Drochia: progres continuu

0
998

Reprezentanţii colectivelor de muncă din domeniul agroindustrial împreună cu conducerea raionului Drochia au făcut totalurile anului agricol 2019. Evenimentul s-a desfăşurat într-un local din centrul raional.

Directorii şi specialiştii, mecanizatorii şi delegaţii întreprinderilor de procesare a materiei prime, veteranii muncii şi tinerii întreprinzători au fost felicitaţi de preşedintele raionului Alexei Vasilean. În alocuţiunea sa preşedintele a menţionat:
„A mai trecut un an agricol plin de frământări, riscuri, dar şi împliniri. Acum ne bucurăm cu toţii de pâinea cea de toate zilele, de dărnicia gliei strămoşeşti. Astăzi facem totalurile acestui an agricol şi omagiem truditorii pământului, care şi-au legat destinul de această muncă.
Este bine ştiut că, sectorul agrar este unul de importanţă majoră pentru Republica Moldova, căci reprezintă pilonul de bază al economiei naţionale.
Iar, dumneavoastră, stimaţi agricultori, sunteţi cei care a-ţi ales să continuaţi munca aici, acasă, şi să contribuiţi la consolidarea şi dezvoltarea continuă în domeniul agricol, inclusiv prin aportul la formarea generaţiei de tineri plugari.
Adresez cele mai sincere felicitări şi alese urări de bine, sănătate şi prosperitate, pace în suflet şi în familiile Dumneavoastră. Îmi exprim recunoştinţa pentru munca grea dar nobilă pe care o depuneţi zi de zi.
La mulţi ani şi recolte bogate!”, – le-a dorit Alesei Vasilean agricultorilor.

Ion Nicora, şeful direcţiei agricultură, alimentaţie şi relaţii funciare a prezentat un raport despre realizările agenţilor economici şi problemele care mai persistă în sectorul agrar. E benefic faptul, că în raion peste 80 la sută din terenurile agricole sunt consolidate. În agricultură activează 8065 de agenţi economici, inclusiv circa 8 mii de gospodării ţărăneşti, ce prelucrează 62 mii de hectare de terenuri. Materia primă se procesează la 8 întreprinderi industriale.
Ion Nicora a accentuat, că dacă în sectorul de cultivare a culturilor de câmp se atestă o creştere constantă, apoi în cel zootehnic situaţia rămâne precară. Cauza principală e lipsa pieţii de desfacere şi preţurile de achiziţionare scăzute. Dacă un litru de apă îmbuteliată se comercializează la un preţ de 8 lei, apoi laptele se achiziţionează cu 3,5-4 lei per kilogram. În raion au rămas doar 3 ferme, unde se întreţin de la 50 la 200 de vaci mulgătoare.
Raportorul a elucidat prin cifre concrete succesele agricultorilor şi roadele înalte înregistrate de colectivele din mediul rural şi, în special de către mecanizatori, pe seama cărora revine circa 90 la sută din volumul lucrărilor de câmp.
Actualmente sunt finalizate absolut toate lucrările de toamnă, terenurile sunt prelucrate, altele semănate cu grâu, orz, rapiţă, se depozitează seminţe de calitate, fertilizanţi şi lubrifianţi pentru campania agricolă de primăvară. Astfel, intrăm în iarnă satisfăcuţi de roadele obţinute şi plini de entuziasm pentru a multiplica succesele în anul viitor, – a declarat Ion Nicora.

Apoi preşedintele raionului Alexei Vasilean a înmânat Diplome de Onoare ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului unui grup de conducători ai celor mai reprezentative întreprinderi agricole. Cu Diplome Ministeriale au fost distinşi Ion Babără, directorul SRL „Valea Sofiei”, Victor Burlacu, directorul SRL „Bursemcom” (Zguriţa), Mihail Mazurchevici, directorul SRL „Dimazcom Nord” (Hăsnăşenii Mari), Mihail Nedelciuc, directorul SRL „Zgura Agro”, Victor Zbancă, directorul SRL „Ochiualbean”, Tudor Chilari, directorul SRL „Mihaiena Agro”.
Învingătorii concursului „Cea mai bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2019” în cele trei etape – cea de primăvară-vară, de recoltare a culturilor cerealiere şi cea a lucrărilor de toamnă – au fost distinşi cu Diplome de Onoare, premii băneşti şi colaci ornamentaţi şi rumeni. Distincţiile au fost înmânate de preşedintele raionului Alexei Vasilean, şeful direcţiei agricultură, alimentaţie şi relaţii funciare Ion Nicora şi şeful-adjunct al acestei direcţii Valerian Gherman.
Cu Diplome şi premii a câte 500 de lei au fost menţionaţi 25 de mecanizatori din diferite gospodării agricole şi un grup de veterani ai sectorului agrar.
Diplome de Onoare şi premii a câte 1000 de lei le-au revenit celui mai longeviv conducător al unei întreprinderi agricole Andrei Starii, directorul SRL „Popeşteanca” şi celui mai tânăr conducător Maxim Burlacu, directorul SRL „Agrofieds” din Zguriţa.
Din 56 de Diplome ce au fost înmânate la eveniment câte 6 au revenit lui Victor Burlacu, Ion Babără şi Mihail Mazurchevici.

În concursul „Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate din raionul Drochia” învingători au fost desemnate primăriile satului Mîndîc, primar Ion Lupaşcu, satului Ţarigrad, primar Petru Bărbieru şi comunei Pervomaiscoie, primar Raisa Vacari. Învingătorii au fost distinşi cu Diplome şi respectiv, premii în valoare a câte 6000, 5000 şi 4000 de lei.
La sărbătoarea agricultorilor şi-au expus opțiunile şi experienţele veteranii muncii şi fruntaşii în domeniu.
Evenimentul a fost moderat de Sorina Moţibon, colaboratoarea direcţiei cultură.

Câmpuri îngrijite

În concursul pentru cea mai bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în perioada aprilie-iunie cele mai fruntaşe au fost recunoscute colectivele din următoarele gospodării, cărora li s-au acordat diplome şi premii băneşti:

I grupă
Locul I, SRL „Grildos Agro”, director Lupaşcu Grigorii – 1200 lei
Locul II, SRL „Valea Sofiei”, director Babără Ion – 1000 lei
Locul III, SRL „Bursemcom”, director Burlacu Victor – 800 lei

II grupă
Locul I, SRL „Dimazcom Nord”, director Mazurchevici Mihail – 800 lei
Locul II, SRL „Zgura Agro”, director Nedelciuc Mihail – 700 lei
Locul III, SRL „Baronceanca”, director Rotari Valerii – 600 lei

III grupă
Locul I, SRL „Miragrocom”, director Gaidău Dumitru – 600 lei
Locul II, SRL „Agroelit”, director Bostan Mihail – 500 lei
Locul III, SRL „GeocrisCom”, director Frumusachi Constantin – 400 lei

Pentru buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2019 au fost menţionaţi GŢ „Cebotari Eugenia”, SRL „Petreanca Agro”, SRL „Dealul Ochiualbean”

Cei mai buni la primul seceriş

Examinând totalurile concursului raional „Cea mai bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2019”, etapa a II, „Totalurile recoltării culturilor spicoase şi leguminoase de prima grupă” desfăşurat în perioada 5 iulie – 1 august comisia raională de totalizare a desfăşurării concursului a stabilit, iar Consiliul raional a adoptat decizia de a conferi diplome şi premii următorilor agenţi economici:
Pentru întreprinderile agricole care au obţinut cea ai înaltă productivitate la recoltarea cerealelor:
Grupa I – peste 600 ha
I loc – 800 lei SRL „Dealul Ochiualbean”, director Victor Zbancă – 60 ch/ha
II loc – 700 lei SRL „AgroSZM”, director Victor Hropotinschi – 53 ch/ha
III loc – 600 lei SRL „Bursemcom”, director Victor Burlacu – 52 ch/ha

Grupa II – 300-600 ha
I loc – 800 lei SRL „Dimacom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 46 ch/ha
II loc – 700 lei SRL „Gribova Agro”, director Victor Cebotari – 42,5 ch/ha
III loc – 600 lei SRL „Zgura Agro”, director Mihail Nedelciuc – 40 ch/ha

Grupa III – 100-300 ha
I loc – 600 lei SRL „Miragrocom”, director Dumitru Gaidău – 61 ch/ha
II loc – 500 lei SRL „Drochianca”, director Ion Marcu – 54 ch/ha
III loc – 400 lei SRL „SofAgroPrezent”, director Ion Babără – 46,1 ch/ha

Toamna cu roadă

Conform totalurilor activităţii sectorului agrar în 2019, în etapa a II a concursului raional, reieşind din condiţiile Regulamentului cu Diplome şi premii au fost menţionaţi:

Întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea porumbului, dar nu mai puţin de 50 ch/ha
Suprafaţa peste 100 ha
I loc – 1200 lei SRL „Bursemcom”, director Victor Burlacu – 91,3 ch/ha
II loc – 1000 lei SRL „Valea Sofiei”, director Ion Babără – 90,3 ch/ha
III loc – 800 lei SRL „Mihailena Agro”, director Tudor Chilari – 87 ch/ha

Suprafaţa 70-100 ha
I loc – 1000 lei SRL „Noch Impex”, director Hariton Murzac – 71 ch/ha
II loc – 800 lei SRL „cebotari Eugenia”, director Anatolii Nicu – 57,6 ch/ha
III loc – 600 lei SRL „Primcartagro”, director Ion Bîrlădean – 57,1 ch/ha

Întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea floarei soarelui, dar nu mai puţin de 23 ch/ha
Suprafaţa peste 300 ha
I loc – 1200 lei SRL „Dealul Ochiualbean”, director Victor Zbancă – 35,7 ch/ha
II loc – 1000 lei SRL „Elevator Keley-Grains”, preşedinte George Garadjov – 32,5 ch/ha
III loc – 800 lei SRL „Mihailena Agro”, director Tudor Chilari – 31 ch/ha

Suprafaţa 100-300 ha
I loc – 1000 lei SRL „Valea Sofiei”, director Ion Babără – 38,7 ch/ha
II loc – 800 lei SRL „Bursemcom”, director Victor Burlacu – 37,6 ch/ha
III loc – 600 lei SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 37 ch/ha

Întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea sfeclei de zahăr, dar nu mai puţin de 400 ch/ha
Suprafaţa peste 150 ha
I loc – 1400 lei SRL „Agro-SZM”, director Victor Hropotinschi – 475,9 ch/ha
II loc – 1200 lei SRL „Mihailena Agro”, director Tudor Chilari – 436 ch/ha
III loc – 1000 lei SRL „Glia Şurenilor”, director Vasile Grădinaru – 402,3 ch/ha

Suprafaţa 50-200 ha
I loc – 1200 lei SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 720 ch/ha
II loc – 1000 lei SRL „Petreanca Agro”, director Chiril Darii – 521,1 ch/ha
III loc – 800 lei SRL „Valea Sofiei”, director Ion Babără – 476 ch/ha

Întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea soiei
Suprafaţa mai mare de 130 ha
I loc – 1000 lei SRL „Petreanca Agro”, director Chiril Darii – 21,8 ch/ha
II loc – 800 lei SRL „Câmpia Peleniţei”, director Gheorghe Ţurcan – 21 ch/ha
III loc – 600 lei SRL „Glia Şurenilor”, director Vasile Grădinaru – 20,8 ch/ha

Suprafaţa 50-130 ha
I loc – 800 lei SRL „Dimazcom Nord”, director Mihail Mazurchevici – 29 ch/ha
II loc – 600 lei SRL „Bursemcom”, director Victor Burlacu – 19 ch/ha
III loc – 400 lei SRL „Gribova Agro”, director Victor Cebotari – 18,3 ch/ha

Întreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea fructelor
I loc – 800 lei SRL „Agrofields”, director Maxim Burlacu – 235,3 ch/ha
II loc – 600 lei SRL „Zgura Agro”, director Mihail Nedelciuc – 230,2 ch/ha
III loc – 400 lei SRL „Tehagrodas”, director Iurie Dascal – 82 ch/ha

Sectorul zootehnic asociat:
I loc – 1500 lei SRL „Valea Sofiei”, director Ion Babără – 3876 l/vacă
II loc – 1000 lei SRL „Sof-Agro-Prezent”, director Ion Babără – 3636 l/vacă
III loc – 800 lei SRL „Grildos Agro”, director Grigorii Lupaşcu – 3600 l/vacă
Pentru cele mai bune rezultate, atârnare serioasă la prelucrea solului, recoltarea culturilor agricole şi păstrarea tehnicii s-au acordat 25 de premii băneşti a câte 500 lei celor mai buni mecanizatori din gospodăriile agricole a raionului.

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.