este un ferm optimist. El caută să aducă pretutindeni în viaţa beneficiarului, într-un fel sau altul, frumosul, binele şi liniştea sufletească.

La această solemnitate vreau să aduc sincere mulţumiri doamnelor Oxana Panciuc, Liuba Ciuvaga şi Aurica Burlacu, specialişti principali în instituţia noastră, asistenţilor sociali comunitari Aliona Andriţchii, primăria Prajila, Tatiana Bruma, primăria oraşului Ghindeşti, Svetlana Ghileţchii, primăria Coşerniţa, Larisa Morgun, primăria Cunicea, Oxana Ţurcan primăria Sivirova, Aliona Us asistent social în cadrul centrului de asistenţă socială a copilului şi familiei, asistenţii parentali profesionişti Mariana Botnari din Bobuleşti, Liuba Cioban din Ciripcău, Vera Mereuţă din Ştefăneşti, Alexandra Bivol, părinte educator din Unchiteşti. Dragostea de viaţă a beneficiarilor a fost dobândită şi se explică tocmai prin aceea că fiecare din cei nominalizaţi au dat tot ce au avut mai frumos în suflet şi gând.

Bunătatea este limbajul, pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea. Ea, bunătatea, împacă toate neînțelegerile, limpezeşte ceea ce e tulburat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. Dăruirea de sine pentru cei mai trişti ca noi sunt trăsăturile de caracter ale lucrătorilor sociali Zinaida Repede din Cuhureştii de Jos, Maria Ciubotaru, Floreşti, Stepanida Vasilache din Sănătăuca, Angela Iarmenco, şefa secţiei serviciului îngrijire la domiciliu, Vera Crivorucica directorul azilului pentru bătrâni din Căpreşti, Valentina Lungu, intendent, Stela Creciun psiholog în serviciul echipa mobilă, asistenţii personali Felicia Gheorghiştean şi Ecaterina Untu din Floreşti. Toţi colaboratorii Direcţiei implicaţi în acordarea celor 18 servicii şi prestaţii sociale dau dovadă de înţelepciune, răbdare şi atitudine.

Profitând de moment vreau să adresez mulţumiri celora care ne ajută, în pofida tuturor greutăţilor, să ne îndeplinim cu dăruire datoria şi, în primul rând, consilierilor raionali, preşedintelui raionului şi aparatului preşedintelui, direcţiilor consiliului raional, instituţiilor medico-sanitare publice, instituţiilor de drept, primarilor, organizaţiilor neguvernamentale, societăţilor invalizilor şi persoanelor nevăzătoare, agenţiei de ocupare a forţei de muncă, casei teritoriale de asigurări sociale, inspectoratului teritorial de muncă şi multor altor care împreună cu noi aduc speranţa de mai bine în sufletul beneficiarului.

Noi, lucrătorii din sfera protecţiei sociale a populaţiei, activăm conform vâslaşilor, care permanent vâslesc împotriva curenţilor de apă şi de cum ai scăpat vâsla apare pericolul de a fi strivit de stâncile periculoase. Noi ne străduim să nu pierdem vâslele din mâini

În acest miez de toamnă, când aurul urcă în frunze, când înfloresc crizantemele îmi face o deosebită plăcere să adresez din numele DASSPF cele mai frumoase şi sincere felicitări cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populației. Vă îndemnăm ca realizările obţinute pe parcursul acestui an să ne motiveze pentru a activa în continuare profesionist, onest şi responsabil.  Vă aduc mulţumiri şi exprim recunoştinţă tuturor pentru dăruire şi efort deosebit, competenţă profesională şi operativitate în implementarea cu succes a reformelor din domeniul protecţiei sociale şi ajutorarea persoanelor vulnerabile.

Diplome şi premii

  Vladimir Ceban, reprezentantul Guvernului în teritoriu a înmânat Diplome ale Ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale a populaţiei

Ludmilei Cobzac – specialist principal în cadrul DASSPF

Mariei Strungari – asistent social comunitar, s. Gura Căinarului

Preşedintele raionului Ştefan Paniş a înmânat Diplome pentru

Angela Furdui – director la centrul de asistenţă socială a copilului şi familiei

Maria Ciobanu – specialist principal DASSPF

Mariana Morgun – şeful serviciului asistenţă socială comunitară

Şeful Direcţiei asistenţă socială sănătate şi protecţie a familiei Petru Rusu a înmânat diplome şi premii pentru

Violeta Cernopolc – asistent social comunitar, Prodăneşti

Natalia Cojuhari – asistent medical, azilul de bătrâni din satul Căpreşti

Aliona Groza – contabil-şef, DASSPF

Ala Mînăscurtă – pedagog social, serviciul social casa comunitară nr. 1, Floreşti

Galina Leşan – asistent personal, or. Floreşti

Victor Ceban – lucrător social, comuna Cuhureştii de Sus

Un grup de colaboratori în domeniul social au fost menţionaţi cu diplome ale primăriei oraşului Floreşti.

Vicepreşedintele raionului Vladimir Gutium a înmânat diplome celor mai activi voluntari ce acordă în teritoriu ajutor social persoanelor cu posibilităţi reduse.

 

PUBLICITATE