Mircea MOLDOVAN: „Am depus suflet și credința”

0
1225

La Soroca s-a finalizat etapa de construire a bisericii cu Hramul „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, ocrotitoarea Moldovei. Locașul sfânt e ridicat în parcul „Mihai Eminescu” din municipiu prin aportul ctitorului principal Mircea Moldovan și constructorii săi de la „Magistrala Nistru”. Paroh al acestei biserici al treilea an e preotul Ștefan Eftodii.

Proiectul acestei biserici în stil ștefănian a fost elaborat de arhitectul Vlad Moldovan, fiul ctitorului principal. Iar lucrările de construire au demarat cu 5 ani în urmă. Pe atunci paroh era preotul Radu Russu, ce oficia slujbele divine într-o încăpere adaptată. Însuși ideea de a-i da numele acestei biserici vine de la directorul muzeului din Soroca Nicolae Bulat. Un impuls în edificarea locașului a provocat părintele Milea de la Buzău.

La început au intervenit unele modificări și refaceri ale fundației edificiului, ca apoi el să capete contururile actuale. Din primele zile la șantier au muncit constructorii de la „Magistrala Nistru”. Mircea Moldovan până în prezent a investit peste 80 la sută din suma tuturor cheltuielilor suportate pentru procurarea materialelor și efectuarea lucrărilor. La diferite etape diriginți de șantier au fost Iurie Nacu, apoi Ilie Popescu. Cu multă dăruire la lucrările de construire au muncit Ion Leahu, care, aidoma meșterului Manole, și-a zidit în pereții bisericii inima și sufletul, dar și Andrei Buruiană, care la fel a depus în ceea ce a făcut multă credință în Dumnezeu.

– Când am venit la Soroca în calitate de paroh al acestui locaș sfânt, am avut o mare susținere morală și un suport financiar pentru desfășurarea lucrărilor de la Mircea Moldovan. Uneori îmi venea teribil de greu, dar Mircea Moldovan m-a îmbărbătat și până în prezent îl am mereu în preajmă. Se vede că pe el l-a ales Domnul, ca să se implice cu multă dăruire și credință în edificarea bisericii, – ne-a mărturisit parohul Ștefan Eftodii. – Întreprinderea sa a suportat până în prezent peste 80 la sută din cheltuieli. Dar i-aș menționa și pe ceilalți ctitori – Dorina Donici, din Moscova, farmacista Eugenia Lisnic, omul de afaceri Boris Tomac, bancherul Liviu Avricenco. Însă în zadar ne-am osteni, dacă Dumnezeu n-ar avea grijă de Casa Sa.

În perioada de construire lucrările au decurs organizat. Dar au fost și etape complicate.

– Mai ales la turnarea planșeului pe demisol. Aici au fost utilizate 26 de tone de armătură și 72 de metri cubi de beton, – a accentuat Mircea Moldovan. – La construirea cupolelor centrale au fost fortificate șchelile pentru a ține greutatea zecelor de tone de beton. Dar ne-am isprăvit cu bine. Acum ne bucură rezultatele eforturilor depuse.

Nina Ciobanu, enoriașă
– Slavă Domnului că le-a dat puteri constructorilor lui Mircea Moldovan și și-au dus la bun sfârșit edificarea acestui locaș sfânt. Eu de fiecare dată vin aici în biserica cu Hramul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, ocrotitoarea Moldovei, și simt un impuls de credință ce mi se transmite prin predicile și slujbele părintelui Ștefan.

Lidia Manea, meșter popular
Eu sunt din satul Rublenița, dar adesea trec și pe la biserica Sfânta Parascheva din Soroca. S-a construit un locaș al Domnului, ce mă atrage, mă încântă, îmi dă puteri. Cu mine iau și nepoțica și îi îndemn și pe alții să-și întărească credința în Dumnezeu.

Maria Bostan, profesoară-pensionară
Mult m-am bucurat când s-a pus piatra de temelie a acestei biserici, ce reprezintă credința neamului românesc. Soțul meu Ion anterior mergea la altă biserică, dar acum venim împreună. Aici nu se face politică. Părintele Ștefan ne transmite cuvântul sfânt pentru a ne purifica sufletele noastre.

Ludmila Ciobanu, medic
Centrul medicilor de familie e în vecinătate cu locașul sfânt. Nu numai eu, dar și colegii de serviciu vin la slujbele oficiate de părintele Ștefan. Apreciem eforturile depuse de ctitorul principal Mircea Moldovan și echipa sa de la „Magistrala Nistru” ce au finalizat etapa de construire a bisericii. Acum sperăm la desfășurarea lucrărilor următoare. În măsura posibilităților și eu acord un ajutor acestei biserici.

Următoarea etapă e construirea acoperișului, instalarea Sfintelor Cruci, cea mai mare pe clopotniță fiind de 3 metri înălțime, și montarea clopotelor. Procurarea lemnului pentru acoperişul bisericii a fost posibilă datorită Instituţiei „Secretariatul de Stat pentru Culte” din România.
În prezent biserica „Sf. Parascheva” parte a Mitropoliei Basarabiei, are constant peste 70 de enoriași. Slujbele părintele Ștefan le oficiază în demisol. Sf. Parascheva de la Iași e mai numită în popor și Sfânta Vineri.

Notă:
Părintele Ștefan Eftodii și-a făcut studiile la seminarul de la Mănăstirea Neamț din România, a absolvit facultățile de teologie și pedagogie ale Universității din Iași. Tot aici a susținut și masteratul în teologie. A absolvit la Chișinău facultatea de istorie. De trei ani e paroh al bisericii „Sfânta Parascheva” din Soroca.

PUBLICITATE