Iluminare stradală pentru localnicii din Parcani și Voloave

0
272

– Satele Voloave şi Parcani acum un an mi-au încredinţat un nou mandat de primar al patrulea consecutiv. Sunt multe realizări pe parcursul anilor în comuna noastră, lucru posibil graţie implicării active a sătenilor mei, a consilierilor şi ai altor factori decizionali. Lucrul unui primar presupune comunicare şi rezolvarea diferitor chestiuni, dar la ordinea de zi sunt proiecte valoroase, care ar contribui la bunăstarea întregii comunităţi. În acest an în comuna noastră s-au reparat 3 km de străzi, lucru posibil investiţiilor alocate comunei din cadrul proiectului „Drumuri bune”. Un alt proiect prioritar a fost legat de grădiniţa de copii din Parcani. Clădirea a fost gazificată. Aici s-a  construit cazangerie, s-au instalat cazane şi sistemul de încălzire. În acest scop din bugetul local s-au alocat 260 mii lei. Atât în Voloave, cât şi în Parcani în acest an s-a instalat sistemul de iluminare stradală. Cei 3 km au costat bugetul 112 mii lei. S-a dat start la lucrările de reparaţie capitală a unei porţiuni de 1 km 500 metri de drum în satul Voloave. Lucrările costă 12 mln de lei şi vin drept suport de la Consiliul Raional Soroca. În acest an am reuşit să înaintăm zece cereri de finanţare către diferite organizaţii pentru a finanţa proiecte ce urmează să fie implementate în comuna noastră. Acestea ţin de reparaţii capitale a clădirilor grădiniţelor de copii, a caselor de cultură, oficiilor medicilor de familie, iluminarea stradală etc. Este important de menţionat că până a depune cererile se cere timp şi cunoştinţe pentru a scrie proiectele, plus diferite acte necesare date etc. În rest doresc să ne isprăvim cu situaţia crizei privind pandemia, ca să ne bucurăm de sănătate pentru a reuşi mult mai multe şi la anul viitor.

PUBLICITATE