Ştefan Paniş, preşedintele raionului Floreşti: „Un rezultat demn şi onorabil”

0
1404

Activând în permanență în zona de risc, agricultorii floreșteni au dat dovadă și în această companie agricolă importantă, de spirit gospodăresc, capacități profesionale înalte, principialitate, iscusință, insistență și voință pentru a-și asuma responsabilitatea.

Anul acesta s-a produs în raion un volum de pâine albă record – peste 95 mii tone de cereale, asigurându-se o productivitate medie de 46,4 chintale de boabe la hectar, fiind unul dintre cele mai bune rezultate în republică.
Este un rezultat frumos, un rezultat onorabil, un rezultat demn.
Rezultatele obținute diferă de la producător la producător, de la sat la sat, ba chiar de la câmp la câmp în aceiași localitate, și sunt în dependență directă de investițiile aplicate la fiecare hectar, de condițiile pedo-climaterice, prezent fiind, desigur, și factorul uman.
În același timp, analizând indicatorii de producere a culturilor agricole din ultimii 15 ani, se poate de afirmat, că productivitatea la hectar este într-o creștere dinamică, la fel ca și volumul de producere, excepție fiind doar anii extrem de secetoși. Iar aceasta se datorează, în primul rând faptului, că în raion avem o echipă foarte bună de conducători de gospodării, specialiști, fermieri, mecanizatori și lucrători de alte profesii, care mereu sunt în căutarea rezervelor în producere, conlucrează eficient cu savanții în domeniul agricol din republică şi conștiincios își exercită atribuțiile asumate în muncă.
Ei iscusit îmbină practica acumulată de-a lungul anilor cu inovaţiile în știința din domeniul agricol, servesc ca model mobilizator în activitatea desfășurată pentru colegii lor.
Un rol foarte important în obținerea recoltelor planificate și profitabile, revine investițiilor directe pentru procurarea fertilizanților, pesticidelor și, desigur, tehnicii agricole, care din an în an devin tot mai substanţiale. Numai în primele 7 luni ale anului curent producătorii agricoli din raion au procurat 5 combine moderne pentru recoltarea cerealelor, 17 tractoare, 82 agregate diverse pentru prelucrarea solului, dar și alt inventar agricol.
În raion se finalizează deja următoarea etapă de lucrări agricole: pregătirea solului pe câmpurile eliberate și a semințelor pentru semănatul de toamnă, dar și pregătirea tehnicii și inventarului agricol pentru recoltarea culturilor târzii.
Datoria noastră comună este de a continua lucrul în ritmul care l-am avut la primul seceriş, dar și mai important este de a crea o bază bună, trainică pentru roada anului viitor, 2020.

Pe parcursul dezvoltării producerii, în activitatea noastră ne confruntăm cu noi și noi probleme. Nu ne satisfac prețurile de comercializare a producției agricole, propuse de structuri intermediare, adesea mult prea mici față de prețul de cost al acesteia. De asemenea, în permanență sunt în creștere prețurile la îngrășămintele minerale, pesticide, tehnică agricolă, semințe.
Constrângerile naturale climaterice, și, în primul rând, căderile de grindină și secetă, ne însoțesc practic în fiecare an. Cu regret, relațiile economice dintre producătorii agricoli și creditorii noștri, iar uneori și relațiile cu procesatorii producției agricole, nu sunt echitabile.
Se muncește mult pentru depășirea fenomenelor negative, pentru rezolvarea problemelor, dar și de la noi se cere să fim mai grijulii, mai atenți, mai receptivi, mai flexibili și cu inima deschisă față de proprietarii de pământ, față de colegii de lucru, față de angajați.
Îndemn toţi agricultorii să fim uniți și responsabili în activitatea noastră comună, având un interes comun – gestionarea eficientă a pământului, profit în activitatea desfășurată și ridicarea nivelului de trai al oamenilor care ne înconjoară.

PUBLICITATE