Roman Gherasimov: „Pădurea e plină de viaţă, iar noi suntem ocrotitorii ei”

0
721

Roman Gherasimov e silvicultor cu un stagiu de peste un sfert de veac. A început de la pădurar, ca apoi să ajungă maistru, şef de ocol silvic şi director al întreprinderii de stat pentru silvicultură Soroca. A făcut ca întreprinderea să devină rentabilă şi, conform indicilor economici, să se situeze printre primele 5 din cele 23 de întreprinderi similare din componenţa Agenţiei „Moldsilva”.

Silvicultorii anual, spre sfârşit de septembrie, când încep a da în ruginiu frunzele copacilor, îşi sărbătoresc ziua profesională. E o sărbătoare simbolică, ce ne face să analizăm rezultatele activităţii, să-i menţionăm pe cei mai harnici şi să vedem cu ce intrăm în iarnă.

Mai întâi voi specifica structura întreprinderii noastre. Actualmente gestionăm 15554 de terenuri silvice. Aceste suprafeţe sunt divizate în 4 ocoluri silvice, cuprinzând arii împădurite în 5 raioane – Floreşti, Soroca, Şoldăneşti, Drochia şi Donduşeni. Cel mai extins ocol silvic e Cuhureşti, ce întruneşte 5760 hectare. Tot aici e situat şi cel mai mare masiv împădurit, 1587 hectare, ce se întinde de la Unchiteşti, Floreşti până la Cobîlea, Şoldăneşti. Ocolurile silvice întrunesc 39 de cantoane, ce sunt deservite de 54 de pădurari, inclusiv şi de o reprezentantă a sexului frumos, Valentina Jitari, în cantonul Şeptelici.

În teritoriul întreprinderii noastre avem înregistrate 2468 de hectare de arii protejate. Acestea sunt sectorul de la Unguri până la Holoşniţa, 45 hectare în pădurea Baxanilor, altele 643 în pădurea Cosăuţilor, Râpa lui Bekir la Soroca, Râpa Japca şi încă 10 hectare în pădurea Cuhureştilor.

Pădurile noastre sunt pline de viaţă ani şi chiar secole de-a rândul. Noi avem înregistraţi 8 arbori, ce depăşesc vârsta de 200 de ani. Iar un stejar din preajma satului Ciutuleşti, conform aprecierilor savanţilor, îşi desfac falnic ramurile deja timp de peste 400 de ani. Ca să îmbrăţişezi tulpinile unui arbore secular ar fi necesar să se ia mână de mână cel puţin patru bărbaţi-haiduci.

O statistică arbitrară ne spune că în masivele împădurite ale întreprinderii cresc circa 5 de milioane de arbori, dintre care 80 la sută sunt stejari de 8 specii. În ansamblu, însă, noi avem 40 de specii de arbori. Aşi mai spune că stejarul e arborele meu preferat – viguros, rezistent, puternic, cu lemn tare, longeviv. Creşte încet, dar se ridică falnic peste alţi copaci.

Sunt la noi mai multe specii de arbuşti, peste 50 de feluri de ierburi, inclusiv 20 – medicinale.

De menţionat, că şi fauna e destul de variată. Chiar şi cerbi nobili sunt. În ultima vreme pădurile sunt populate de tot mai multe păsări.

De toată această bogăţie şi frumuseţe a naturii are grijă permanentă întregul nostru colectiv de silvicultori. Sunt mândru de faptul, că avem specialişti de valoare, de cea mai înaltă calificare, responsabili, exigenţi. Aşi zice, că la noi e cel mai profesionist colectiv de silvicultori din nordul ţării. Aici i-aşi numi pe inginerul silvic-şef Mihai Pânzaru, inginerul pentru fondul forestier Tatiana Vicol, inginerul pentru regenerarea pădurilor Ivan Prodaus, inginerul pentru pază şi protecţie Vitalie Boguţchi, contabilul-şef Tatiana Papîmeri, tânăra economistă Mariana Staviţa, maiştrii Victor Zubatîi, Ghenadie Gorceac, Anatolie Potoroac, Ion Gîscă, Ion Marchitan, şefii-adjuncţi în ocolul silvic Şolcani Serghei Svirjevschi şi OS Floreşti Victor Muntean. Cu un deosebit respect apreciez munca pădurarilor Oleg Vovc (Cosăuţi), Vasile Nitrean (Voloviţa), Mihail Melnic (Ocolina), Valentina Jitari (Şeptelici), Valeriu Cebotari (Iarova), Victor Murgun (Cunicea), Vladimir Repede (Coşerniţa), Vitalie Guţu (Salcia, Şoldăneşti), Veaceslav Martin (Cuşmirca, Şoldăneşti), Ion Potoroacă (Ţipordei), Ion Racu (Cuhureştii de Jos), Vasile Maceac (Căinarii Vechi), Ilie Repeşco (Vădeni). Şirul fruntaşilor poate fi continuat.

În fruntea ocolurilor silvice de mai mulţi ani se află Serghei Revenco (Şolcani), Alexandru Bujor (Soroca), Oleg Semeniuc (Cuhureşti), Serghei Gulii (Floreşti).

Profitând de ocazie, adresez sincere urări de bine tuturor celor 211 angajaţi ai întreprinderii, dorindu-vă sănătate, multă inspiraţie, creativitate, succese în muncă, bucurie în familie şi fericire în viaţa personală.

Cu respect Roman Gherasimov

Colectivul întreprinderii de stat pentru silvicultură Soroca
Roman Gherasimov: „Fac revoluţie la pepiniera ce ocupă 36 de hectare. Dacă până în prezent se creşteau până la 2 milioane de puieţi, apoi în perspectivă vom deveni principalul producător de material săditor din nordul ţării şi vom asigura anual necesităţile pieţii cu peste 5 milioane de puieţi”
Unul din cei mai experimentaţi silvicultori Vasile Nitrean – 40 de ani în serviciul pădurii
Anatolie Rudoi de 40 de ani e pădurar, 30 din ei – la Niorcani
Pădurarul Dionisie Josan a plantat o pădure de 120 de hectare cu 4 decenii în urmă. (s. Şuri, Drochia)
Sergiu Revenco, şeful ocolului silvic Şolcani i-a altoit dragostea faţă de pădure fiului său Artur, care deja a devenit maistru-silvicultor
Roman Gherasimov cu şefii ocolurilor silvice
Inginerul-silvic-şef Mihai Pînzaru elaborează noi proiecte de dezvoltare continuă a întreprinderii
Tatiana Papîmeri, contabil-şef şi specialistul principal resurse umane Ira Taşnic: „Volumul anual de producţie e de 20 milioane de lei. Fondul de salarizare – 12 milioane. Salariul mediu lunar 5300 lei. Datorii nu avem”
Economista Mariana Staviţa afirmă că salariul angajaţilor creşte proporţional cu veniturile
Tatiana Vicol, inginer fondul forestier: „Anual comercializăm circa 27 mii metri cubi de lemn pentru de foc. În această toamnă facem tăieri selective şi o să pregătim pentru vânzare, începând cu 15 octombrie, 10 mii metri cubi de material lemnos. Concomitent se vor executa lucrări de plantare a culturilor silvice şi semănat al ghindei de stejar”
Colectivul ocolului silvic Şolcani, şef Sergiu Revenco
Colectivul Ocolului silvic Soroca, şef Alexandru Bujor
Şeful ocolului silvic Cuhureşti Oleg Semeniuc (în centru), maiştrii de sector Anatolie Potorac (în stânga) şi Anatolie Cîşlari
Directorul Roman Gherasimov cu echipa de specialişti

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.