Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul a beneficiat de suportul Uniunii Europene

0
88

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul, r-nul Dondușeni, și-a consolidat capacitățile tehnice, grație proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DeVRAM), Partea I. La data de 19 februarie, a avut loc inaugurarea secției de formare continuă a CEHTA, ce în cadrul proiectului a fost dotată cu echipamente performante și va permite implementarea unor abordări educaționale moderne și inovatoare extinse, oferind oportunități de formare și programe de recalificare pentru toți doritorii, angajați sau proprietari ai unor ferme și întreprinderi agroalimentare.

 „Consolidarea educației agricole în Republica Moldova constituie o prioritate majoră pe agenda Guvernului, reflectată complex în diverse documente de planificare strategică. Sistemul de cercetare-inovare, educație și extensiune în sectorul agroalimentar are un rol esențial în modernizarea sectorului agricol autohton. În domeniile de administrare ale MADRM, instruirea și formarea profesională în sectorul agroindustrial sunt componente monitorizate minuțios. Rezultatele cercetărilor științifice și inovațiile tehnologice, stimulează competitivitatea produselor moldovenești pe piețele externe. Din acest considerent, Guvernul  a intensificat activitatea în scopul realizării unor reforme holistice în sistemul educațional din țară, inclusiv prin atragerea resurselor financiare noi și alocarea acestora sectorului științific și educațional.”, a menționat Secretarul de Stat al MADRM, Mihail Machidon.

 Totodată, oficialul a mai adăugat că, în vederea sporirii calității pregătirii profesionale și instruirii unor specialiști competitivi pentru sectorul agroindustrial, CEHTA va oferi două programe noi de studii: „Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și „Creșterea legumelor în teren protejat”.

În cadrul evenimentului au fost nominalizați și premiați trei elevi – „Ambasadori soia”, câștigători ai unui concurs desfășurat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, în toamna anului 2020, fiind încurajați să-și promoveze ideile de cultivare și de producere a soiei.

Grație îmbunătățirilor realizate cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, procesul de formare inițială și continuă în învățământul profesional tehnic agroalimentar va corela cu cerințele pieței muncii.

PUBLICITATE