Avizarea sanitară a publicațiilor și manualelor – prerogativă în supravegherea sănătății publice

0
36

Unul dintre domeniile principale de preocupare ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică este supravegherea stării de sănătate a colectivităţilor pentru copii, care este determinată de condiţiile mediului ocupaţional şi ocupă, la rândul său, 30% din ponderea multitudinii factorilor determinanţi (sociali, biologici, genetici, etc.). O importanţă colosală o au acele mijloace de informare şi familiarizare continuă a copiilor, cum ar fi cărţile și manualele.

Publicațiile și cărțile pentru copii trebuie să fie supuse obligatoriu avizării sanitare conform prevederilor art. 44, pct. 2) a Legii nr. 10 – XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (MO, 2009,  nr.67, art.183).

Laboratorul de încercări chimice şi măsurări instrumentale al ANSP dispune de capacități analitice necesare să asigure inofensivitatea, siguranţa şi competitivitatea produselor, mărfurilor destinate pentru copii și este acreditat în sistemul național de acreditare MOLDAC în domeniul evaluării conformității în baza cerințelor ISO/EN 17025:2018.

Cititul cărţilor de către copii reprezintă un proces complex şi anevoios. Principiul constă în aceea că, atât analizatorul vizual, cât şi muşchii oculari la copii, în timpul cititului efectuează mişcări îndelungate şi necoordonate. Acestea sunt determinate de dezvoltarea incompletă a muşchilor oculari şi nedesăvârşirea din punct de vedere fiziologic al analizatorului vizual.

Analizând structura morbidităţii generale s-a constatat că bolile ochilor şi anexelor sale la copii ocupă unul din primele locuri. Pe parcursul anilor 2016-2018, la elevi s-a remarcat plasarea bolilor ochilor și anexelor sale pe locul III în clasament.

Pentru publicarea cărţilor, manualelor şi publicaţiilor destinate copiilor este necesar să se respecte următorii indicatori: tipul şi calitatea hârtiei, greutatea cărţilor, calitatea imprimării caracterelor pe hârtie, caracteristicile de desen ale garniturii folosite, mărimea caracterelor, densitatea caracterelor, etc. Toţi parametrii nominalizaţi ai caracterelor folosite în cărţile şi manualele şcolare trebuie reglementaţi în raport cu vârsta copilului.

ANSP face apel către editori să prezinte spre avizare sanitară publicațiile și cărțile pentru copii conform prevederilor legislației naționale. Obiectivele principale trasate în vederea avizării sanitare a publicațiilor și manualelor vor constitui un punct de reper în reducerea morbidității prin bolile ochilor și anexelor sale cât și a intoxicațiilor de origine chimică.

Agenții economici, care comercializează publicațiile și manualele pentru copii vor solicita editorilor avizele sanitare pentru publicațiile aflate în vânzare.

La rândul lor, părinții atunci când procură publicații și manuale pentru copii pot solicita avizul sanitar de la vânzător pentru a se încredința că ultimile sunt inofensive și sigure pentru sănătatea copilului.

PUBLICITATE