Floreşti: cea mai mare roadă

0
277
Anatolie Cocerovschi, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Floreşti:

Cântece pentru plugari
Sărbătoare pe cinste a organizat direcţia agricultură Floreşti, şef Anatolie Cocerovschi, participanţilor la recoltarea spicoaselor şi legumenoaselor pentru boabe. La evenimentul ce s-a desfăşurat în sala mare a Casei de Cultură din centrul raional, au fost prezenţi conducerea raionului, şefii de direcţii şi secţii ale serviciilor centralizate şi desconcentrate în teritoriu, primarii satelor şi comunelor, agenţii economici din domeniu şi, desigur, fruntaşii secerişului.
O alocuţiune la sărbătoarea pâinii a rostit preşedintele raionului Ştefan Paniş, care a menţionat aportul plugarilor în producerea unei roade record de grâne şi i-a felicitat cu ocazia acestui succes.
Anatolie Cocerovschi, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie a făcut o trecere în revistă a rezultatelor înregistrate de colectivele de muncă şi i-a îndemnat pe crescătorii de pâine cu acelaşi entuziasm să muncească la recoltarea culturilor târzii, la prelucrarea solului şi semănatul de toamnă.
Reprezentantul Ministerului Agriculturii Iurie Mudrea a înmânat unui grup de conducători, specialişti şi mecanizatori Diplome de Onoare din partea Ministerului.
Cei prezenţi au fost felicitaţi cu ocazia finalizării cu succes a lucrărilor de recoltare a roadei de către primarul comunei Cuhureştii de Sus Valeriu Lupan.
Unui mare grup de fruntaşi ai secerişului Anatolie Cocerovschi le-a înmânat Diplome, premii şi colaci din pâinea nouă.
Evenimentul a fost amplificat prin cântece şi dansuri ale colectivelor artistice din raion.
Anatolie Cocerovschi, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie Floreşti:
„Am reuşit, căci s-a muncit”
Am avut un seceriș dificil, cu diverse provocări de ploi abundente, ploi cu grindină și vânt, cu defectări de tehnică. Ar fi incorect să nu menționez și provocările, care s-au produs în toate localitățile raionului în toamna anului trecut, când ca urmare a lipsei de umiditate, semințele de cereale au fost încorporate în majoritate absolută în sol uscat, intrând în iarnă neîncolțite, iar în unele cazuri doar provocate. Pentru a depăși impactul, au fost necesare investiții suplimentare pentru fertilizarea culturilor, combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor.
Dar s-a reușit.Grație capacităților profesionale înalte, de care au dat dovadă conducătorii, specialiștii, mecanizatorii, fermierii, dar și ceilalți participanți la lucrările de îngrijire și recoltare a spicoaselor din prima grupă, mazării și rapiței, secerişul a fost finalizat pe întreaga suprafață de 22582 hectare, obținându-se rezultate îmbucurătoare.
Potrivit datelor operative, volumul de producere a grâului de toamnă, care a fost semănat pe 16014 hectare (ori 26,4% sin suprafața arabilă a raionului) constituie 75550 tone, iar recolta la fiecare hectar 47,17 chintale. De pe 2503 hectare cultivate cu orz de toamnă, s-au recoltat în medie câte 52,09 chintale de boabe. Al doilea an în raion s-a cultivat mazărea de toamnă, care semănată pe 665 hectare a rodit cu 29,56 chintale la fiecare hectar. O recoltă frumoasă s-a obținut și la orzul de primăvară. De pe fiecare din 637 hectare, s-au strâns în medie câte 42,90 chintale de boabe. La mazărea de primăvară, cultivată pe 561 hectare, recolta medie a constituit 27,04 chintale la hectar.
De pe 2084 hectare de rapiță rămase pentru recoltare, după recultivarea a 297 hectare distruse de furtuna de praf din 11 martie și 40 ha distruse integral de grindina din 27 iunie, recolta medie a constituit 27,02 chintale de semințe oleagenoase.

Vladimir Novac – director, Igor Popovschi – agronom-şef, Mihail Tocan – inginer-şef în SRL „Tetracom-agro”
şi şeful direcţiei agricultură Floreşti Anatolie Cocerovschi
Ion Clima, manager în SRL „Endo Grup” (Mărculeşti)
Inginerul-şef Mihail Niculiţa şi agronomul-şef în SRL „Agrocirip” Vladimir Burnusuz (Ciripcău)

Cele mai înalte recolte pe culturi au obținut:
La grâul de toamnă:
SRL „Sorforjar” 67,2 q de pe 490 ha; GȚ „Burduja Mircea” 61,5 q de pe 44,0 ha; SRL „Valenagro-Com” 59,0 q de pe 2983 ha; SRL „Antagro CBS” 58,15 q de pe 800 ha; SRL „EndoGrup” 54,5 q de pe 551 ha; SRL „BioAlianța” 53,27 q de pe 2280 ha; SRL „Agrocirip” 52,7 q de pe 299 ha; SRL „Tetracom Agro” 52,6 q de pe 840 ha; SRL „Marislav” 52,0q de pe 50 ha.
La orzul de toamnă:
SRL „Sorforjar” 66,2 q de pe 197 ha; SRL „Valenagro Com” 63,0 q de pe 67; SRL „BioAlianța” 60,95 q de pe 434 ha; CAP „Cenușa Agro” 53,2 q de pe 24 ha; SRL „Tetracom Agro” 51,27 q de pe 202 ha; SRL „Antagro CBS” 51,14 q de pe 70 ha.
La mazărea de toamnă:
SRL ”Chipagro” 42,2 q de pe 116 ha; SRL ”Sorforjar” 42,0 q de pe 100 ha; SRL ”EndoGrup” 34,2 q de pe 24 ha.
La orzul de primăvară:
SRL „BioAlianța” 51,88 q de pe 73 ha; SRL „Valenagro Com” 47,0 q de pe 51,0 ha; SRL „Antadro” 46,58 q de pe 46,0 ha; SRL „Sorforjar” 44,1 q de pe 71,0 ha.
La mazărea de primăvară:
GȚ ”Casuțan Vitalie” 35,0 q de pe 25 ha; SRL ”BioAlianța” 32,01 q de pe 9,0 ha; SRL ”Marislav” 30,0 q de pe 40,0 ha; CP „AgroRodCom” 30,0 q de pe 30,0 ha.
La rapița de toamnă:
SRL ”EndoGrup” 33,0 q de pe 307 ha; SRL ”Tetracom Agro” 31,3 q de pe 104 ha; SRL „Antagro CBS” 31,02 q de pe 167 ha; SRL ”Chipagro” 29,4 q de pe 139 ha.
Suprafața de grâu, orz și mazăre cultivată de proprietarii care-și prelucrează cotele individual a constituit 896 ha ori 4,4 % din suprafața totală de grâne, dar și această categorie de producători a contribuit în producerea pâinii albe.
Recolte mai bogate au obținut proprietarii:
Vladimir Rotaru din primăria Gura Căinarului 53,0 q de pe 10 ha; Vitalie Colodii din primăria Văscăuți 52,8 q de pe 25 ha; Veaceslav Casapciuc din primăria Gura Căinarului 50,0 q de pe 10 ha; Anatolie Ghercavi din primăria Putinești 50,0 q de pe 8,0 ha; Victor Vlas din primăria Vertiujeni 42,57 q de pe 14 ha.
În primul seceriș au fost antrenate 102 combine. Sarcina medie de recoltare la o combină a constituit 222 ha ori cu 20 ha sarcina fiind mai mică față de anul precedent.
Majoritatea producătorilor agricoli au organizat și desfășurat această companie importantă în 8-12 zile lucrătoare. O recoltare clasică a spicoaselor, mazării și rapiței a fost organizată în SRL ”BioAlianța”, ”Sorforjar”, ”Agrocirip”, ”Antagro CBS”, ”EndoGrup”, ”Valen
Agro-Com”, ”Tetracom-Agro”, unde paralel cu recoltarea culturilor au fost organizate și lucrările de reținere a umedității și pregătire a solului pentru semănatul de toamnă.

Producătorii agricoli, aproape integral, au achitat proprietarii de pământ cu pâine potrivit contractelor de arendă, distribuindu-se în aceste scopuri peste 12 mii tone de grâu. Pentru semănatul de toamnă au fost rezervate circa 4 mii tone de semințe de grâu și 450 tone semințe de orz.
În raion se finalizează pregătirea solului pentru semănatul de toamnă, după seceriş desigur, precum și reparația tehnicii pentru recoltarea culturilor târzii.
E important și faptul, că în timpul secerișului nu s-au înregistrat încălcări serioase a tehnicii securității muncii și normelor antiincendiare.
Exprim profundă recunoștință tuturor conducătorilor, agronomilor, inginerilor, brigadierilor, mecanizatorilor, conducătorilor auto, lucrătorilor din echipele de reparație a tehnicii și intervenții rapide, lucrătorilor de la fățări și depozite, fermierilor, dar și tuturor celor implicați în recoltare, pentru munca depusă, pentru hărnicie, pentru pâinea adusă pe masa fiecăruia.
Suprafața deja recoltată, constituie 37,4 % din cea arabilă a raionului. Suntem conștienți căci a doua jumătate a anului agricol, va fi mult mai încordată, cu un volum de lucrări mult mai mare și cu responsabilitate mult mai înaltă. Urmează să recoltăm 16460 hectare de floarea soarelui, 17763 hectare de porumb, 1495 hectare de sfeclă de zahăr, aproape 4000 hectare de sorg la boabe, peste 1000 tone de legume, circa 16 mii tone de fructe, să semănăm în jur de 20-22 mii hectare cu culturi de toamnă, să arăm din toamnă peste 30 mii hectare de pământ.

Vă îndemn, stimați colegi, la o încadrare activă și cu responsabilitate în lucrul de mai departe, pentru finalizarea reușită a anului agricol și pentru a pune o bază trainică pentru roada anului 2020.

Fruntaşii secerişului
I – grupă – colectivele de producători agricoli cu suprafețele de gestionare de la 50 ha până la 600 ha.
Locul III – se atribuie SRL ”Fetagro-Com” conducător Fetescu Nicu, care a recoltat de pe suprafaţa de 100,0 ha câte 50, chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1000 lei.
Locul II – se atribuie GȚ „Vladimir Rudinciuc”, conducător Rudinciuc Vladimir, care a recoltat de pe suprafaţa de 100,0 ha câte 50,0 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1100 lei.
Locul I se atribuie GȚ „Burduja Mircea”, conducător Burduja Mircea, care a recoltat de pe suprafaţa de 44,0 ha câte 61,5 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1200 lei.

II – grupă – colectivele de producători agricoli cu suprafețele de gestionare de la 600 ha până la 1500 ha.
Locul III – se atribuie SRL ”Inolisa Agria”, conducător Tîmco Galina, care a recoltat de pe suprafaţa de 499 ha câte 47,0 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1200 lei.
Locul II – se atribuie SRL “ Agrocirip”, conducător Lupu Victoria, care a recoltat de pe suprafaţa de 433 ha câte 51,04 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1300 lei.
Locul I – se atribuie SRL “EndoGrup”, manager Clima Ion, care a recoltat de pe suprafaţa de 691 ha câte 51,38 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1400 lei.

III-grupă – colectivele de producători agricoli cu suprafețele de gestionare mai mare de 1500 ha.
Locul III – se atribuie SRL „Antagro CBS”, conducător Antoci Valeriu, care a recoltat de pe suprafaţa de 884 ha câte 57,34 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1400 lei.
Locul II – se atribuie SRL „Valenagro Com”, conducător Zabica Oleg, care a recoltat de pe suprafaţa de 3145 ha câte 58,48 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1500 lei.
Locul I – se atribuie SRL „Sorforjar”, conducător Pînzaru Gheorghe, care a recoltat de pe suprafaţa de 858 ha câte 62,12 chintale de cereale.
Se menţionează cu Diplomă de Onoare şi premiu bănesc în valoare de 1600 lei

Valeriu Antoci, directorul SRL „Antagro CBS” (Putineşti)
Cel mai tânăr participant la seceriş în SRL „Agrocirip” Cristian Andrieş, a fost menţionat cu Diplomă şi un premiu
în valoare de 400 de lei

Diplome de la Minister

Cu ocazia finalizării cu succes a primului seceriş Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a apreciat cu Diplome de Onoare următorii fruntaşi în producţie:
Viorel Scorpan, conducătorul SRL „BioAlianţa”
Ion Clima, manager SRL „EndoGrup”
Gheorghe Nintuş, agronom în SRL „Sorforjar”
Mihail Tocan, inginer în SRL „Tetracom Agro”
Andrei Josan, agronom-şef în SRL „ValenagroCom”
Grigore Romanciuc, preşedinte al CP „Nordflor”
Mircea Burduja, conducătorul GŢ „Burduja Mircea”
Serghei Andrieş, combiner în SRL „Agrocirip”
Valeriu Antoci, conducătorul SRL „Antagro CBS”
Igori Pavelco, manager în SRL „Agroelir”

 

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.