Izolarea localităţii și interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice, ce alte restricții mi prevede carantina?

0
992

Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină în localităţi, pe perioada stării de urgenţă

Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

Instituirea regimului de carantină în cadrul unei unităţi administrativteritoriale se decide în situaţia înregistrării cazurilor unice (sporadice) de infecţie, cu afectarea a 1% din populaţia unităţii administrativ-teritoriale respective), într-o perioadă de incubaţie (pentru Covid – 14 zile)

După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri:

a) izolarea localităţii;

b) eliberarea permiselor de circulaţie;

c) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi lucrători ai unităţilor din sectorul agro-alimentar;

d) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi celui care asigură vitalitatea localităţii;

e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei);

f) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală.

După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale, de comun Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri:

a) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală;

b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară);

c) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice (străzi, lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise;

d) verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri;

e) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de organele competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19;

f) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi monitorizarea timpul parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.

Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecţie.

Anexă la Dispoziţia nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.