Un zâmbet așteptat în multe case !

0
627

Secția persoanelor aflate în dificultate

“Asistenţa şi protecţia socială persoanelor în dificultate” – acesta este sloganul secției. Misiunea  DASPF este de a asigura aplicarea unitară pe plan local a legislaţiei în vigoare privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale ale persoanelor aflate în situație de criză, în scopul asigurării securităţii sociale şi sporirii nivelului de trai al acestor categorii.  Protecţia socială a persoanelor cu dizabilități, înseamnă crearea de către stat a condiţiilor pentru dezvoltarea lor individuală şi realizarea de către ei a capacităţilor, drepturilor şi libertăţilor în egală măsură cu toţi ceilalţi cetăţeni. În prezent protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi se asigură printr-un complex de măsuri: pensii şi alte prestaţii sociale; servicii sociale;  servicii medicale; servicii de educaţie; plasare în cîmpul muncii; înlesniri fiscale; accesibilitate la infrastructura socială.

În raionul Soroca , prin intermediul DASPF Soroca , persoanele cu dizabilităţi beneficiază de următoarele tipuri de prestaţii sociale: 1) compensarea cheltuielilor pentru  transport (cu excepţia taximetrelor); 2) ajutor material unic din Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei; 3) ajutor social și ajutorul pentru perioada rece a anului,4) reabilitare balneo-sanatorială.

În prezent,  la evidența DASPF  sunt peste 5932  persoane cu dizabilităţi, care deseori se confruntă cu discriminare, excluziune socială, sărăcie, şomaj, acces scăzut la servicii publice, astfel fiind privaţi de posibilitatea de a-şi exercita drepturile lor fundamentale. Pentru aceste persoane pe parcursul anului  au fost realizate paralel diverse activități, în conformitate cu legislaţia națională : activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; direcționarea persoanei la servicii specializate, după caz, activităţi de informare privind drepturile sociale şi obligaţiile beneficiarului; măsuri şi acţiuni de urgenţă în situaţii de criză; activităţi de consiliere primară; acţiuni de sensibilizare a opiniei publice locale; acţiuni de colaborare cu alte servicii; distribuirea biletelor de călătorie în cadrul statelor membre ale CSI pentru veterani şi invalizi de război; acordarea ajutoarelor sub formă de produse alimentare, haine; asigurarea invalizilor cu cărucioare şi alt echipament ortopedic; acordarea compensaţiei pentru transport; stabilirea şi acordarea ajutoarelor sociale și pentru perioada rece a anului ; acordarea ajutoarelor  materiale. Fondul raional de susţinere socială a populaţiei  activează în mod de urgenţă întru menţinerea persoanelor nevoiaşe în afara riscului social. În comun cu comisiile locale pentru acordarea ajutoarelor materiale lunar sunt examinate cereri ale cetăţenilor pentru acordarea ajutoarelor materiale din sursele FLSSP.

În conformitate cu  Regulamentul de domeniu,  Consiliul de Administraţie al         FRSSP anual se întrunește în 13-14 ședințe, la care pe lîngă problemele legate de funcţionarea cantinei de ajutor social, şi acordarea ajutorului material în baza anchetelor sociale, au fost puse în discuţie întrebări ce ţin de evenimente importante parvenite pe parcursul anului. Au fost discutate posibilităţile de susţinere materială a veteranilor războiului din Afganistan; a veteranilor-participanţi în luptele pentru integritatea Republicii Moldova; participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobîl; veteranilor celui de-al II-lea război mondial, cît şi persoanelor asimilate, copiilor către Ziua de 1 iunie – Ziua Internaţională a copiilor, şcolarizării copiilor din familiile defavorizate , deportaților pentru comemorarea  de la primul val al deportărilor în masă din Republica Moldova, către Ziua de 1 octombrie – Ziua Internaţională a persoanelor de vîrsta a treia, către consemnarea Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi și  pentru persoane longevive din raion. În perioada de gestiune au fost acordate ajutoare materiale la 1873 familii  în sumă de 1422,5 mii lei.

Tindem, în permanenţă să contribuim la dezvoltarea unui sistem de protecţie socială, care să corespundă cît mai real posibil nevoilor sociale ale persoanelor cu dizabilități din  raion să ajustăm serviciile sociale la necesităţile persoanelor aflate în dificultate, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării sistematice a impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului, include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a lui în viaţa socială.

Un rol deosebit de important în activitatea asistenților sociali comunitari și a specialistului în administrarea ajutorului social s-a atribuit stabilirii dreptului la ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului familiilor în dificultate. Numărul solicitanților de ajutor social/APRA cu fiecare an crește considerabil, ceea ce denotă în primul rînd că populația este bine informată, cunoaște că există astfel de prestații și totodată familiile necesită susținere financiară pentru un trai decent. Astfel, pe parcursul anului 2017, DASPF Soroca a stabilit la circa 7250 familii ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului.

Serviciul  Social „Asistenţă Personală”

Serviciul  social „Asistenţa Personală” şi-a început activitatea în luna martie 2013, avînd  drept scop oferirea  asistenţei şi serviciilor de îngrijire persoanelor cu dizabilităţi severe, care fără suport şi supraveghere din exterior întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene.

În anul 2017 de acest serviciu beneficiază doar 97 persoane cu disabilități severe, deoarece lipsa surselor financiare nu permite acoperirea tuturor solicitărilor, acestea fiind cu mult mai mari, decît sursele financiare oferite  şi constituie peste 122 de cereri.

DASPF Soroca consideră, că este necesar, ca Guvernul RM să aprobe o hotărîre şi să adopte un pachet minim de servicii sociale cu destinaţie specială, printre care să fie şi serviciul social „Asistenţa Personală” , care va oferi o șansă tuturor persoanelor ce necesită suport posibilitatea de a trăi decent.

Șef serviciu A.Celac

Serviciul Asistență Socială Comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate prin intermediul asistenșilor sociali comunitari, pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate  a persoanelor, familiilor cu copii, copiilor, tinerilor în situație de risc. În cadrul Serviciului activează un șef de serviciu,  40 asistenți sociali comunitari, dintre care 4 asistenți sociali au atribuții de supervizori.

Pe parcursul  anului angajații Serviciului au fost implicați în diverse activități care vin să susțină categoriile de persoane  în dificultate și anume: au efectuat vizite la domiciliu copiilor ai căror unicul sau ambii părinți sînt plecați peste hotare, pentru a evalua situația acestora, au participat la reintegrarea copiilor din diverse Centre, școli internat în familiile biologice sau în  familii de asistenți parentali profesioniști, au perfectat acte pentru stabilirea ajutoarelor materiale, ajutoarelor sociale, ajutorului pentru perioada rece a anului, compensației pentru călătoriile în transport a persoanelor cu disabilități, s-au implicat la organizarea și consemnarea zilelor cu însemnătate culturală și istorică: Retragerii trupelor Armate din Afganistan,Conflictului armat de pe Nistru, Lichidării Consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobîl, Aniversării Victoriei asupra fascismului, Ziua Internaţională a Copiilor, Evenimentului cu privire la persoanele deportate, represate, reabilitate, deţinuţi politici din perioada anilor 1941 şi 1949, Către  1 septembrie ( Școlarizarea copiilor), Ziua persoanelor în etate, Ziua persoanelor cu dizabilități; au participat la ședințele Comisiei rationale pentru protecția copilului aflat în dificultate, la ședințele de supervizare profesională de grup mare, grup mic și individuale desfășurate în cadrul DASPF,etc.

Munca asistentului social este una deosebită și necesită dăruire de sine, răbdare, înțelepciune și profesionalism, deoarece trăim zilnic nu doar cu gîndul la nevoile personale, ci și la nevoile celor din jur.

Aliona Perechiatco-șefa Serviciului Asistență Socială Comunitară

 

Un copil caută o familie

A venit pe lume în a doua decadă a lunii noiembrie 2012 și frigul toamnei i-a botezat începutul unei soarte necunoscute încă. La maternitate, de micuță s-a refuzat tatăl biologic, motivînd că nu este copilul lui. Ceva mai tîrziu micuța a rămas și fără mama, care avea un fel al său de a iubi, dar nu și-a făcut griji să-i asigure un viitor.

Micuța de doar un an și o lună a rămas în îngrijirea personalului dintr-un Centru de plasament. În Centru mai erau copii cu o situație asemănătoare, lipsiți de o copilărie protejată, cu o soartă nesigură. Specialiștii de la Direcție au pregătit o familie de asistenți parentali profesioniști, care au decis că vor crește micuța acordîndu-i toată dragostea și grija de care a fost lipsită. A urmat o vizită la Centru unde se afla copila, cu privirea tristă și resemnată, analiza fețele „oaspeților” parcă căutînd cine ar fi mai de nădejde.

După două săptămîni fetița a fost luată de la Centru, acum are casă, familie și rude care țin mult la ea și o ajută să înțeleagă ce înseamnă dragostea și copilăria, de care ar fi fost lipsită. Astăzi, frecventează grădinița din localitate, este foarte ageră și împreună cu asistentul parental a învățat alfabetul, știe să citească și să scrie. Istoria fetiței ar fi putut fi alta, dar a găsit un cuib cald, un loc unde este protejată, iubită și învățată ce este copilăria.

Dacă aveți o inimă mare și sunteți pregătiți să luați în familia proprie un copil, vă puteți adresa la noi direct pentru a ajuta copiii aflați în dificultate.Pentru informații suplimentare, apelați 0(230) 93024.

 

Serviciul Îngrijire Socială la domiciliu

Serviciul social de îngrijire la domiciliu reprezintă o gamă de servicii și facilităţi acordate în comunitate persoanelor vîrstnica ce necesită suport, astfel încât acestea să traiască în propriile case. Aceste servicii reprezintă o alternativă la instituţionalizarea multora dintre cei vârstnici. În prezent, în raionul Soroca, de Serviciul de Îngrijire Socială la Domiciliu benefeciază  905 de persoane, care sunt deserviți de 89 de lucrători sociali.

Beneficiari ai serviciului sunt persoanele care au atins vârsta de pensionare și cei cu disabilități, lipsiţi de suport din partea copiilor, familiei extinse şi altor persoane (prieteni, rude, vecini), care conform  stării sănătății necesită ajutorul  lucrătorului social.

Lucrătorii sociali prestează servicii la domiciliu de 2-3 ori pe săptămână și acordă suport la procurarea produselor alimentare, mărfurilor de uz casnic, a medicamentelor, ajută la aprovizionare cu apă, suport la prepararea hranei, la plata serviciilor comunale; asistă la îngrijirea locuinței și a gospodăriei; suport la organizarea reparației și la procurarea și transportarea combustibiului la domiciliu.

Lucrătorii sociali sunt cei, care în multe cazuri, sunt unicele persoane care deschid ușa bătrănilor, le dau o mîină de ajutor și le alină zilele, care le-au devenit o povară grea. Răbdarea și profesionalismul  lucrătorilor sociali este apreciat zilnic de beneficiarii serviciului. Calde cuvinte în adresa lucrătorului social le are d-na Pustencaia Iulia din s.Egoreni, care ține să mulțumească pentru grijă și susținere lucrătorului social Mazur Ana.

PUBLICITATE