Care este rata populației conectată la rețeaua de apeduct, care sunt tarifele și ce pierderi de apă se înregistrază în localitățile de nord a țării?

0
68

   Localitățile din regiunea Nord au cea mai mică rată de conectare la sisteme de alimentare cu apă. În anul 2019,  circa 83.56 % din populaţia ţării a beneficiat de servicii de alimentare cu apă.  Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia (73,3%) și mun. Chişinău (66,7%) urmată de regiunea Sud – 63,2%, Centru – 47,0% şi Nord – 43,5%. Tarifele pe care le achită cetățenii diferă de la o localitate la alta. Tariful mediu al apei potabile îl constituie 14 lei/m3, conform datelor disponibile pe portalul www.serviciicomunale.md.

În tabelul de mai jos vedeți care este gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă, tariful apei potabile pentru consumatorii casnici și ce pierderi de apă în rețeaua publică, înregistrează localitățile urbane din nordul țării.

Localitatea Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă
Drochia (date furnizate pentru 2019) 98.15 %   10.00 Lei/m3 50.53 %  
Ocnița (date furnizate pentru 2018) 62.44 %   15.50 Lei/m3 23.82 %
Fălești (date furnizate pentru 2019) 95.88 %   10.90 Lei/m3   –  
Glodeni (date furnizate pentru 2019) 63.68 %   16.09 Lei/m3 36.61 %  
Dondușeni (date furnizate pentru 2019) 52.99 %   14.00 Lei/m3   35.12%  
Râșcani (date furnizate pentru 2019) 90.59 %   12.00 Lei/m3   20.92 %
Sîngerei (date furnizate pentru 2018) 86.71 %     12.36 Lei/m3   41.74 %

Date preluate de pe portalul www.serviciicomunale.md/

Serviciul public de alimentare cu apă din orașul Drochia deservește peste 90% din populația localității preponderent fiind conectate gospodăriile de la apartamente. Casele individuale sunt conectate la apă centralizată în proporție 95%. Pierderea de apă din rețeaua centralizată constituie peste 50% din totalul apei captate, iar costul operațional de 65,2 mii lei anual/km de rețea de distribuție a apei este sub media pe localități.

Instalarea echipamentului modern de pompare a apei potabile la Drochia.

În Ocnița în anul 2018 doar puțin peste 60% din populația orașului este conectată la serviciul centralizat de apă, și 40% la canalizare. Doar 37,4% din casele individuale sunt conectate la apă, iar acces la canalizare nu există pentru acest tip de gospodării. Numărul mic de abonați face ca costurile operaționale pentru livrarea unui m3 de apă să fie foarte mare chiar dacă pierderea în rețea este de doar 23%.

La Fălești în 2019 circa 95% din locuințe erau abonate la serviciul public de alimentare cu apă. Aici gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați acoperă circa  71.44 %. Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă constituia în aceeași perioadă la Fălești 93.02 %.

Măsuri privind asigurarea durabilității proiectului „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”

Dacă ne referim la orașul Glodeni, gradul de conectare la serviciul public de alimentare cu apă este destul de redus doar 49.10% aici mai puțin de jumătate din casele individuale sunt conectate la serviciul apă și doar 5,19% dintre ele la canalizare. Întreprinderea municipală care furnizează apă reușește să acopere prin facturi doar 85,11% din cheltuielile totale pentru prestarea acestui serviciu, deși tariful mediu achitat de consumatori este unul dintre cele mai mari printre localități.

Circa 95.45 % din apartamentele din orașul Dondușeni au acces la serviciul public de alimentare cu apă. În medie, cantitatea de apă livrată per gospodărie anual constituie 34.68 m3. Totodată, gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă este de 74.01 %. De asemenea putem remarca că calitatea apei la Dondușeni nu corespunde normativelor de potabilitate.

Demararea lucrărilor de construcție-montaj a sistemului de apeduct la Dondușeni

Gradul general de conectare al locuințelor la serviciul public de alimentare cu apă în orașul Rîșcani este de 90.59 %, iar la canalizare de doar 25%. Casele individuale au un grad de conectare la serviciul de canalizare extrem de redus – doar 2,19% dintre acestea beneficiază de canalizare centralizată.

Totodată, actualmente 92% din apartamentele din orașul Sîngerei sunt conectate la serviciul apă și doar 54,5% din casele individuale. Accesul la canalizare este asigurat pentru 89,5% din apartamente și 4,66% din case individuale. Circa 39% din cantitatea de apă captată se pierde în rețea înainte de a ajunge la consumatori. Deși costul operațional pentru furnizarea unui m3 de apă este de 6,82 lei/m3, costul apei facturate ajunge la 11,14 lei/m3 și este acoperit în proporție de 98,78% de către tarif. Diferența dintre tariful mediu pentru un m3 de apă achitat de către consumatori și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +5,49 lei/m3. 

Materialul a fost elaborat utilizând inclusiv informații de pe portalul www.serviciicomunale.md, în cadrul Proiectului servicii eficiente la nivel local implementat de Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, cu finanțare din partea UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul materialului aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.”

PUBLICITATE