În perioada pandemiei, în Moldova, a fost redus nivelul de poluare a aerului

0
49

Grupul de Lucru al ONU privind evaluarea impactului socio-economic al COVID 19 în Republica Moldova, s-a reunit miercuri, 30 septembrie curent, în ședință, cu scopul de a discuta despre impactul COVID asupra calității aerului în Republica Moldova și Ucraina. Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Maxim POPOV, a participat la ședință împreună cu membrii echipei Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În cadrul discuțiilor, Maxim POPOV a mulțumit echipei implicate în elaborarea studiului, declarând că: „MADRM este deschis spre aprofundarea relațiilor de colaborare pe acest segment, calitatea aerului fiind un subiect important ce vizează în mod direct condițiile de viață și de sănătate ale populației, precum și capacitățile de dezvoltare durabilă ale societății. Protecția aerului atmosferic reprezintă o prioritate pentru MADRM, înscriindu-se în lista obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030 (SND). Conform acesteia calitatea aerului este regăsită în țintele Obiectivului 3 „Sănătate și stare de bine”, care prevede minimizarea ratei mortalității determinată de calitatea aerului înconjurător, și Obiectivul 11 „Orașe și comunități durabile”, care stabilește reducerea substanțelor dăunătoare emise în aer de transportul auto. Pe dimensiunea protecției mediului și schimbărilor climatice ne bucuram de o cooperare fructuoasa cu PNUD Moldova și sperăm să continuam si sa extindem aceasta cooperare in viitor, îndeosebi, având în vedere relevanța tematicilor si abordările inovative aplicate în proiectele noastre comune”.

În cadrul ședinței, participanții au evaluat indicatorii de calitate a aerului înregistrați pe teritoriul țării noastre în perioada pandemică. În baza cercetărilor elaborate de PNUD Moldova și a imaginilor surprinse de Agenția Europeană Spațială (AES), s-a constatat că poluarea aerului în țara noastră a fost redusă semnificativ comparative cu alte state europene. O concentrație mai mare de emisii poluante (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon ș.a.) au fost observate în orașul Chișinău și în preajma centralelor electrice. Dacă în anul 2018, în țara noastră, ozonul (O3) prezent la nivelul solului înregistra valori între 79-82 ug/m-3, atunci în anul 2020 nivelul de O3 este cuprins între valorile de 73-76 ug/m-3 în zona de sud a țării și între 67-70 ug/m-3 în zona de nord. Conform standardelor europene privind calitatea aerului, în Republica Moldova, valorile sunt admisibile, întrucât pragul de alertă privind emisiile de poluanți nu este depășit.

Notă: Studiul s-a desfășurat în scopul evaluării tendințelor privind poluarea aerului și identificării celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor. Grupul de lucru a fost constituit din experți ai PNUD, ai AES și parteneri de dezvoltare.,

PUBLICITATE