Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, va constitui 8716 lei

0
43

La 22 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021,  care este propus în cuantum de 8716 lei, conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023, elaborată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Totodată, a fost aprobat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică).

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este stabilit în mărime de 2935 lei pe lună sau 17,37 lei pe oră.

În cadrul ședinței Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre care are drept scop restabilirea Inspectoratului de Stat al Muncii, a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională a acestuia și conformitatea cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de către Republica Moldova nr. 81 din 1947 privind inspecţia muncii în industrie și comerț şi nr. 129 din 1969 privind inspecţia muncii în agricultură.  

Aprobarea proiectului va asigura funcționalitatea sistemului de control în domeniul securității și sănătății în muncă și deblocarea situației referitor la conflictul de competență, efectuarea controlului de stat și cercetarea accidentelor de muncă.

PUBLICITATE