Consultări publice cu privire la amplasarea parcului de distracţii pentru copii în regiunea Soroca Nouă

1
521

Primăria mun. Soroca organizează la data de 27 mai, orele 14.00, în parcul „Paradis”, str. Dm. Cantemir, regiunea Soroca Nouă, consultări publice cu cetăţenii pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la amplasarea parcului de distracţii pentru copii în complex cu unităţi pentru prestarea serviciilor de bunuri recreaţionale, echipament sportiv, de alimentaţie publică, pe str. Dm. Cantemir, f/n (nr. cadastral 7801118.669)”, care prezintă interes public şi va fi examinat la şedinţa Consiliului Municipal Soroca.
Proiectul de decizie sus menţionat este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Proiectul de decizie şi nota informativă este disponibil pe pagina web oficială http://primsoroca.md iniţiere – de proiecte sau la sediul Primăriei mun. Soroca, pe adresa: str. Ştefan cel Mare, 5, et. IV, bir. 417, MD-3000, mun. Soroca.
Sunt invitaţi atât locuitorii regiunii Soroca Nouă cât şi toţi locuitorii municipiului Soroca să participe la consultări privind recomandările şi propunerile pe marginea proiectului de decizie menţionat mai sus.

PUBLICITATE

1 COMENTARIU

 1. LEGE Nr. 591
  din 23-09-1999
  cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
  Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra spaţiilor verzi

  (1) Spaţiile verzi folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi privatizate sau arendate.

  Articolul 5. Regimul juridic al bunurilor domeniului public
  (1) Bunurile domeniului public formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și sînt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, circuitul civil al acestora fiind limitat în condiţiile legii.
  (2) Bunurile domeniului public:
  a) nu pot fi înstrăinate sau depuse în capitalul social al unor persoane juridice;
  b) nu pot fi supuse urmăririi silite;
  c) nu pot fi incluse în masa debitoare în cazul insolvabilităţii/falimentului persoanei juridice;
  d) nu pot fi obiectul unei garanţii reale;
  e) nu pot fi dobîndite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune.
  (7) Actele juridice civile și administrative încheiate cu încălcarea prevederilor prezentului articol sînt lovite de nulitate absolută.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.