Depunerea cererii online pentru reexaminarea pensiei

0
168

Conform ultimelor date statistice ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” pe site-ul www.cnas.md au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate în total până în prima săptămână a lunii ianuarie.

CNAS atrage atenţia că, cererea online completată de către solicitant va fi acceptată dacă: se completează corect și se bifează toate câmpurile disponibile; solicitantul este beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; se confirmă stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie; nu a fost depusă cerere de reexaminare pe suport de hârtie la CTAS; nu a fost depusă cerere de reexaminare prin „e-Cerere”; pensia pentru limita de vârstă nu a fost reexaminată.

O altă precizare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale vizează verificarea statutului cererii de reexaminare. Solicitanţii periodic trebuie să acceseze butonul ,,Verifică statutul” pe pagina electronică, unde a fost depusă cererea. În câmpul „IDNP beneficiarului” se introduce IDNP-ul beneficiarului de pensie pentru limita de vârstă. Mai jos se introduce codul de verificare reflectat în imagine. După introducerea câmpurilor, se verifică corectitudinea datelor prin tastarea butonul ,,Verifică statutul”.

Ca urmare a accesării butonului pe interfață se va afișa informația ,,Rezultatul cererii”, cu unul din rezultate posibile: cererea Dvs. a fost recepționată; cererea Dvs. se află în proces de examinare; decizia pentru reexaminarea pensiei a fost aprobată.

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2021 se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor de pensii, care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 7 la 10 ani.

PUBLICITATE