La Drochia a avut loc ședința de constituire a consiliului raional

0
250

În temeiul hotărîrii Judecătoriei Drochia din 30 octombrie 2019 (dosarul nr. 2-19167385-26-3-22102919) a fost confirmată legalitatea alegerilor locale din 20 octombrie 2019 şi validate mandatele de consilier în Consiliul raional Drochia
La 14 noiembrie 2019, a avut loc ședința de constituire a Consiliului raional Drochia, cu următoarea ordine de zi (conform art. 13 din Legea nr. 436/2006):
a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
Din 33 consilieri raionali au fost prezenți 32.
În temeiul prevederilor art.13, 42 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală; pct. 3 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, în Consiliul raional Drochia au fost formate:
1. Alianța „Viitorul” – 16 consilieri:
– Fracțiunea „Echitate socială” – 13 consilieri
– Fracțiunea „P.P. Platforma Demnitate și Adevăr” – 3 consilieri.
2. Fracțiunea „P.P. PAS” – 3 consilieri.
3. Fracțiunea „Partidul Democrat din Moldova” – 5 consilieri.
4. Fracțiunea „P.P. Partidul Nostru” – 4 consilieri.


Totodată s-a propus constituirea comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:
– Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi buget (CCSEFB) – 9 consilieri;
– Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale (activităţi culturale, învăţămînt, tineret, sport, sănătate, familie, protecţie socială) (CCSPS) – 9 consilieri;
– Comisia consultativă de specialitate pentru dezvoltarea teritoriului (agricultură, alimentaţie, relaţii funciare, industrie, construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, protecţia mediului) (CCSDT) – 9 consilieri;
– Comisia consultativă de specialitate pentru probleme de administraţie publică şi drept (CCSAPD) – 7 consilieri.

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.