Mesajele autorităților cu prilejul Zilei Profesorului

0
26

Gratitudinea și prețuirea noastră se îndreaptă astăzi către toți cei care își pun viața în slujba școlii. La mulți ani cu sănătate, putere de muncă, fericire, belșug și împliniri de Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ!

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, cu mesaje de felicitare pentru profesori au venit și autoritățile publice locale din raioanele Drochia, Dondușeni, Florești, Soroca și Ocnița.

**************

„Nu există artă mai frumoasă decît Educația. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu, uitîndu-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu”

Sfîntul Ioan Gură de Aur.

Distinși dascăli,

Astăzi, în mod special, considerațiile mele se îndreaptă către Dumneavoastră, făuritori de caractere, deschizători de drumuri și idealuri.

Ziua de 5 octombrie, cînd celebrăm Ziua lucrătorilor din învățămînt, reprezintă un moment de reflecție asupra locului și rolului educației și a profesorului în societate. Este ziua în care elogiem eforturile prin care se șlefuiesc personalități, se cultivă valori și atitudini, se dezvoltă capacități și competențe.

Mă închin în fața Dumneavoastră, exprimându-Vă admirația și recunoștința pentru abnegație, profesionalism, implicare în educarea și creșterea tinerei generații, pentru responsabilitatea pe care o aveți: asigurarea viitorului Republicii Moldova.

Cu prilejul sărbătorii profesionale, mă simt onorat să Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine, sănătate, liniște sufletească, putere de muncă, răbdare, prosperitate, bucurii alături de cei dragi, încredere și succes în toate proiectele pe care Vi le propuneți.

La mulți ani, iubiți și stimați semănători de lumină și frumos!

La mulți ani, tuturor lucrătorilor din învățămînt, care fac ca școala drochiană să crească și să înregistreze rezultate remarcabile!

Cu stimă și mult respect,

Alexei Vasilean,

președintele raionului Drochia

**************

„Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieții, niciodată nu poate fi șters.”

Stimați profesori, educatori,

lucrători și veterani ai muncii pedagogice din raionul Florești!

Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestaţi zi de zi. Nu oricine poate îmbrăţişa cariera didactică, profesorul fiind promotor al bunătăţii, demnităţii umane şi cel mai bun prieten al elevilor şi părinţilor, de aceea profesează doar cei mai buni şi devotaţi cauzei de educare a oamenilor.

Competența, ținuta morală și intelectuală, tactul pedagogic – toate acestea vă definesc. Fiecare din noi poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a profesorului iubit, pe care le transmitem mai departe copiilor noştri. Sunteţi cei care aduceţi lumină în conștiința și sufletele discipolilor Dumneavoastră. Aplicați în contunuu noi programe educaţionale, noi metode de lucru, realizați proiecte ştiinţifice, pentru că la baza profesiei didactice stă creativitatea.

Considerațiile noastre se îndreaptă astăzi către Dumneavoastră, căci sunteți cei care construiți personalități, înțelegeți că activitatea didactică se ridică la rangul de artă pentru a-i învața pe alții bine.

Vă mulţumim și ne exprimăm recunoștința pentru că ne-ați ajutat să pășim pe drumul formării noastre, pentru munca și dăruirea cu care ne-ați ajutat să devenim oameni cu adevărat, pentru grija ce o purtați pentru copiii noștri, căci de Dumneavoastră depinde cum va arăta societatea noastră în viitor.

Vă dorim multă sănătate, ani lungi şi realizări frumoase, bunăstare în familii, putere de a continua lucrul pe care îl faceţi cu atâta far şi dăruire,succese, optimism şi nu în ultimul rând, elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători.

Cu deosebită gratitudine,

în numele Consiliului raional Florești,

Ștefan PANIŞ, președintele raionului

**************

Stimați lucrători din domeniul educației,

în numele Consiliului raional și al meu personal,

Vă adresez calde felicitări cu ocazia Zilei profesionale.

Este Ziua Dumneavoastră, ziua celor care dau viață societății, este ziua celor care creează valori, este ziua tuturor celor care plăsmuiesc suflete și îi fac Personalități.

Prin dedicația și munca voastră, oferiți cel mai prețios exemplu care va rămâne cu noi toată viața. Sunteți primii noștri însoțitori în lumea cunoștințelor și ne ajutați să descoperim atâtea lucruri frumoase, prețioase și interesante!

În această zi frumoasă vă mulțumim din tot sufletul pentru muncă, dragostea de carte, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru creşterea şi educarea tinerelor generaţii.

Vă doresc bucurii, sănătate, succese, optimism şi nu în ultimul rînd, elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători.

Cu respect,

Președintele raionului  Ocnița,

     Iurie Plopa

**************

PUBLICITATE