A treia parte din normă

0
53

Din iniţiativa direcţiei agricultură şi alimentaţie Floreşti au fost organizate şi desfăşurate consultări cu reprezentanţii APL de nivelul doi, Inspecţiei Protecţia Mediului şi Întreprinderilor de Stat pentru Silvicultură, care gestionează plantaţii forestiere în raionul Floreşti. Au fost puse în discuţie problemele extinderii suprafeţelor împădurite.

La consultări au participat vicepreşedintele raionului Vitalie Tomacu, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Veaceslav Tocan, directorul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Soroca Roman Gherasimov, şef al ocolurilor silvice, ingineri-şefi şi ingineri forestieri ai întreprinderilor de stat pentru silvicultură Soroca, Teleneşti, Şoldăneşti şi Bălţi.


O informaţie argumentată cu privire la suprafeţele de păduri din raion şi măsurile întreprise de autorităţile APL de nivelurile unu şi doi în perioada anilor 2016-2020 în vederea extinderii terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră a prezentat specialistul superior în direcţia agricultură şi alimentaţie Anatolie Cocerovschi. Şeful acestei direcţii Veaceslav Tocan, care a fost şi moderatorul consultărilor, a vorbit despre acţiunile întreprinse cu referinţă la efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate.
Pe parcursul consultărilor s-a menţionat că constrângerile climatice din an în an devin tot mai severe. Iar activităţile în agricultură, dar şi la nivel de trai, sunt în dependenţă de mai multe riscuri. Unul din ele este nivelul scăzut de plantaţii forestiere. Potrivit normelor ecologice, ponderea suprafeţelor acoperite cu păduri faţă de întreg teritoriul se cere a fi de 20-25 procente. În republica Moldova acest indice constituie doar 11 la sută, sau 374,5 mii hectare. În raionul Floreşti sunt 6825,6 hectare acoperite cu vegetaţie forestieră sau 6,16 procente din suprafaţa raionului.
Suprafeţe optime se înregistrează doar în teritoriul primăriilor Văscăuţi – 24,4 procente, Cuhureştii de Jos – 21,7%, Vertiujeni – 18,4%. Iar în 6 primării suprafeţele de păduri nu depăşesc 1% din teritoriu. La Iliciovca sunt împăduriţi doar 10 ari de teren.
Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate consiliul raional cu patru ani în urmă a format o comisie mixtă pentru inventarierea şi identificarea unor astfel de terenuri destinate plantării tinerilor păduri. Comisia a identificat 1428 de hectare de aşa terenuri. Despre rezultatul activităţii comisiei, prin scrisori oficiale, au fost informate Ministerele Mediului şi cel al Agriculturii.
Împreună cu APL de nivelul unu şi Întreprinderea de Stat pentru silvicultură Soroca, în special cu inginerul-şef Mihai Pînzaru, au fost elaborate 6 proiecte pentru împădurirea a 210,4 ha de terenuri. Dosarele respective au fost depuse la Fondul Ecologic Naţional. În aceşti 4 ani către Ministerele Mediului şi Agriculturii, prin scrisori oficiale de 8 ori administraţia raionului şi direcţia agricultură a solicitat includerea în Planul Naţional de Înverzire şi alocarea surselor respective pentru lucrările de împădurire , dar acţiuni de răspuns nu au urmat.
Participanţii la consultări au accentuat stricta necesitate de a repara această fisură de către structurile de resort pentru a reduce riscurile terestre în agricultură, în special a celor provocate de resursele limitate de plantaţii forestiere.
Vicepreşedintele raionului Vitalie Tomacu a apreciat interesul sporit al celor prezenţi faţă de problema în cauză si a declarat că va contribui la soluţionarea ei.

PUBLICITATE