Iurie PLOPA: „Totul se realizează prin muncă şi la timpul lui”

0
303

La 11 noiembrie 2019 în fruntea raionului Ocniţa, vine Iurie Plopa. Tehnocrat, iar politica vieţii este agricultura în care a investit financiar şi teoretic timp de 25 de ani.

 • Dle Plopa şi atunci şi acum vă vedem alături de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, deşi afirmaţi că sunteţi tehnocrat.
 • Adevărat, am fost susţinut şi propus la această funcţie de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, dar eu am viziunile proprii. Şi aşa sunt acceptat. Eu pun în prim-plan însăşi activităţile, faptele, necesităţile oamenilor. Omul trebuie să aibă un statut de un gospodar şi creştin bun. Trebuie să fie cetăţean responsabil şi dacă este la conducere, apoi să-şi îndeplinească promisiunile.
 • Prin părţile Arioneştiului se vorbeşte că mai întâi de toate Dvs sunteţi un gospodar bun. Şi casă aţi construit şi fântână aţi săpat şi copii aţi crescut şi educat, şi nu numai un pom aţi sădit?
 • Adevărat. Toate le-am realizat cot la cot cu soţia mea. Şi atunci când a fost mai greu, pentru ca să reuşesc soţia a lăsat serviciul său de bază, este lucrător medical, şi împreună am crescut afacerea noastră. La fel ca şi alţi pământeni de-ai mei am muncit în Rusia. Tot ce am câştigat am investit în afacere. Sunt agricultor şi-mi place să lucrez pământul. Dar am cunoscut şi multe greutăţi. La fel ca şi alţi agricultori m-am ciocnit de multe necunoscute. Multe am învăţat din experienţele altora. Îmi place să fac schimb de experienţă vizitând alte ţări. Am pătimit pentru că sunt altfel, diferit de ceilalţi. Timp de cinci ani am fost verificat de diferite organe de 47 de ori. Întotdeauna mi-au fost alături familia şi lumea bună. Sunt deprins să realizez ceea ce-mi propun. Mi-am pus drept scop să reconstruiesc drumul spre mănăstirea din satul Călărăşeuca şi am izbutit. Totul se realizează prin muncă şi la timpul lor.
 • Mai ţineţi minte cum a fost prima zi de muncă? Şi care a fost prima dvs realizare?
 • Desigur. Am preluat raionul cu o gaură de 7 mln lei în buget. Timp de un an am acoperit 5 mln din deficitul bugetar. Mai mult ca atât am reuşit să investesc în sistemul de învăţământ cca 8 mln lei. Dar la toate acestea am ajuns prin munca de zi cu zi, examinând minuţios unde se cheltuie şi cum orice bănuţ al statului. Pentru mine este foarte important factorul uman. Orice angajat mai întâi de toate trebuie să aibă condiţii bune de lucru, să fie achitat corespunzător, dar pentru aceasta să fie apt de a îndeplini atribuţiile de serviciu conştiincios. Şi aici am găsit o rezervă mare. Spre exemplu instituţia de învăţământ cu o capacitate de 300 copii are nevoie de trei unităţi de lucrători auxiliari, dar toţi atâţia angajaţi am găsit şi la instituţia de învăţământ ce cuprinde un număr de 50 de copii. Ori bani planificaţi în buget pentru a investi într-o clădire ce nu are viitor, dar foarte necesari pentru alt edificiu, iar prognosticul pentru anii imediat următori arată un număr crescător de elevi. Bineînţeles că am investit acolo unde se merită, indiferent de culori politice.
 • Cum vă împăcaţi cu consilierii raionali, primarii?
 • Am găsit limbă comună absolut cu toţi cei care îşi doresc să muncească. Până la urmă fiecare din ei în platforma electorală şi-a propus nişte realizări întru binele societăţii. Diferă doar căile de soluţionare a problemelor, mai bine zis viziunile. Dar apelăm la sfaturile şi părerile specialiştilor şi împreună luăm decizii. Desigur că mai sunt şi din acei care duc dorul de-a bate apa în piuă, dar se potolesc până la urmă.
 • Pentru a trece în revistă anul 2020, vom discuta în luna martie, iar despre cele realizate anterior?
 • Vă propunem o notă informativă în care o să găsiţi cifre şi fapte a direcţiilor şi secţiilor Consiliului Raional Ocniţa, dar şi a subdiviziunilor.
 • Şi pentru final, ce planuri aveţi legate de 2021?
 • Foarte multe, dar în două cuvinte: platforma industrială multifuncţională, stadion raional şi o creştere de buget.

În anul 2019 serviciile, secțiile și direcțiile Consiliului raional Ocnița au activat în condițiile specifice economice, sociale și politice din țară. Obiectivul general al activității a fost orientat spre prestarea serviciilor de calitate cetățenilor și asigurarea durabilă a dezvoltării raionului în condițiile real create. Aceste principii au persistat în toate domeniile de activitate ale Consiliului raional.
Pe parcursul anului 2019 Consiliul raional Ocnița s-a întrunit în ședință de 6 ori (4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au examinat 61 întrebări: inclusiv 43 cu caracter social și 18 cu caracter economic.
Bugetul raional pe anul 2019 a fost executat la venituri în sumă de 124387,5 mii lei (la nivel de 98,9% din suma planificată), atestîndu-se o creştere de 21225,6 mii lei în comparaţie cu anul 2018.
Astfel, pe parcursul anului 2019 de către Direcţia Finanţe au fost realizate mai multe activităţi:
S-au recepţionat de la 21 primării şi 30 autorităţi/instituţii bugetare, finanţate din bugetul raional rapoartele privind executarea bugetului pe anul 2018, s-au generalizat şi prezentat la Ministerul Finanţelor. Au fost recepționate, totalizate și prezentate rapoartele privind executarea bugetului pe trimestrul II și trimestrul III 2019.
Au fost elaborate 21 proiecte de decizii ale consiliului raional, ce au tangenţă cu gestionarea finanţelor publice (aprobarea bugetului, modificarea bugetului, raportarea executării bugetului, modificarea statelor de personal, monitoringul financiar al întreprinderilor municipale, acord de cooperare cu APL I, transmitere valoare -lucrări de reparaţie capitală a bunurilor aflate în gestiune economică a instituţiilor fondate de Consiliul raional, repartizare profit obţinut de întreprinderile municipale, regulament fond rezervă).
O activitate aparte revine auditului intern din cadrul Aparatului Președintelui raionului.

Direcția Agricultură Alimentație și Privatizare pe parcursul anului 2019 a avut ca prioritate dezvoltarea şi implementarea politicii agrare în teritoriul administrat. Au fost organizate şi desfășurate 7 seminare cu o tematică diversă. În teritoriul administrat au fost efectuate 150 vizite în cadrul măsurilor organizate de Direcţie.

Au fost acordate 300 de consultaţii şi recomandări verbale. Aceste consultaţii sînt de ordin tehnologic, juridic şi marcheting, întrebări de privatizare a bunurilor imobile şi privatizării în agricultură.
În lunile mai și iunie au fost întocmite 254 de acte de constatare a afectării cu grindină a pomilor fructiferi și a culturilor agricole în primăriile Unguri, Vălcineț, Lipnic, Calarașeuca, Lencăuți, Bîrnova, Naslavcea. Clocușna, Mereșeuca, Grinăuți –Moldova și Bîrlădeni. Au fost întocmite 2 acte de distrugeri a plantațiilor pomicole, a porumbului și floarei soarelui.
Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 12 acte de înfiinţare a plantaţiilor perene inclusiv: 8 acte – meri cu suprafaţa 31,84 ha, 1 act – cireş – 7,59 ha, 1 act nuci – 2,42 ha, 1 act alun – 3,33 ha, 1 act coacăz – 1,62 ha. Suprafaţa totală de plantare a plantaţiilor pomicole și baciferelor pentru anul 2019 constituie 78,61 ha. sau cu 5,25 ha mai mult ca în anul agricol 2018.
Au fost prezentate Agenţiei Proprietîţii Publice 3 rapoarte privind valoarea patrimoniului public al instituţiilor publice, a întreprinderilor municipale şi a acţiunilor publice.
Complexul agroalimentar al raionului a deţinut în anul agricol 2019 terenuri cu destinaţie agricolă proprietate privată -34892 ha, inclusiv arabil -29361 ha şi plantaţii multianuale -5408 ha, dintre care – 4580 ha de vârstă productivă. Terenurile consolidate arabile constituie 85% şi 80 % reprezintă livezile.
În prezent, sectorul agrar al raionului este reprezentat de 50 societăţi cu răspundere limitată (SRL),ce prelucrează mai mult de 10 ha, 77 gospodării ţărăneşti mari cu terenuri de peste 10ha, consolidate, 559 gospodării ţărăneşti mici, o societate pe acţiuni (SA) și un colegiu agroindustrial.
În perioada de gestionare a anului agricol 2019 de către gospodăriile agricole au fost prelucrate, însămînțate și cultivate culturi agricole de pe o suprafață de 21403 ha, inclusiv prin tehnologii avansate de conservare a solului (No-Till și Mini-Till) peste 6000 ha.
Condițiile favorabile din primăvara anului 2019 au favorizat obținerea unor rezultate bune. Cerealele de prima grupă au fost recoltate pe o suprafaţă de 8370 ha. S-au recoltat 31877 tone de boabe cu o productivitate de 3,81 t/ha.
E de menţionat că cele mai înalte rezultate au obținut agenţii economici, care implimentează inovațiile științifice.
Drept exemplu servesc:

 • GȚ „Condrațchii Eugen”- 7,1 t/ha,
 • SA „Interagroinvest”- 6,8 t/ha,
 • SRL „Climăuțanul”-6,3 t/ha,
 • SRL „Dîngenarul”-5,64 t/ha,
 • SRL „Inatol Agro”- 5,6 t/ha,
 • SRL „Bobul de aur”-5,46 t/ha de grâu.
  În anul agricol 2019 plantațiile pomicole au fost grav afectate de boli, iar în lunile mai și iunie o parte din suprafețe au fost afectate de grindină. Dar cu toate acestea s-a recoltat 50000 tone de mere.
  Creşterea animalelor este o ramură strategică şi de o importanţă majoră pentru economia raionului. Spre regret, nu pretutindeni i se acordă atenţia civenită, nu toate gospodăriile îşi asumă responsabilitate întru prosperarea ramurii date.

Direcția Economie a Consiliului raional în anul 2019 a activat conform planului anual de acțiuni.Tendința generală a anului a fost asigurarea mediului economico – organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu.

Sectorul ÎMM
• S-a organizat participarea a 2 agenți economici din teritoriu la Expoziția națională «Fabricat în Moldova». 2 agenți economici au participat la «Forumul ÎMM». La Ziua Independenței au fost organizați 3 agenți economici să participe la expoziția locală. 5 agenți economici au participat la expoziția din Kursk, Federația Rusa.
• În perioada 16-19 iulie a fost organizată Expoziția – Tîrg „Caleidoscopul verii” la care au participat 22 producatori autohtoni.
• În a doua jumatate a anului la 11-13 septembrie a fost organizată Expoziția-Tîrg „Toamna de aur la Ocnița” la care au participat 25 agenți economici.
• 3 persoane au câștigat I etapă a Programului pentru tineri – „Start”, etapa a II se va desfășura în a 2020.
• La 20.12.2019 a fost desfășurat Concursul raional”Cel mai bun antreprenor din sfera micului business” și «Cel mai bun contribuabil», la care 38 agenți economici au fost premiați cu cadouri de preț și diplome.
Eficiența Energetică și atragerea investițiilor
• Colaborarea cu instituțiile de stat și investitori pentru atragerea investițiilor

 • Participarea la ședințele de lucru în cadrul organizației ODIMM pentru proiectul Start pentru Tineri: 6 seminare (Parcul Industrial, Edineț).
  • Proiecte implimentate (1 proiect)
 • Gimnaziul Petru Zadnipru, s. Sauca (Instalarea ferestrelor din termopan de tip Low-E, termoizolarea pereților), (155 beneficiari, suma 1 333 000 lei).
  • Proiecte în proces de implimentare:
 • Pregătirea și elaborarea documentației tehnice la implimentarea proiectului Centrului Medico-Social s. Calarașovca;
 • Participarea în grupul de lucru pentru implimentarea proiectului Centrului Medico-Social s. Calarașovca.
  • Publicarea și expedierea apelurilor de proiecte:
 • Proiect de grant oferit de ODIMM (Start pentru tineri: noiembrie-decembrie).
 • Apel de proiect pentru APL I și diasporă DAR 3+1

Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri a efectuat devizuri de cheltuieli și a monitorizat lucrările efectuate la instiutuțiile bugetare din raion, după cum urmează.

Mijloacele financiare valorificate în anul 2019 în raionul Ocnița
Direcţia Învăţămînt Ocniţa în anul de studii 2018-2019 și-a propus să acorde prioritate următoarelor:

DIRECŢII STRATEGICE:

 • Creşterea accesului la educaţie prin egalizarea şanselor, reducerea absenteismului şi abandonului şcolar
 • Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
 • Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice prin formare continuă la nivel instituțional, raional, național
 • Dezvoltarea parteneriatelor în vederea creşterii calităţii actului educaţional
  În urma analizei celui mai important domeniu din viața social economică a raionului s-a constat, că sistemul educațional din raionul Ocnița are atât puncte tari , cât și slabe.

PUNCTE FORTE

 • Pentru şcolile de circumscripţie, sunt puse la dispoziţia elevilor 3 autobuze școlare, 4 microbuze;
 • A fost asigurată funcționalitatea celor 14 Centre de Resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
 • Dotarea cu TIC a tuturor instituțiilor școlare;
 • Înregistrarea progreselor la copiii cu cerințe educaționale speciale în cadrul examenelor de absolvire;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile de învățământ, prin utilizarea site-ului DÎ;
 • Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea instituțiilor de învățământ;
 • Rata înaltă de continuare a studiilor în rândul absolvenților de gimnaziu și liceu.
  Desigur că au fost şi PUNCTE SLABE
 • Menținerea fenomenului abandonului școlar și absenteismului;
 • Numărul mic de elevi participanţi și premiaţi la concursurile și olimpiadele republicane,
 • Scăderea numărului instituțiilor de învățământ cu promovabilitate 100% la examenele de gimnaziu.

Drept OPORTUNITĂŢI

 • Organizarea stagiilor de formare continuă în teritoriu;
 • Elaborarea, la nivelul școlii, a unor instrumente interne de asigurare a calității;
 • Promovarea unor politici de sprijinire prin programe de mentorat pentru profesorii debutanţi;

Activitatea financiară
Sursa principală de finanţare a sistemului de învăţământ o constituie mijloacele bugetare în mărime de 63 mln 107 mii lei, ce constituie 69% din bugetul raionului. În rezultatul conlucrării cu Consiliul raional Ocniţa, Preşedintele raionului, Aparatul preşedintelui, Direcţia Finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului raional:
1) Din componenta raională, care constituie 4 mln 997,7 mii lei, au fost repartizate 100% din sursele financiare, inclusiv:

 • pentru transportarea elevilor – 1 mln 207,5 mii lei;
 • pentru acoperirea soldului negativ al unor şcoli – 2 mln 145,9 mii lei din componenta raională;
 • pentru întreținerea căminelor – 170,3 mii lei;
 • pentru reparaţii capitale – 1 mln 376,9 mii lei;
  2) Pentru educația incluzivă au fost repartizate 1 mln 67 mii lei;
  3) Pentru alimentația elevilor au fost alocate mijloace în sumă de 3 mln 198,7 mii lei.
  Eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţământ
  Pentru anul bugetar 2019 numai 3 instituţii de învţământ nu au deficit bugetar (LT „M. Sadoveanu”, LT „C. Stamati” şi Gimnaziul Bîrnova). 24 instituții de învățământ au un deficit bugetar calculat în sumă totală de 5 mln 946 mii lei.

În anul 2019 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei în comun cu angajații din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei și partenerii sociali au depus eforturi pentru prestarea serviciilor sociale de calitate și extinderea asistenței sociale în teritoriul administrat.S-a majorat numărul de beneficiari de ajutor social și ajutor social pentru perioada rece a anului.
Au fost acordate următoarele servicii sociale:

 • 2087 de beneficiari de ajutor social au primit în anul precedent 29 180 540 lei;
  În perioada rece a anului 5851 persoane au beneficiat de 12 056 217 lei;
  La 01 aprilie 2019 a fost indexat nivelul lunar minim garantat în mărimea de 7,2 %, reeșind din creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, constituind pentru ajutorul social 1056 lei, iar pentru ajutor social pentru perioada rece-1998 lei (până la indexare suma era de 1025 lei, pentru ajutor social pentru perioada rece-1640 lei).
 • La 3681 persoane cu dizabilități le-au fost achitate compensațiile în transport în sumă de 4193,3 mii lei;
 • 227 persoane în raion au primit servicii în domeniul aparatului locomotor;
 • 11 oameni s-au folosit de bilete gratis în țările CSI;
 • au fost eliberate 10245 formulare pentru Comisia de determinare a dizabilității și capacității de muncă;
 • La îngrijire la domiciliu se află 504 beneficiari;
 • 42 persoane sînt beneficiari ai Serviciului Asistență personală, cereri în așteptare-108 persoane;
  La evidența felcerului protezist se află 904 beneficiari:
  • Au primit încălțăminte ortopedică 272 persoane;
  • Corsete-31 persoane;
  • Bandaje-15 persoane;
  • Căruciare-56 persoane;
  Funcționarii publici din DASPF: au activat în vederea susținerii copiilor aflați în situație de risc:
 • au instituit tutela, curatela la 31 minori, au fost adoptați 2 copii;
 • au fost elaborate 163 avize, concluzii, referitor la determinarea domiciliului copiilor, în urma divorțului părinților;
 • 118 copii au primit ajutor bănesc în sumă de 467.780 mii lei în cadrul Serviciului social sprijin familial (perioada 01.09.18-31.12.2018).Pe parcursul anului, în cadrul serviciului sprijin familial s-au oferit servicii familiilor cu copii în situații de risc la 67 familii/166 copii, suma totală constituind 649200 (suma medie alocată unui copil 3800-4000 lei).Au avut loc 16 ședințe ale Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, 1 copil a fost plasat în CCTF, 1 copil s-a plasat în APP.
 • La asistenții sociali comunitari sînt în procedură 250 managemente de caz pe diferite situații de risc(dosare pe copii-221, dosare pe adulți -29), managemente de caz închise-166, managemente de caz în procedură-282.

Centrul de Sănătate Ocnița în perioada de referinţă şi-a direcţionat activitatea pornind de la identificarea problemelor prioritare existente şi trasarea modalităţilor de abordare şi intervenţie. S-a ţinut cont şi de actele legislative, ordinele emise de MSMPS al RM, care au servit drept instrument de abordare sistematică a problemelor de sănătate şi de integrare a eforturilor intersectoriale de ameliorare a calităţii vieţii şi sănătăţii populaţei.
În cadrul şedinţelor cu medicii de familie, dezbaterilor la seminarele de lucru s-a pus accentul pe orientarea activităţii sistemului sănătăţii pe profilaxie, diminuarea factorilor de risc, educaţia populaţiei pentru sănătate şi promovarea unui mod sănătos de viaţă, accentul pe cunoaşterea condiţiilor de viaţă ale pacientului, starea lui familială, nivelul de cultură.
S-a pus în sarcină medicului de familie să răspundă la întrebările:de ce a făcut pacientul boala, de ce a făcut-o acum şi ce ar fi trebuit să facă bolnavul ca boala să nu fi apărut. De aceea se cere permanent şi insistent de la medicii de familie, ca între medic şi pacient să se formeze relaţii de durată bazate pe colaborare, înţelegere şi respect.
Una din activităţile majore realizate pe parcusul ultimilor ani a fost procesul de reabilitare a instituţiilor medicale primare din subordine, inclusiv cu atragerea investiţiilor din exterior.
A fost procurat un imobil în sumă de 100.000 lei întru reamplasarea OMF Rediul-Mare care s-a aflat într-o stare dezastruoasă. În prezent s-a finalizat reparaţia capitală din surse financiare a CS Ocniţa în sumă de 220 mii lei.
Prin acord comun de cooperare cu Administraţia publică de nivelul I s.Bîrnova, nivelul II Consiliul Raional şi CS Ocniţa s-a efectuat reparaţia capitală a OMF din s.Bîrnova în suma de 320.000 lei, fiind procurat de asemenea şi mobilierul necesar în corespundere cu Normele minime de dotare în suma de 30.000 lei. Instituţiile medicale renovate sînt conectate la gaze naturale, dispun de sistem de aprovizionare cu apă şi canalizare.
În urma examinării demersului în cadrul Consiliului comunal Bîrladeni în regim de urgenţă s-a transmis cu titlul gratis în proprietate publică, grădiniţă de copii din s.Paladea pentru reamplasarea Oficiului de Sănătate. S-a finializat reparația capitală din surse financiare a CS Ocnița și Consiluil raional.
S-au alocat surse financiare în sumă de 192.000 lei pentru procurarea amestecurilor adoptate, pentru hrănirea copiilor în vîrstă de 0-1 ani şi susţinerea copiilor din familiile social vulnerabile, până la vârsta de 5 ani.

Secția Cultură a Consiliului raional pe parcursul anului 2019 și-a realizat pe deplin planul de activitate. Formaţiile de activitate artistică cu titlul “ model” au participat activ la festivaluri,concursuri, târguri naţionale şi internaţionale, unde au fost menţionate cu Premii Mari, Diplome, Menţiuni.
Numărul total al acestora este – 27
Târgul de Crăciun
Festivalul ansamblurilor „Cîntăm împreună”
Concursul zonal „Tinere talente”
Festivalul Internaţional „Mărţişor-2019
Campionatul Republicii Moldova la Dansuri Moderne
Campionatul Republicii Moldova la Dansuri Moderne
Festivalul Internaţional „Muzicina Parasolika
Festival-Concurs Republican „Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii, Victoria-74”
Concurs Naţional „Tinere Talente
Festivalul Internaţional Etno-Folclorik „Colomiika”
Concurs Naţional al tinerilor instrumentişti „Antonina Lucinschi
Festivalul Internaţional „Samoţvetî”
Concurs Internaţional al tinerilor interpreţi „Zlata Tcaci”
Secția Cultură a organizat manifestări culturale în decursul anului 2019: Festivalul-Concurs raional al cîntecului Pascal „Cînta-voi, Domnului meu”, Vălcineţ (au participat 18 coruri bisericeşti, 7 grupuri folclorice, 8 grupuri vocale, 12 meşteri populari); Stamatiana „Ninge cu flori de tei în luna mai” în cadrul Zilei Internaţionale a Muzeelor , Casa Muzeu „Constantin Stamati”, com. Ocniţa (întîlnirea cu scriitorului Ion GORGAN, excursie în Muzeu, depunerea de flori, spectacol); Sărbătoarea raională tradiţională Ziua Fântânilor „Satul meu plin de fântâni…” s.Codreni; Festivalul regional al covorului şi portului popular „Firicel ţesut la Nord”,ed. a IV, Hădărăuţi, (cu participarea colectivelor folclorice din raioanele Ocniţa, Edineţ, Briceni, Sokireni, Ucraina, a meşterilor populari); Ciclu de acţiuni, consacrat Aniversării a 548 de ani Bătăliei de la Lipnic, comuna Lipnic, Monumentul„Clopotul Memoriei”; Serată de Creaţie consacrată celor 40 ani de activitate în domeniul Culturii „Vă invită Anatolie Placintă”, s. Hădărăuţi.

Anul 2020 schițează mai multe sarcini, care reies din Strategia de Dezvoltare Social-Economică a raionului. Realizarea acestor obiective ține de gradul de organizare, de nivelul de disciplină, de dăruirea fiecăruia dintre noi și, în primul rând, de aleșii poporului, de profesionalismul, atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fiecăruia dintre noi. Numai cu eforturi comune, susținute vom putea face față obiectivelor trasate pentru anul curent.

PUBLICITATE