Cine eliberează permisul de circulație pe teritoriul municipiului Soroca?

0
2831

Consiliul Raional Soroca informează, că conform Dispoziţiei nr.10 din 31.03.2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova la 01.04.2020 a fost instituit regim de carantină pe teritoriul municipiului Soroca.
Astfel, Inspectoratului de Poliţie Soroca (mun. Soroca, str. I. Creangă-18) urmează să elibereze permis de circulaţie în conformitate cu Dispoziţia nr.6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, doar categoriilor de persoane ce cad sub incidenţa pct.6 din Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități, pe perioada stării de urgență, după cum urmează:
c) interzicerea intrării/ieșirii din localitate, cu excepția persoanelor ce desfășoară activități de asigurare a localității cu servicii (poştale, bancare) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum și lucrători ai unităților din sectorul agro-alimentar;
d) sistarea circulației transportului, cu excepția celui de tranzit și celui care asigură vitalitatea localității;
e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului și în spațiul public cu excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenței medicale și pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);
f) asistenții sociali, lucrătorii sociali și voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecție individuală.
Așadar, pentru eliberarea permisului vizat urmează a fi depus un demers în adresa instituției la poșta electronică ip_soroca@igp.gov.md (conform modelului anexat).

PUBLICITATE