Astăzi marcăm Ziua profesională

0
76

La data 18 decembrie se marchează cea de-a 30-a aniversare de la formarea Poliției Naționale, Ziua profesională a acelor forțe de ordine, fără de care nu există nici un stat. Omagiem azi pe cei, ce se află întotdeauna la datorie, în continuă alertă, pe cei de care depinde liniștea și ordinea în țară.   

   Consemnarea sărbătorii Zilei Poliției Naționale are o conotaţie deosebită pentru societatea noastră. Remarc acest fapt, deoarece la constituirea şi afirmarea statalităţii Republicii Moldova, un rol aparte îi revine Poliţiei Naţionale, care din momentul proclamării independenţei Republicii Moldova, a stat la straja integrităţii ţării, asigurând ordinea publică şi securitatea vieţii cetăţenilor, promovând consecvent principiile unui stat de drept.

    Poliţia este un atribut important al statului de drept, care are în sarcină garantarea siguranţei vieţii cetăţenilor, asigurarea  condiţiilor necesare pentru dezvoltarea şi prosperarea ţării. Sper ca simțul datoriei, bărbăția și curajul de care au dat dovadă angajații poliției în activitatea de zi cu zi pe parcursul acestor 30 de ani, vor servi drept exemplu pentru toți cei care și-au legat viața de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor.  

    Sunt convins că întregul efectiv polițienesc va depune și în continuare toate eforturile pentru a depăși greutățile, asumându-și în fața poporului angajamentul de a activa mai eficient pentru asigurarea ordinii, securității și liniștii în țară. Tot ei sunt păstori ai credinţei în lege şi dreptate, continuatorii tradiţiilor glorioase ale Patriei.

 Le aduc sincere mulțumiri și recunoștință pentru munca pe care o desfășoară în beneficiul liniștii cetățenilor, pentru devotamentul de care dau dovadă, pentru responsabilitatea cu care își tratează meseria lor.  Îmi exprim toată stima și respectul față de angajații cu statut special al IGP care, prin competența, devotamentul și patriotismul lor, asigură liniștea și securitatea tuturor cetățenilor țării.

   Permiteți-mi cu ocazia acestei frumoase sărbători, să urez colegilor şi veteranilor, precum și familiilor lor, multă sănătate, fericire şi împliniri personale şi profesionale. Să le doresc să obţină şi în viitor succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşură. Să aibă parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.

Vă mulţumesc pentru devotamentul şi înaltul profesionalism manifestat în asigurarea cu succes  a principalei sarcini – paza şi liniştea cetățenilor.

Șef al IP Drochia, comisar principal,

Maxim Bernic

Secția urmărire penală

Secția urmărire penală se prezintă ca o subdiviziune uni­că, responsabilă de organizarea şi suportul procesual al activităţii de urmărire penală a tuturor organelor de urmărire penală create în cadrul Inspectoratului de Poliţiei. Obiecti­vele principale ale secţiei de urmă­rire penală sunt cercetarea calitati­vă, operativă şi sub toate aspectele a infracţiunilor, tragerea la răspun­dere penală a persoanelor vinovate, constatarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce contribuie la comiterea infracţiunilor, asigurarea la maximum a reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune. Pe parcursul a 11 luni a anului 2020, în gestiunea ofiţerilor de urmări­re penală al Inspectoratului de Poliţie Drochia s-au aflat 702 cauze penale, 383 cauze penale care au fost finisate şi expediate procurorului cu diferite propuneri, o bună parte le revine ofiţerilor de urmărire penală ce au în activitate o practică bogată.

Cu prilejul aniversării a 30 ani de la formarea Poliţiei Naţionale, angajaţii din cadrul secţiei urmărire penală felicită toţi poliţiştii, dorindu-le sănătate, bunăstare, succese pe plan profesi­onal şi mulţi ani fericiţi alături de familiile lor.

Șef al SUP a IP Drochia comisar-principal,

Alim Ataman

   Secția investigații infracțiuni

Secția investigații infracțiuni este o subdiviziune a Inspectoratului de poliție împuternicită cu atribuții de asigurare, prin măsuri speciale de investigații și prin acțiuni procesual-penale, exercitate în condiții legale, a prevenirii și combaterii criminalității, constatării și investigării infracțiunilor, identificării persoanelor care le-au comis și, după caz, a căutării acestora. În urma misiunilor de serviciu exercitate s-a izbutit descoperirea și finisarea a circa 326 infracțiuni din cele 500 înregistrate; tendințele pozitive prevalînd atenția cu care angajații subdiviziunii enunțate s-au atîrnat de sarcinile impuse la descoperirea crimelor excepțional de grave, deosebit de grave, grave, etc. fiind înregistrați indici înalți la toate din aceste categorii de crime enumerate. Totodată țin să remarc și succesele înregistrate la descoperirea crimelor contra vieții și sănătății persoanei: omoruri-1 caz înregistrat și descoperit, vătămări intenționate grave a integrității corporale sau a sănătății-1 caz înregistrat și descoperit; crimelor privind viața sexuală: violuri-4 înregistrate, toate fiind descoperite, crime contra patrimoniului: tîlhării-1 caz înregistrat și  descoperit, jafuri-13 înregistrate și decoperite. N-ar fi corect dacă nu m-aș referi și la realizările înregistrate în vedrea stabilirii și reținerii infractorilor care se eschivează de la organele de urmărire penală, judecată, condamnaților evadați s-au care se sustrag de la executarea pedepsei penale, astfel reușindu-se stabilirea și reținerea a 95 infractori penali aflați în căutare pentru comiterea diferitor infracțiuni din cei 211 aflați în căutare.

   Cu ocazia Zilei Poliției Naționale adresez colegilor un mesaj de felicitare și îmi exprim recunoștința tuturor celor care fac față provocărilor timpului, manifestînd devotament profesional, bărbăție și curaj. Îmi exprim convingerea că și pe viitor colectivul Secției investigații infracțiuni își va onora cu demnitate datoria nobilă față de cetățeni. În această zi importantă urez colegilor și membrilor familiilor sănătate, prosperitate și realizarea tuturor aspirațiilor.

Șef al secției investigații infracțiuni, comisar principal,

Radu Avasîloae

Secția Securitate Publică a IP Drochia

            Secția include în structura sa următoarele servicii: serviciul interacțiune comunitară care include serviciul prevenire și biroul siguranță copii,  serviciul patrulare, serviciul supraveghere tehnică și accidente rutiere, serviciul supraveghere armament și activități licențiate și sectoarele de poliție, total 73 angajați.

Opinia publică despre activitatea poliţiei în serviciul comunităţii, formarea imaginii pozitive a poliţiei în faţa societăţii în cea mai mare parte depinde şi este formată de activitatea acestui serviciu. Anume ei sunt cei, care întreprind măsuri de prevenire primară, secundară și terțiară cu categoriile de persoane aflate în vizorul poliţiei, îndreptate spre prevenirea manifestărilor criminale pe teritoriul deservit, în special în relaţii familiale şi de vecinătate, combaterea criminalităţii de stradă, alcoolismului, narcomaniei, delicvenţei juvenile, şi altor fenomene sociale periculoase.

            Ordinea, liniştea şi echilibrul în societate au constituit obiectivele principale ale instituţiilor de drept ale statului, ele aducându-şi din plin contribuţia la prevenirea unor acte de o gravitate extremă. Tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă şi pe viitor de demnitate şi de voinţa pentru a realiza aceste ţeluri pentru care au luptat sacrificându-şi viaţa colegii şi fraţii noştri de arme, în confruntare cu lumea interlopă.

Șef al Secției securitate publică a IP Drochia, comisar principal,

Igor Dobreanschi

Secția Coordonare Operațională

De Ziua Poliției Naționale îi amogiem pe cei, ce se află întotdeauna la datorie, în continuă alertă, cei de care depinde liniștea și ordinea în țară. Secția de cordonare operațională este unitatea de coordonare a Inspectoratului de poliție Drochia și are misiunea în menținerea capacității de răspuns la riscurile aferente securității publice, reacționare la situații de urgență, specifice sau excepționale și asigurarea calității fluxului informațional dedicat activității operaționale a subdiviziunii polițienești, prin realizarea activităților de control și direcționare a resurselor disponibile pentru realizarea atribuțiilor de menţinere și asigurare a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Acest serviciu are ca scop dirijarea cât mai rapidă cu alte servicii ale Inspectoratului de poliție Drochia, întru soluționărea problemelor apărute în societate cu stabilirea cauzelor și condițiilor ce au adus la survenirea acestora. Astfel exprim toată stima și respectul față de angajații de poliție, care prin competența, devotamentul și patriotismul lor, asigură liniștea și securitatea tuturor cetățenilor țării.

Cu acest prilej de Aniversare a 30 ani de la formarea Poliției Naționale,  aduc sincere mulțumiri colegilor de serviciu și familiilor acestora, urându-le sănătate, bunăvoință, prosperitate și avansări în serviciu, pentru meritele și activitățile desfășurate în interesul societății. La Mulți Ani!

Șef Secția Coordonare Operațională,

Nadejda Valuța

“30 ani ai Poliţiei Naţionale”

Deja de trei decenii, ziua de 18 decembrie este sărbătorită ca zi profesională a oamenilor legii, a oamenilor în uniformă. Cu 30 ani în urmă, “Legea cu privire la Poliţie” a consfinţit noile principii şi direcţii de activitate ale Poliţiei Naţionale. Chiar dacă pe parcurs, în virtutea dinamicii rapide de dezvoltare a societăți, a fost modificată, complectată, devotamentul, onoarea și sacrificiu au rămas de bază.

Datorită eforturilor depuse de efectivul IP Drochia, pe parcursul anului 2020, un an deosebit de complicat în legătură cu situația pandemică, totuși s-a reușit de asigurat păstrarea tendinţei de diminuare a nivelului infracţionalităţii, la general, apropierea poliției de viața și necesitățile cetățeanului, precum și sporirea eforturilor în comun. Acest lucru s-a reuşit graţie unei bune planificări, organizări şi unei conduceri capabile cu efectivul, ca ultimul să ia decizii corecte chiar şi în cele mai dificile situaţii.

Pe parcursul acestui an foarte greu și anevoios, în urma operaţiunilor speciale, cum ar fi “Căutare”, “Arsenal”, ”Grija” şi altele, unde au fost antrenate şi forţe suplimentare a formatiunilor obşteşti, precum și metodelor nestandarde s-a reuşit stăvilirea fenomenului infracţional şi controlul acestuia în cea mai bună parte.

Despre profesionalismul angajaților de poliţie se poate vorbi la nesfârşit. Un lucru e cert: pe parcursul anilor, Poliţia Drochiană a devenit un instrument eficient de asigurare şi menţinere a ordinii publice, de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional și contravențional. Succesele repurtate de oamenii în uniformă merită nu numai critici şi laude, ci şi acordarea unui spijin real atât din partea conducerii raionului, primăriilor din teritoriu, cât şi a cetăţenilor simpli, fapt, care pe parcursul anului curent poliţia din Drochia l-a simţit și apreciat.

În toţi aceşti ani de independenţă, ne-am scris biografia având ca prim capitol de aur destinele frânte ale colaboratorilor căzuţi pentru gloria neamului în timpul conflictului armat de la Nistru. Eroismul şi spiritul lor de sacrificiu ne obligă să le cinstim memoria, să le putem răsplăti faptele lor prin rezultate excelente în activitatea cotidiană. La împlinirea a 30 ani de existenţă, Poliţia este un exemplu al ocrotirii normelor de drept în stat, un instrument eficient de asigurare şi menţinere a ordinii publice şi, nu în ultimul rând, un factor de bază al stabilități în societate.                                

 Şef adjunct al IP Drochia al IGP, comisar principal,

 Marin Novac

A fi poliţist, înseamnă să fii fidel profesiei!

Rezolvarea cu succes a problemelor ce ţin de menţinerea securităţii publice, lupta cu infractori depinde mult de angajaţii de poliţie care îşi fac serviciu. La moment în Inspectoratul raional de poliţie activează 134 de poliţişti. Conducerea Inspectoratului raional de poliţie acordă o atenţie la pregătirea profesională şi fizică a angajaţilor săi.

La dispoziţie avem o bază sportivă bună unde funcţionează o sală sportivă, o sală de luptă, o sală de trenajoare, un tir şi altele. Pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiunilor de serviciu, poliţişti au beneficiat de diferite menţiuni. Aş dori să menţionez că prea repede se uită clipele grele ale operaţiilor militare din stînga Nistrului, pentru independenţa şi integritatea R. Moldova. Poliţiştii au fost primii care s-au ridicat în apărarea intereselor statutului nostru, aflîndu-se zi şi noapte cu arma în mînă în tranşee, pe ploaie, vînt şi ninsoare.

Noi urmaşii, nu vom uita niciodată despre eroii noştri căzuţi în luptele din stînga Nistrului şi anume: Vladimir Boiarniţchi, Vasile Gangal, Boris Coşciug.

Un cuvînt aparte merită de menţionat despre veteranii organelor afacerilor interne, care sunt îndrumători şi astăzi a tinerilor specialişti şi după sfatul căruia n-e adresăm de multe ori.

A fi poliţist, înseamnă să fii fidel profesiei, devotat cetăţenilor pe care îi aperi. Cu prilejul sărbătorii profesionale Zilei Poliţiei, felicit toţi veteranii, Organelor Afacerilor Interne, poliţiştii, familiile Dumneavoastră, care mereu sunt în aşteptare, dorindu-vă  la toţi multă sănătate, fericire, pace în suflet, noi realizări pe tărîmul profesional.

Şef interimar Secţia resurse umane, inspector principal,                                                       Svetlana Gîscă

PUBLICITATE