Tineri din diferite regiuni au participat într-o competiție a planurilor de afaceri agricole

0
97

40 de tineri din toate regiunile țării au participat la competiția planurilor de afaceri în sectorul agricol, desfășurată de ”Asociația pentru Promovarea Antreprenorialului” (APA) în cadrul inițiativei „Activități și metode educaționale inovative pentru tinerii din regiuni”, implementată cu suportul Proiectului USAID Agricultură Performantă în Moldova (USAID/APM). Trei tineri din cei 40 de concurenți au câte un laptop, care îi va ajuta în dezvoltarea afacerilor lor. Alți cinci tineri au fost apreciați cu mențiuni pentru ideile de afaceri agricole expuse.

Potrivit  Dnei Victoria Chițanu, manager de proiect concursul  planurilor de afaceri a fost precedat de un program complex de instruire în domeniul antreprenorialului agricol, derulat pe parcursul a nouă luni ale anului curent la care au participat peste 240 de tineri. Totodată, din rândul participanților la instruiri au fost selectați 51 tineri, care au fost ghidați de agenți economici care gestionează afaceri în sectorul agricol, care au împărtășit cunoștințele și experiența lor în dezvoltarea afacerilor, , atragerea investițiilor, creșterea competitivității produselor.

Potrivit dnei Ludmila Duca, președintele Comisiei de concurs, la elaborarea planurilor de afaceri, tinerii   s-au bazat în mare parte pe cunoștințele acumulate în procesul instruirilor organizate de APA în cadrul Proiectului „Activități și metode educaționale inovative pentru tinerii din regiuni”, demonstrând cunoștințe în tehnologiile de cultivare a produselor agricole, prelucrarea, ambalarea și comercializarea acestora.

Aurel Clăciun, tânăr din satul Plop, raionul Dondușeni, a participat în competiție cu planul de afacere de producere a căpșunelor ecologice în cadrul afacerii de familie lansata de părinți. Aurel Clăciun a declarat că toate cunoștințele obținute la instruiri îi permit deja din anul viitor să implementeze planul de afacere, prin plantarea unor soiuri noi de căpșun.

Proiectul „Activități și metode educaționale inovative pentru tinerii din regiuni” a avut drept scop să stimuleze spiritul antreprenorial și să catalizeze crearea întreprinderilor în zonele rurale prin asigurarea accesului la resurse financiare, instruire, consultanță fost premiați, beneficiind de mentorat în gestiunea și dezvoltarea afacerilor, în special în domeniul agricol. În cadrul conferinței de totalizare a proiectului „Activități și metode educaționale inovative pentru tinerii din regiuni”, tinerii au apreciat oportunitatea oferită de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale și motivația de inițiere a afacerilor în comunitățile lor, exprimând-și certitudinea că astfel vor contribui la dezvoltarea zonelor rurale.

Benjamin Toric, directorul proiectului USAI/APM, le-a urat tinerilor succes în realizarea ideilor de afaceri, care vor genera multiple beneficii pentru ei, dar și pentru comunitățile unde locuiesc și activează.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Mihai Machidon  a accentuat că este important să se ofere tinerilor asistență în dezvoltarea și gestionarea proiectelor agricole și susținerea inițierii afacerilor rurale. Totodată, consolidarea capacităților și inițiativelor antreprenoriale este unul din obiectivele autorităților guvernamentale, de aceea orice suport în acest domeniu este relevant, a precizat dl Mihai Machidon.

Dna Maria Culeșov, directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud, partener APA în implementarea Proiectului a menționat importanța inițierii și dezvoltării afacerilor proprii de către tinerii din zonele rurale pentru a rămâne acasă și pentru a contribui la transformarea țării.

Victoria Chițanu, manager de proiect

PUBLICITATE