Au fost selectate proiectele câștigătoare în cadrul Programului „Diaspora Acasă Reușește” DAR 1+3

0
30

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului ”Diaspora Acasă Reușește” DAR 1+3 au fost selectate 42 de autorități publice locale ce vor beneficia de finanțare în cadrul Programului sus-menționat.  Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv principal valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

 Acest Program are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.

 Proiectele depuse de autoritățile publice vizează asemenea domenii ca: iluminatul stradal, reparația drumurilor,  managementul deșeurilor, infrastructura pietonală, izolarea termică, asigurarea cu apă și canalizare, infrastructura de recreere și sport, reparația obiectelor culturale ș.a.

 Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor din anul curent constituie 10 milioane lei.  Proiectele urmează să fie implementate până la finele anului 2020.

 LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE DIN REGIUNE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

“DIASPORA ACASĂ REUȘEȘTE “DAR 1+3”

Primăria or. Drochia cu proiectul „Amenajarea spațiului comunitar teatru de vară în parcul central Drochia”.

Primăria s. Dărcăuți, r-nul Soroca cu proiectul „Centrul Comunitar de Dezvoltare, model de consolidare a com. Dărcăuți”.

Primăria s. Băxani, r-nul Soroca cu proiectul „Renovarea drumului de acces spre instituțiile publice din satul Băxani, raionul Soroca”.

PUBLICITATE