Problemele orașului Otaci în discuții

0
28

Conducerea raionului Ocnița, șefii secțiilor, direcțiilor consiliului raional și specialiștii din cadrul aparatului președintelui raionului s-au întrunit într-o ședință cu cetățenii și conducătorii organizațiilor bugetare din orașul Otaci. În cadrul ședinței au fost înaintate mai multe probleme. Aici au fost examinate problemele economice și sociale din teritoriu, antrenarea la soluționarea problemelor comunităților а reprezentanților serviciilor desconcentrate, examinarea posibilității de а rezolva problema referitor la revederea compensației valorii de piața apartamentelor din bocul locativ cu nouă nivele, prabușit în vara anului 2019. Cei prezenți au mai discutat despre asigurarea cu locuri de muncă а persoanelor de origine romă, acordarea ajutorului social persoanelor aflate în dificultate, elaborarea planului urbanistic al orașului Otaci, alimentația copiilor de la grădinițele de copii din oraș, situația  nedefinită а Complexului Sportiv din Otaci și deficitul bugetar la LТ “M.Eminescu”.  Printre problemele enumerate de cetățenii din Otaci s-au mai enumerat lipsa unei clădiri aparte а școlii muzicale, organizarea transportării elevilor, vorbitori de limbă română la studii în orașul Ocnița, lipsa semnelor de circulație ре drumul din preajma LТ „M.Eminescu”, abandonul școlar al romilor și aprovizionarea cu арă а orașului.

Astfel, informația corelată în teritoriu, urmează a fi analizată și repartizată spre soluționare subdiviziunilor consiliului raional. Autoritățile publice locale din Otaci, prin urmare,urmează să soluționeze problemele се țin de competenta sa, iar șefii de servicii, secții și direcții ale consiliului raional vor soluționa problemele identificate, vor fi responsabili de realizarea lor în termenii prevazuți de legislația în vigoare.

PUBLICITATE