Încorporarea în Serviciul Civil în primăvara anului 2020

0
67

Cetățenii raionului Floreşti, care au împlinit vîrsta de 18 ani și care din diferite motive doresc să execute serviciul civil (de alternativă) pot să se adreseze  la Consiliul raional Floreşti, Bd. Victoriei nr.2, bir. 53. Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.

În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani. Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.), denumite în continuare angajator.

Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni.

Primirea cererilor motivate (justificate) se efectuează perioada 01.02.2020-31.03.2020.

Telefon de contact:  (0250) 2-12-95, Silvia Rusu.

PUBLICITATE