Iurie Lupu: „Conștiincioși, sătenii uită de relele deprinderi de odinioară”

0
129

Înainte de a purcede la ticluirea materialului de mai jos nu știu din ce cauză mi-a răsărit în minte atitudinea egoistă a unor persoane, ce se face vădită de la o vreme încoace. Această molimă de exagerată preocupare pentru interesele proprii și de nesocotire a altora, ca o pânză de păianjen, cuprinde tot mai mulți oameni. Iată de ce faptul dat, cred, urmează să ne pună în gardă.

 • Vă amintiți cumva de adevărul că anume curățenia este mama sănătății?
 • Ei bine, pot primi reproșul cum că încă în anii de școală, chiar începând cu clasele primare, eram ghidați și deprinși de foștii noștri învățători să fim disciplinați, harnici, respectând peste tot și în toate ordinea. Totuși, pare-mi-se, păpușoiul chestiunii ce urmează a fi abordate se dezghioacă nu numai la grădinițe, în instituțiile preuniversitare, dar și în comunitate în ansamblu. Despre asta am discutat cu D-nul Iurie Lupu, primar de Hădărăuți, care mi-a oferit cu bunăvoință date concrete și activități orientate spre salubrizarea și amenajarea corespunzătoare a uneia dintre cele mai atrăgătoare localități din raionul Ocnița.
 • Domnule Lupu, ca de obicei primăverile intră pe neobservate în satele moldave cu vechi probleme ce își așteaptă rezolvarea. Am în vedere acumularea peste măsură a gunoiului din timpul iernii, apariția noilor griji, legate de poluarea aerului, apelor, chiar și a solului. Cum izbutiți să rezolvați situația neplăcută în localitatea D-voastră?
 • Să știți, APL, consilierii își dau bine seama,că sănătatea pământului este și sănătatea noastră. Ba și hădărăuțenii în genere au ajuns la concluzia, că natura trebuie protejată, iar casa noastră comună – Planeta Pământ urmează a fi salvată cât mai repede. În această privință, evident, un rol important îl joacă mentalitatea sătenilor de orice vârstă și profesie. Apropo, parcă am presimțit undeva în suflet apariția atât de neașteptată și periculoasă a pandemiei COVID-19, devenite dușmanul numărul 1 pe Terra întreagă și până la Ziua Internațională a Femeii am soluționat timp de 2 săptămâni tot ce era legat de curățenia generală a așezării.
 • Mai bine zis, n-ați așteptat mură-n gură, dimpotrivă ca un diriguitor încercat v-ați onorat cu destoinicie obligațiunile ce țin direct de starea și respectarea condițiilor igienice și sanitare în Hădărăuți.
 • Bineînțeles,și în această ordine de idei aș dori să menționez din nou activitatea pusă bine la punct a comisiei în domeniul relațiilor funciare, urbanismului, protecției mediului ambiant și amenajării teritoriului conduse de inimosul Alexandru Latco,absolvent al UTM. Pe potriva lui sunt și acționează eficient pe teren în orice momente oportune agronomul Victor Pîrlea, pădurarul Ion Rusnac, inginerul Andrei Pîrlea, agronomul Nicolae Serebrian, membri ai comisiei nominalizate, care vin de fiecare dată cu idei utile, fără a zăbovi să primească indicații din partea mea. Se vede, fiecare dintre ei înțelege de minune înțelepciunea proverbului: „Nu există pământ rău, ci plugari răi”.
  De altfel, Dl Serebrian rămâne a fi unul dintre cei mai receptivi hădărăuțeni la acest capitol. Dumnealui nu contenește să repete celor cu care leagă capăt de vorbă, că pământul râde prin flori și el nu trebuie să fie nicidecum bolnav din pricina neglijenței omenești, adică să nu-l doară sufletul. De-ați fi văzut numai cu cât zel s-a apucat consilierul de a face ordinea cuvenită pe strada Constantin Cazimir! Ca un bun gospodar i-a mobilizat pe vecinii săi la adunarea gunoiului în saci, unde mai pui că sticlele din masă plastică erau puse aparte. Ulterior tractoristul Boris Cibuc a transportat încărcătura până la platforma de depozitare a deșeurilor, ce se întinde pe o suprafață de 3 ha. Printre altele, în jurul gunoiștii autorizate de la marginea satului am dovedit să sădim recent 50 de copăcei decorativi și acest lucru ne bucură.
 • Fără îndoială, au fost îndeplinite și alte lucrări de primă necesitate vizând salubrizarea și amenajarea suficientă a satului, la care, probabil, s-a simțit nevoia includerii mai multor trăitori. Ce ne puteți spune în direcția data?
 • Va să zică, ne-am convins încă o dată în plus, că fără oameni orice lucru început poate să rămână baltă. Numai cuvinte de recunoștință merită persoanele, care prestează servicii de interes comunitar, cele de au înfăptuit un însemnat volum de operațiuni în acest răstimp. Mă refer aici la Tudor Varic, Maria Bordeianu, Ghenadie Perjun, Nina Huțanu și alții, datorită cărora în mare parte a fost dus la bun sfârșit tăiatul în uscat și formarea coroanelor la paltinii crescând de-a lungul celor 1,2km ale șoselei asfaltate ce trece prin centrul localității. Tot ei au strâns grijuliu crengile, au amenajat parcul,au curățat pârâiașul de lângă școală ce curge spre iaz. Deci, au muncit pe cinste. Paralel angajații de la organizațiile subordonate Primăriei au făcut ordinea cuvenită pe teritoriile aferente grădiniței „Andrieș”, Căminul de cultură, oficiului poștal, Primăriei, pieței cu suprafața de 45 de ari.
  Regretăm mult că din cauza restricțiilor severe prevăzute de dispoziția nr.15 din 08.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sătenii n-au avut posibilitatea de a merge la mormintele răposaților dragi de Paștele Blajinilor, chiar dacă cele 20 de persoane antrenate zilnic în lucru au reușit până la izbucnirea coronavirusului să facă curățenie în cele 2 cimitire existente. Nu-i nimic, multe trec pe dinainte, sunt de părerea că vom depăși uniți și cu demnitate această neprevăzută încercare.
 • Se prea poate, se întâlnesc în Hădărăuți și oameni cu entuziasm, porniți să rezolve de sine stătător transportarea resturilor vegetale și animaliere la gunoiște…
 • Așadar, mă voi referi doar la câțiva dintre locuitorii noştri. E vorba despre tractoriștii Ion Cernei, Serghei Melnic, Vladimir Lazari, Tudor Gaivas, Ion Pîrlea, căruțașii Marian Olaru, Andrei Lesnic, Mihail Burlacu, Gheorghe Gutium, Victor Manoil, care nu cruță timpul și banii pentru a fi văzuți cu ochi buni de alții. La drept vorbind, sunt satisfăcut că în ultimii 2-3 ani conștiincioși sătenii uită de relele deprinderi de odinioară. Îmi amintesc cum pe timp de noapte unii destrăbălați făceau murdărie în cele 3 opriri auto, în fășiile forestiere, sub geana pădurilor, pe malurile celor 6 iazuri domneau dezordinea și mizeria totală. Acum, însă, o altă făină se macină la moară: a sporit întru câtva responsabilitatea fiecărei familii pentru ulița, casa și ograda sa. E rezonabil, nu-i așa? Și dacă în martie curent drumarii ocnițeni au construit încă o fășie în variantă alba cu lungimea de 1,5km, înseamnă că satul a mai îmbogățit. În acest scop au fost alocați 216000 lei din fondul rutier. Și nu în zadar, deoarece acum pe la porțile gospodarilor nu vei găsi nici urmă de paie sau pietricele aruncate la întâmplare. Reiese, că poartă grijă curățeniei.
 • D-nule primar, gândul mă poartă la îndepărtații ani 80 ai secolului trecut, când în localitatea dumneavoastră se practica evidențierea celor mai amenajate curți și case arătoase prin instalarea unor plăcuțe speciale pe peretele dinspre drum.
  În actualele condiții dominate de diferite stiluri aduse din alte țări, modele deșănțate de case tencuite și acoperite nu ca prin părțile noastre aș îndrăzni să aflu cam cine ar pretinde acum la titlul de cea mai exemplară gospodărie?
 • Greu de spus, totuși voi încerca să mă opresc la câțiva gospodari de ispravă. Ori de câte ori ai trece pe la porțile locuințelor unde viețuiesc soții Zina și Nicolae Dumitraș, Valentina și Vasile Serebrian, Dumitru și Maria Cibuc,G henadie Voleac și Galina Lazări rămâi încântat de ogrăzile curate ca oglinda, de bordurile văruite permanent și de straturile fără număr de felurite flori și arbuști. După mine, anume acești hădărăuțeni dau tonul în menținerea la un înalt nivel a locului de trai. Fără doar și poate, ei nu-și precupețesc puterile, nici nu se fălesc deloc, întrecându-se cu vecinii în chestiuni de construcții, pur și simplu își fac cinstit datoria de băștinași, trăind și fiind în pas cu timpul. Nu-i exclus că în conștiința și viața de toate zilele a acestor hădărăuțeni și-au făcut loc mai demult și continua să sălășluiască așa trăsături lăudabile, ca amorul propriu,bunul-simț și deprinderea de muncă sârguincioasă. De-ar fi cât mai mulți trăitori de acest soi în satul nostru!
 • Împlinească-se cât mai curând doleanțele Du-voastră, iar Hădărăuții să îmbrace mereu haina primenirilor, cu care îi stă bine în lume.

Valentin Baraliuc

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.